Christus Rex

Liturgijski kalendar za 2018. godinu - dostupan za nabaviti


Iz tiska je izašao liturgijski kalendar za tradicionalni rimski obred za nadolazeću 2018. godinu od Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. u hrvatskome izdanju. Kalendar možete nabaviti u kapelama Bratstva u Zagrebu (Kapela sv. Josipa, J. Denzlera 37) i Splitu (Kapela sv. Jeronima, Zrinsko-frankopanska 58) prigodom svetih Misa ili naručiti na e-mail adresu bloga (christusrexhrvatska(ET)gmail.com).

Cijena kalendara: 30 kn (+ poštanski troškovi)