Christus Rex

Kalendar za 2021. godinu dostupan u prodaji


I
z tiska je izašao zidni liturgijski kalendar za 2021. godinu. 

Nabaviti ga se može u kapelama Bratstva u Zagrebu, Splitu i Rijeci prigodom sv. Misa ili naručiti poštom na elektroničku adresu: fsspxhr[ET]gmail.com

Cijena kalendara: 35 kn (+ poštanski troškovi).

Arhiva bloga

Časopis: