Christus Rex

Uvjeti za postizanje oprosta


N
a blagdan Krista Kralja može se zadobiti jedan potpuni oprost izmolivši zajedničku posvetnu molitvu, kako je to propisao papa Pio XI.
Oprosti za Dušni dan (mogu se namijeniti samo za duše u čistilištu):

Od 1. do 8. studenog može se zadobiti jedan potpuni oprost – svatko tko pohodi groblje i ondje barem mentalno moli za pokojne.

1. studenog i 2. studenog može se zadobiti jedan potpuni oprost, posjetom crkve ili javne kapele, izmolivši Vjerovanje i Očenaš. Za to vrijede redovni uvjeti:

  • Stanje milosti, barem pri svršetku propisanog djela ili molitve, i barem općenita namjera da se zadobije oprost
  • Sveta ispovijed 8 dana prije ili poslije
  • Sveta pričest (po mogućnosti na dan kada se želi zadobiti oprost, iako može biti i koji drugi dan)
  • Molitva na nakanu Svetog Oca (jedan Očenaš i Zdravomarijo)
  • Nenavezanost na bilo koji (bio to i laki) grijeh

Valja obratiti pažnju da – kao kod svakog oprosta, određenu molitvu treba uvijek izmoliti usmeno, tj., barem pomicanjem usana, jer se radi o javnoj molitvi.

Nisu li ispunjene sve pretpostavke, zadobiva se ipak djelomični oprost.

Na dan se može zadobiti samo jedan potpuni oprost.


Iz Katekizma sv. Pija X.:


§ 10. O oprostima


795. P. Što su to oprosti?

O. Oprosti su otpuštanje vremenite kazne koju smo zaslužili svojim grijesima, koji su nam oprošteni, što se tiče krivnje. To je otpust, koji daje Crkva izvan sakramenta ispovijedi.


796. P. Od koga je Crkva primila vlast dijeliti oproste?

O. Crkva je primila vlast dijeliti oproste od samoga Isusa Krista.


797. P. Na koji način nam Crkva otpušta vremenitu kaznu preko oprosta?

O. Crkva otpušta vremenitu kaznu preko oprosta tako, što nam primjenjuje preobilne zadovoljštine Isusa Krista, presv. djevice Marije i svetaca, koje sve zajedno tvore blago svete Crkve.


798. P. Tko ima vlast davati oproste?

O. Vlast dijeliti oproste ima samo papa u čitavoj Crkvi i biskup u svojoj biskupiji, prema ovlastima, koje dobije od pape.


799. P. Koliko je vrsti oprosta?

O. Ima dvije vrsti oprosta, to su potpuni i djelomični oprost.


800. P. Kakav je potpuni oprost?

O. Potpuni oprost je onaj kojim se oprašta čitava vremenita kazna, koju smo zaslužili svojim grijesima. Stoga, ako bi tkogod umro pošto je primio takav oprost, išao bi ravno u raj i bio bi izuzet od svake kazne u čistilištu.


801. P. Kakav je djelomični oprost?

O. Djelomični oprost otpušta samo jedan dio vremenite kazne koju smo zaslužili svojim grijesima.


802. P. Što Crkva želi postignuti davanjem oprosta?

O. Davanjem oprosta Crkva želi pomoći našoj nesposobnosti da bismo na ovom svijetu izvršili svu vremenitu kaznu, pa nam daje da preko pobožnih djela i milosrdne kršćanske ljubavi postignemo ono što se u prvim stoljećima kršćanstva dobivalo strogo prema zakonima o pokori.


803. P. Što označuje oprost od četrdeset ili sto dana, ili pak od sedam godina i slično?

O. Oprostom od četrdeset ili sto dana ili pak od sedam godina i slično, označuje se otpuštanje toliko vremenite kazne, koliko bi se učinilo s četrdeset ili sto dana ili pak sedam godina pokore, kakvu je u staro doba određivala Crkva.


804. P. Kako moramo cijeniti oproste?

O. Oproste moramo mnogo cijeniti, jer preko njih dajemo zadovoljštinu Božjoj pravdi, te brže i lakše postižemo rajsku slavu.


805. P. Što se traži da bismo stekli oproste?

O. Da bismo stekli oproste traži se: 1. stanje milosti barem u posljednjem djelu oprosta, koje činimo te da budemo čisti od malih grijeha, za koje želimo brisati kaznu; 2. ispunjenje onih djela, koja Crkva propisuje za postignuće oprosta; 3. namjera postignuti oprost.


806. P. Mogu li se oprosti namijeniti za duše u čistilištu?

O. Da, oprosti se mogu namijeniti i za duše u čistilištu, ako onaj koji ih daje izjavi da se mogu namijeniti i za njih.


807. P. Što je to jubilej?

O. Jubilej, koji se obično daje svakih 25 godina, potpuni je oprost, s kojim su povezane različite povlastice i posebna dopuštenja, kao npr. da možemo dobiti sakramentalno odrješenje nekih zadržanih grijeha i cenzura te da možemo promijeniti neke zavjete.

Arhiva bloga

Časopis: