Zidni liturgijski kalendar za 2019. godinu - u prodaji


Dostupan je u prodaji liturgijski kalendar za tradicionalni rimski obred u hrvatskome izdanju od Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. za novu 2019. godinu. Kalendar se može nabaviti u kapelama Bratstva u Zagrebu (Kapela sv. Josipa, Jurja Denzlera 37) i Splitu (Kapela sv. Jeronima, Zrinsko-frankopanska 58), kao i prigodom sv. Misa u Rijeci i Slavonskom Brodu ili naručiti poštom na e-mail adresu bloga (christusrexhrvatska(ET)gmail.com).


Cijena kalendara: 37,5 kn (+ poštanski troškovi).