Christus Rex

Militia Immaculatae – kako bi Marija vladala u svim srcima!


Militia Immaculatae (MI) koja je utemeljena samo tri dana nakon čuda sunca u Fatimi 16. listopada 1917., na začuđujući se način slaže s Fatimskim porukama; moglo bi je se promatrati odgovorom na Marijin poziv.

Immaculata nam je u Fatimi dala djelotvorno duhovno oružje u ruke i gotovo je istodobno izabrala svog vjernog slugu, Maksimilijana Kolbea koji je trebao organizirati ovaj protunapad utemeljenjem Vojske Bezgrješne.“ (p. Karl Stehlin)

Militia Immaculatae (Vojsku Bezgrješne) utemeljio je sveti Maksimilijan Kolbe kao reakciju na napade na Crkvu i duše i ona je jedna vrsta duhovne vojske, viteštva pod stijegom Bezgrješne. Kao mladi student teologije bio je svjedokom proslave dvjestogodišnje obljetnice masonerije u Rimu. Parole kao „Sotona treba vladati u Vatikanu, Papa mu treba biti sluga“ u njemu su probudile borbeni duh: „Je li moguće da naši neprijatelji razvijaju takvu odlučnost u djelovanju kako bi nas pobijedili, dok mi stavljamo ruke u džep i ništa ne činimo? Zar mi nemamo puno moćnija oružja, zar ne možemo računati na cijelo Nebo, a osobito na Bezgrješnu?“

Znao je da je Bog samo o jednoj osobi prorekao da će sotoni satrti glavu i da će ga pobijediti (Postanak). Samo je jednoj ženi obećao da će nadvladati sva krivovjerja na cijelom svijetu: „Samo Ti si pobijedila sva krivovjerja“ (Rimski časoslov). Samo Presveta Djevica Marija uspješno vodi do sigurne pobjede. Sveti Maksimilijan bio je prožet ovim marijanskim istinama, čvrsto je vjerovao da nam po Mariji dolaze sve milosti.

Bit Vojske Bezgrješne

Vitezovi koji su se predali Bezgrješnoj trebaju kao oruđe u njezinim rukama ižarivati duh Bezgrješne i primjenjivati sva moguća sredstava radi obraćenja grješnika. Sveti Maksimilijan je za to predvidio tri stupnja:

MI 1: Stupanj pojedinačnog borca: osoba pristupa Vojski Bezgrješne i sama ostvaruje ovaj ideal na svojemu mjestu.

MI 2: Ujedinjenje snaga: Više vitezova se ujedini da kao skupina mogu bolje djelovati.

MI 3: Posvemašnje predanje bez ograničenja koje je pridržano kleru. Maksimilijan je to ostvario u svojem „Gradu Bezgrješne“ kod Varšave. U vrijeme izbijanja rata ondje je djelovalo preko 760 braće u duhu Vojske Bezgrješne.

Posveta Bezgrješnoj svetog Maksimilijana Kolebea mogla bi se označiti obnovom potvrđeničkog obećanja. Budući vitez predaje se svojoj Kraljici kao oruđe. Vitez sve svoje snage ulaže u to da njegova Kraljica vlada po mogućnosti u svim dušama, upravo i u „otpalim i mlakim dušama“. Posljednji cilj je proširenje blagog kraljevstva Presvetog Srca Isusova po Mariji.


Budući da sveti Maksimilijan konkretno ostvarenje ideala prepušta revnosti, talentima i mogućnostima članova, MI je prikladan za gotovo sve vjernike koji se žele založiti za Bezgrješnu – i to neovisno o spolu i dobi.


Borbena skupina pod stijegom Bezgrješne za istinsku vjeru, Katoličku Crkvu i spasenje duša danas je još puno potrebnija nego kod utemeljenja Vojske Bezgrješne prije gotovo 100 godina. Svojim herojskim životom posve ovisnim o Mariji Maksimilijan Kolbe je svijetli primjer za članove Vojske.

Kako bi se ponovno oživjela baština svetog Maksimilijana Kolbea – koja je nakon Koncila također promijenjena – 2000. godine Svećeničko bratstvo sv. Pija X. ponovno je utemeljilo Vojsku Bezgrješne u njezinom izvornom duhu, a biskup Bernard Fellay je preporučio njezino širenje.

Utemeljenje MI-a u Švicarskoj

Dana 8. prosinca 2014. s blagoslovom poglavara Distrikta, p. Henryja Wuilloda, utemeljena je udruga Militia Immaculatae u Švicarskoj koja čini pravni okvir za djelovanje MI-a u Švicarskoj. Sjedište udruge je u Wilu (Kanton St. Gallen) gdje je već postojala skupina Sv. Maksimilijan Kolbe. Skupina je utemeljena prije devet godina u duhu Vojske Bezgrješne i time je pripravila službeno utemeljenje MI-a. P. Stefana Pflugera poglavar Diskrikta je imenovao odgovornim svećenikom švicarskog MI-a.

Glavni apostolat skupine sastoji se u proširenju Čudotvorne medaljice diljem svijeta s popratnim letkom koji je dosada proširivan na 11 jezika. Nakana je ove skupine poticati Čudotvornu medaljicu kao nadnaravno sredstvo apostolata kako je to predvidio sveti Maksimilijan: „Poglavito valja odabrati ona sredstva koja nam Bezgrješna sama daje, a u to pripada i Čudotvorna medaljica.“

Skupina se sastaje mjesečno da zajedno moli i produbljuje vjeru kroz predavanje.


Utemeljenje MI-a u Njemačkoj

Mnoge su okolnosti dovele do utemeljenja i u Njemačkoj i očitovale su djelovanje Božje Providnosti: jedan članak austrijskog Glasnika, tiskan u Münchenskom rasporedu svetih Misa, ugroza na licu mjesta zbog prijetećeg utemeljenja islamskog centra u Münchenu i spoznaja da graniči s propustom ako ništa ne činimo, sve to nas je potaklo pronaći Pobjednicu u svim Božjim bitkama i okupiti se kao vitezovi oko stijega Bezgrješne.

Benjamin Aepli iz švicarskog MI-a pozvan je održati predavanja. Na blagdan Bezgrješnog Začeća 31 novi član se posvetio službi Bezgrješnoj u duhu svetog Maksimilijana Kolbea. Velik broj novoprimljenih kojemu su pridošli „stari“ vitezovi koji su već dugo bili članovi MI-a, omogućio je odmah ostvarenje MI skupine u Münchenu.

Daljnje informacije o MI-u (na njemačkom, engleskom, francuskom i španjolskom jeziku) pronaći ćete na stranici:


Arhiva bloga

Glasnik: