Christus Rex

Časopis Christus Rex br. 18: Posljednje stvariDostupan je novi, 18. broj časopisa Christus Rex za mjesece listopad, studeni i prosinac 2018. godine. Tema ovoga broja su posljednje stvari na koje nas upućuje svršetak crkvene godine – blagdani Svih svetih, Dušni dan, posljednje nedjelje nakon Duhova, a na jedan način i nadolazeće vrijeme došašća koje je povezano i s pripravom na drugi Isusov dolazak. Časopis možete osobno uzeti prigodom Misa Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. te skinuti na sljedećoj poveznici.

Ako još niste pretplaćeni, a želite primiti besplatno tiskano izdanje časopisa (ili prijaviti druge osobe koje žele primati), molimo Vas da nam javite na adresu naše e-pošte:
fsspxhr(et)gmail.com

Sadržaj: 
Predgovor
Pakao i njegove muke
Malo je onih što su spašeni
Svetopisamsko utemeljenje čistilišta i njegove patnje
Raj – uživanje Božje slave
Dolazak antikrista i njegovo djelovanje
FSSPX ima blago u svojim rukama

U nastavku prenosimo predgovor poglavara našega Distrikta, p. Stefana Freya.

Dragi prijatelji, dobročinitelji i dragi vjernici!

Prije nekoliko godina morao se župnik jedne njemačke nadbiskupije pravdati pred svojim biskupom. Njegov grijeh: propovijedao je o paklu. Biskup ga je ukorio zbog ,,pastoralno neprimjerenoga ponašanja“ i zabranio mu da ikada spominje pakao u svojim propovijedima. ,,Ubuduće propovijedajte ono što se ljudima sviđa!“

Ovaj slučaj, kojega nam je sam župnik ispričao, nažalost nije pojedinačni slučaj. Od Drugog vatikanskog sabora ozbiljne i spasonosne istine o posljednjim stvarima, smrti, sudu i vječnoj muci su tabu tema. Žrtvovane su zlatnom teletu „aggiornamenta“. Takve se stvari više ne mogu zahtijevati od današnjih ljudi, izazivale bi samo pomutnju i odbijanje.

Ovaj novi ,,pozitivni pastoral“ obično ide zajedno s lakoumnim optimizmom sveopćega spasenja koji želi uvjeriti ljude da su svi sigurni i da imaju ulaznicu za nebo, kako se kaže, već u džepu. Evanđelje nije prijeteća, nego radosna vijest, ponavljaju poput mlinskoga kola.

Međutim, prešućuje se da evanđelje na koje se tako rado pozivaju u progresivnim krugovima, ne podržava tako nemarni stav prema životu, nego upravo suprotno. Naš božanski Otkupitelj četrnaest puta nas upozorava na strašnu opasnost od vječnoga prokletstva. Navest ćemo samo jedno mjesto: ,,Ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga! Bolje je za tebe da uđeš s jednim okom u kraljevstvo Božje, negoli da te s dva oka bace u pakao, gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi“ (Mk 9,47). 

Biti vječno spašen ili proklet, to nije mala stvar! Štoviše, to je najvažnija stvar u našem životu koja bi trebala najviše zanimati svakoga čovjeka.

Međutim, ako je desetljećima ova najvažnija stvar kao nauk sveopće Crkve ljudima prešućivana, ako im se čak bacala prašina u oči, onda je ta ogromna obmana dokaz nedostatka ljubavi koji se teško može nadmašiti. Ljude koje bi se po Božjemu nalogu moralo voditi prema nebu šalje se u izvjesnoj mjeri slijepe i dezorijentirane na put u krivome smjeru koji s nemalom vjerojatnošću završava u vječnom ponoru. Jer svatko tko besciljno luta kroz život teško će moći postići svoj cilj.

Nažalost, glava Crkve daje snažan doprinos ovoj dezorijentaciji, što možemo samo s bolom uzeti na znanje. Ako papa Franjo zove ateiste ,,djecom Božjom prve klase“[1] – bliže Bogu ne može se dakle biti – onda će vjerojatno svatko ići u nebo. Ovo je u jasnom proturječju katoličkom nauku i Svetom pismu jer: ,,bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće doći k Bogu, valja mu vjerovati da postoji Bog i da plaća onima, koji ga traže“ (Heb 11, 6). Vjera očigledno za papu nije važna. Po njemu ,,svatko ima vlastito shvaćanje dobra i zla. Moramo potaknuti druge da se okrenu prema onome što vjeruju da je dobro“. Htjeti obratiti druge, bila bi ,,velika glupost“. – Jedno takvo radikalno liberalno svjedočanstvo sadrži u sebi snagu koja podriva vjeru te će nažalost nanijeti utoliko veću štetu dušama, što dolazi od najvišega autoriteta.

Slijedimo vjerno 2000 godina crkvene prakse! Kako su ipak stoljećima svećenici snažne vjere spasonosno potresli milijune ljudi propovijedima o posljednjim stvarima te ih vodili do obraćenja i poticali na svrhoviti kršćanski život. U ovom broju našega časopisa možete pročitati neke primjere iz te velike riznice crkvene Tradicije. Na kraju donosimo prvi veliki intervju s našim novim generalnim poglavarom koji nam predstavlja nadnaravni cilj našega Bratstva i svakoga kršćanina koji mora uvijek biti prožet tim duhom. Neka i nas potrese snaga ovih uzvišenih istina! Neka nam bez zastrašivanja pomogne da si jasno predočimo naš slavni cilj. Samo oni koji poznaju cilj i krenu tim putem spremni su rado i dosljedno težiti k cilju.

Sa svećeničkim blagoslovom,

p. Stefan Frey, poglavar Distrikta

[1] Propovijed od 23. 5. 2013; Intervju s Eugenijem Scalfarijem u rimskom dnevniku La Repubblica od 1. 10. 2013.

Arhiva bloga

Glasnik: