ponedjeljak, 24. listopada 2016.

Poslanje FSSPX-a te Srce Isusovo i Marijino kao spasenjska sredstva u nevoljama današnjeg vremena


Dragi vjernici, dragi prijatelji, osobito me raduje što zajedno s vama mogu proslaviti ovaj trenutak, a to je početak redovitog apostolata Svećeničkog bratstva sv. Pija X. u Hrvatskoj. Uz Božju volju će naš dragi p. Tilošanec odsada biti ovdje u Hrvatskoj i redovito na tri mjesta: u Zagrebu, Splitu i Rijeci, služiti svete Mise i vršiti dušobrižništvo. U tome će mu pomagati p. Péter Papp, mađarski svećenik. Nebo je lijepo posložilo da taj početak pada upravo na blagdan sv. Pija X. On je zaštitnik našeg Bratstva i častimo ga kao jednog od najvećih papa cijele crkvene povijesti. Pio X. je bio kao jedan svjetionik u tami današnjeg vremena. A on je to bio zbog triju razloga: prvo, zbog svoje junačke svetosti koju je isijavao i zbog koje nam je svima veliki uzor. Drugo, po svojoj energičnoj borbi protiv pokvarenih zabluda modernizma. I treće, po svojem dubokosežnom programu za obnovu Crkve. Crkvi je podario novi sjaj, vodio je ljude Bogu i proširio je kršćanstvo. I zato ga slavimo kao svog zaštitnika – Svećeničko bratstvo se obvezalo slijediti njegov uzor i reformni program. Kada je nadbiskup Lefebvre 1970. utemeljio Svećeničko bratstvo, imao je točno te tri točke pred očima: svetost, poglavito svećenstva; borba za obranu katoličke vjere protiv modernističkih zabluda; i obnovu Crkve u jednoj od najvećih kriza u crkvenoj povijesti.

Želio bih vam u ovom predavanju izložiti kako je nadbiskup Lefebvre htio ostvariti ove tri točke. Temu ćemo obraditi u svjetlu stote obljetnice ukazanja u Fatimi. Važno je da si postavimo pitanje: što mi svećenici želimo učiniti ovdje u Hrvatskoj i koja je vaša zadaća u današnjem vremenu, vas koji pripadate na jedan način duhovnoj obitelji našeg Svećeničkog bratstva? Na to bih želio dati odgovor. Kako rekoh, naslov predavanja glasi: Svećeničko bratstvo sv. Pija X. te Presveto Srce Isusovo i Bezgrješno Srce Marijino. Kada je nadbiskup Lefebvre prije 46 godina utemeljio Svećeničko bratstvo sv. Pija X., dao mu je naziv: Apostoli Isusa i Marije. Istovremeno mu je dao i logo, zaštitni znak, i to najljepši koji možemo zamisliti: ujedinjena srca Isusa i Marije na čijem vrhu stoji kraljevska kruna. Drugim riječima, Bratstvo ima zadaću širiti blagu vlast tih dvaju srdaca. I to ima vrlo duboko, aktualno značenje u današnjem vremenu.

A koje je to značenje? Odgovor nam daje anđeo koji se prije 100 godina ukazao u Fatimi. Ove godine slavimo 100. obljetnicu ukazanja arkanđela Mihaela u Fatimi koji je svaki puta govorio o Srcu Isusovom i Marijinom. U drugom ukazanju rekao je djeci: ne bojte se, puno molite i prikazujte žrtve, presveta Srca Isusa i Marije imaju s vama planove milosrđa. To znači, ovo troje djece je odabrano da bi u svijetu objavili planove milosrđa. A prije svega svećenici imaju zadaću ostvariti te planove. I vi, dragi vjernici, uključeni ste u te planove, vi pomažete u ostvarenju tih planova. A koji su to planovi milosrđa koje imaju Srce Isusovo i Marijino? Godinu dana poslije, 1917., Majka Božja će to objasniti. Sažeto možemo reći da ta poruka glasi: Presveto Srce Isusovo i Marijino su spasenjska sredstva za sve potrebe vremena – za osobne, obiteljske, društvene i crkvene potrebe. A Majka Božja još dodaje: spasenjska sredstva u posljednjim vremenima u kojima živimo.


A što su to posljednja vremena? Pape su nam to sasvim jasno objasnili. No ne samo pape, već i sam Isus u svojim ukazanjima sv. Margareti Mariji Alacoque u Paray-le-Monialu kao i Majka Božja u Fatimi. Posljednja vremena ne znače sam kraj vremena kada će doći Antikrist, već vremensko razdoblje u kojemu đavao poduzima posljednje napore da bi Bogu otrgnuo duše i priveo ih svojoj vlasti. I pape su kazali da se može točno utvrditi kada su počela posljednja vremena. Moramo znati da je đavao lukav i da je dobro isplanirao kako uspjeti čovječanstvo otrgnuti od Boga i privesti ga svojoj tiranskoj vlasti. Njegov je plan bila trostruka revolucija, ustanak protiv Boga koji možemo povijesno točno utvrditi prema 3 datuma. Vjerujem da je to jako važno shvatiti kako bismo mogli razumjeti i svoje obveze u današnjem vremenu.

Trostruka revolucija protiv Boga

Prva etapa pobune protiv Boga bila je 1517. s nastupom Luthera i reformacijom. Taj prvi korak bio je ustanak protiv Katoličke crkve. Luther je prezirao Katoličku crkvu – nazivao ju je babilonskom bludnicom, papu antikristom, a sv. Misu đavolskim djelom. To je bila prva faza koju je đavao izveo preko krivovjerja protestantizma. To možemo dobro razumjeti: đavao je izumio to krivovjerje da bi otrgnuo ljude od Kristove Crkve. Kada Isus govori o njemu, upotrebljava dva naziva: otac laži – preko laži odnosno krivovjerja želi otrgnuti ljude od Boga, i ubojica od početka – želi ih podložiti svojoj tiranskoj vlasti. I to se tada dogodilo, kada su se veliki dijelovi Europe odvojili od Katoličke crkve i u određenoj mjeri potpali đavolskoj vlasti, izbio je u Europi kaos i ratovi – prije svega seljački ratovi i Tridesetogodišnji rat. Oni su strašno bjesnili, tako da je u pojedinim područjima – primjerice u Njemačkoj, stanovništvo gotovo posve istrijebljeno. To samo pokazuje da kada ljudi napuste Boga, u svijetu izbija đavolska strahovlada. 

Nakon 200 godina, 1717., izbila je druga faza revolucije koju označuje osnivanje masonerije. Ovaj puta je to bio ustanak protiv Krista i njegovog djela otkupljenja. Masoni dakle opet preko svojeg krivovjerja – koje je liberalizam, žele ljude otrgnuti od Krista. Cilj masonerije je društvo i države raskršćaniti. Posljedica tog krivovjerja je ponovno kaos i tiranija u Europi – francuska revolucija i napoleonski ratovi. Tu se opet đavao očituje kao otac laži i čovjekoubojica od početka. A treća etapa ili vrhunac te pobune je izbijanje komunizma 1917. godine kroz krivovjerje ateističkog materijalizma, koje je ustanak protiv samog Boga i njegovog postojanja. Posljedice su ponovno kaos u Europi i cijelome svijetu. Najstrašnija tiranija koje je ikada bilo na svijetu je komunistička tiranija u 20. st. U vašoj zemlji ste to mogli doživjeti na strašan način – statistike govore o 600 poubijanih svećenika i redovnika. U Kini, za vrijeme strahovlade Mao Ce-tunga, govori se o strašnoj brojci od 100 milijuna žrtava. U svemu tome vidimo kako se povijesno, kroz ove tri faze revolucije, ostvario đavolski plan da kroz krivovjerja ljude odvede od Boga i uvede ih u svoju tiraniju.

Božji trostruki odgovor na revoluciju

Sada dolazi pitanje kako je dragi Bog na to reagirao? On je to dopustio jer je ljudima dao slobodu. Sve te nevolje i strahote dopustio je kao kaznu za ljudske grijehe, ali je Bog imao smilovanje i suosjećanje s ljudima. Vidio je kako ljudi idu prema propasti – vremenitoj, kao i onoj vječnoj. Kod svake faze revolucije on je poslao spasenjska sredstva da bi spasio ljude. U prvoj fazi, reformaciji, je Crkvi podario puno svetaca, poglavito isusovačkih, koji su svetost Crkve doveli na vidjelo, da ona zasja te su nadvladali krivovjerje protestantizma kroz protureformaciju. Jako je zanimljivo da je baš u 16. st. bilo jako puno svetaca. To je bilo spasenjsko sredstvo koje je Bog poslao.

Kod druge faze spasenjsko sredstvo bila je objava Presvetog Srca Isusovog u Paray-le-Monialu. Bog objavljuje svoje božansko Srce i uvodi u Crkvi pobožnost svome Srcu. Masoni su udaljili ljude od Krista, države raskršćanili i zato se Krist ukazuje sv. Margareti Mariji i otvara, objavljuje svoje Srce i plamen svoje ljubavi. On joj kaže: moje Srce toliko gori od ljubavi da ga se više ne može zadržati. Masoni odvlače ljude od Boga, a Krist ih privlači k sebi. Zanimljivo je da su pape koji su osudili zablude i liberalizam, posebice vjersku slobodu, govorili da ljudi trebaju tražiti utočište u Srcu Isusovom jer je to Srce spasenjsko sredstvo za nevolje vremena. Gotovo svi pape 19. st. sve do Pija XII. naučavali su da je Presveto Srce Isusovo pobjedonosni znak protiv liberalnih zabluda u nevoljama ovog vremena. A naš zaštitnik, sv. Pio X., odredio je, primjerice, da treba svake godine izvršiti posvetu svijeta Presvetom Srcu Isusovom. Kada pogledamo u povijest vidimo da se pobožnost Presvetom Srcu Isusovom nevjerojatno proslavila i da se kroz nju jako puno ljudi obratilo. Prije svega, u prvoj polovici 20. st. milijuni i milijuni obitelji posvetile su se Srcu Isusovom, bilo je jako puno obraćenja kroz djelo ustoličenja Presvetog Srca Isusovog. Ali nažalost, kada je došao II. vatikanski sabor, sve se to srušilo. Uzmimo za primjer da se nisu samo obitelji posvetile Presvetom Srcu Isusovom, nego i društvene ustanove, škole, sveučilišta. Konačno, i same države posvećene su Srcu Isusovom. Primjerice, 1919. se Španjolska svečano i službeno posvetilo Srcu Isusovom. To je bila velebna svečanost, otkriven je kip visok 24 m, a španjolski državni poglavar je službeno pročitao čin posvete – Španjolska treba pripadati Srcu Isusovom i ono je kralj Španjolske. Dakle, odgovor neba protiv masona i liberalnih zabluda je Srce Isusovo koje trijumfira u srcima, obiteljima i državama.


Kod treće revolucije, komunizma, iste godine, gotovo istovremeno, ukazuje se Majka Božja u Fatimi i objavljuje svoje Bezgrješno Srce. A sestra Lucija kaže: Bezgrješno Srce je posljednje spasenjsko sredstvo za svijet. Pri tome ono nije novo spasenjsko sredstvo ili nadomjestak za prijašnje, nego njegova dopuna. Srce Marijino nam je darovano da bismo što brže došli Srcu Isusovom koje je vrelo svih milosti i blagoslova. Ponovno vidimo da se nakon 1917. kada je objavljena fatimska poruka događa velebna obnova vjere, nebrojena obraćenja. Srce Marijino je dakle spasenjsko sredstvo protiv ateizma i materijalizma. Vrijeme prve polovice 20. st. nažalost nismo doživjeli, ali imamo neke primjere. Naše Bratstvo ima misije u Aziji - Južnoj Koreji, kao i Africi. Stariji ljudi svjedoče da su vidjeli kada je hodočasnički kip Gospe Fatimske došao u njihovo selo koje je bilo pogansko, ono je postalo katoličko. Kada je kip Gospe Fatimske prolazio kroz različite zemlje, to je bio uistinu pobjednički ophod Majke Božje. Kada je počeo Koncil nadbiskup Lefebvre je rekao da je pobožnost Srcu Isusovom i Marijinom ljude toliko osvojila i obnovila Crkvu da bi, da je Koncil bio dobro vođen, to bio trijumf za Crkvu, da bi se tada protestanti vratili. Ali nažalost se dogodilo upravo suprotno. Upravo ta velika đavolska krivovjerja koja je on izumio da bi ljude vodio u propast: protestantizam, liberalizam i lijeve ideologije, su prodrla u Crkvu.

Naš osobni odgovor na Isusov i Marijin poziv

Moramo nažalost ustanoviti da je sadašnji papa Franjo zastupnik tih triju zabluda. Doživjeli smo nažalost kako papa Franjo hvali Luthera visokim pohvalama. Doživjeli smo da je on posve liberalan te govori da ne igra ulogu koje smo religije, a nažalost i da hvali ekstremne ljevičarske političare. To je velika tragedija – s papom Franjom kriza Crkva dosiže svoj dramatični vrhunac. Vidjeli smo kako sam Bog zahvaća u svoje nutarnje dubine da bi odande poslao tri spasenjska sredstva: svetost Crkve, Srce Isusovo i Bezgrješno Srce Marijino. To je naša zadaća: prihvatiti ta tri sredstva koja je dragi Bog dao za spasenje ljudi. Prvo, moramo se truditi da bismo živjeli svetim životom. I upravo to je bio cilj kada je Nadbiskup utemeljio Bratstvo – promicati svetost svećenstva. Želio je da iz njega izrastu ne samo dobri, nego i sveti svećenici. Potom moramo gajiti pobožnost prema Srcu Isusovom i Bezgrješnom Srcu Marijinom. Zato zaštitni znak, logo ujedinjenih srdaca Isusa i Marije s krunom na vrhu. Vjerujem da je, dragi vjernici, jako važno proučavati pobožnost Srcu Isusovom, posebno kroz poruke upućene sv. Margareti Mariji Alacoque – divna obećanja koje je Srce Isusovo dalo svakome od nas. Kada častimo Srce Isusovo, obećava Spasitelj da će blagosloviti sva naša nastojanja i biti nam u pomoći u svim nevoljama te da će nas voditi do visokog stupnja svetosti. Treće, moramo proučavati veliku fatimsku poruku za današnje vrijeme da bismo revno ispunili ono što Majka Božja želi od nas. Ona traži od nas da puno molimo i prikažemo puno žrtava te činimo zadovoljštinu za toliko puno grijeha u današnjem svijetu. I Majka Božja nam je dala divna obećanja. Obećala je da će svijetu biti podaren mir i da će se narodi vratiti Bogu. To je velika utjeha jer kada promatramo ovaj svijet, vidimo da stvari postaju sve gorima i mogli bismo, ljudski gledano, samo očajavati. Vidimo kako se sada Europa islamizira, a strašna džender-ideologija se svugdje širi i prodire.


A Majka Božja je obećala da će njezino Bezgrješno Srce pobijediti. Jedan primjer kako će izgledati ta pobjeda. Majka Božja je u pogledu Njemačke obećala sljedeće. Godine 1940. Isus se objavio sestri Luciji i rekao joj da će se Njemačka vratiti Kristovom ovčinjaku. Taj se trenutak polako i teško bliži, ali će doći i tada će ondje Srce Isusovo i Marijino sjajno vladati. To je divno obećanje Srca Isusovog i Bezgrješnog Srca Marijinog u pogledu Njemačke kao primjer, ali ono vrijede i za druge zemlje, i ondje će oni sjajno vladati. To je vladavina ovih srdaca, a srce je simbol ljubavi, dakle oni će vladati u ljubavi nasuprot đavlovoj tiranskoj vladavini. To je naša zadaća, dragi prijatelji – trebamo biti apostoli Srca Isusovog i Marijinog! Zasigurno, Svećeničko bratstvo treba se boriti protiv krivovjerja, ali prije svega moramo biti apostoli Isusovi i Marijini. A za to imamo jednostavno sredstvo – oba spasenjska sredstva: poruku Srca Isusovog i fatimsku poruku koju živimo i koju vi, drugi prijatelji, možete drugima raširiti. Nadolazeća obljetnica 2017. daje nam mogućnost da proučavamo fatimsku poruku, da širimo literaturu i knjige i na taj način budemo apostoli. U tom smislu, u duhu Fatime želi Svećeničko bratstvo širiti djelo sv. Maksimilijana Kolbea, Vojsku Bezgrješne (Militia Immaculatae), koju ćemo osnovati i u Hrvatskoj. Svatko od vas može postati njezinim članom i imat ćete priliku pobliže upoznati to veličanstveno djelo sv. Maksimilijana Kolbea koje je on osnovao u duhu Fatime s čudesnim uspjehom. I zato se nadamo da ćemo našim trudom, molitvama, žrtvama koje prinosimo u sklopu Križarske vojne svete Krunice moći pridonijeti – a to može svatko od vas, trijumfu Srca Isusovog i Marijinog.

(p. Stefan Frey, predavanje održano u Zagrebu, Splitu i Rijeci, 3. i 4. rujna 2016.)

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.