Christus Rex

Prva pričest u kapelama Bratstva u Hrvatskoj


P
odjele prve svete pričesti svečani je događaj koji čini posebnu radost u životu jedne vjerničke zajednice.

Kraljica svih srdaca


S
veti Ljudevit Marija Montfortski daje Gospi naziv: „Regina cordium - Kraljica svih srdaca“ i time opisuje na koji način Marija treba vladati u nama.

Haurietis aquas in gaudio


E
nciklika Pija XII. o štovanju Presvetog Srca Isusova miljokaz je za pobožnost Srcu Isusovu.

Papa Franjo čini veliku reformu kanonskoga prava

mons. Juan Ignacio Arrieta

P
otpisivanjem apostolske konstitucije Pascite gregem Dei – „Pasite stado Božje“, 23. svibnja 2021. papa Franjo objavio je važnu reviziju kanonskoga prava.

Marija, strah krivovjerja


„R
aduj se, o Djevice Marijo, jer si ti sama pobijedila sva krivovjerja po cijelomu svijetu”, pjeva Crkva u Časoslovu Blažene Djevice Marije.

Gospa od Presvetoga Sakramenta


D
a li Marija doista surađuje s katolicima kod svete Pričesti?

Treba li se pribojavati prijetnje tradicionalnoj Misi?


Č
ini se da neke glasine i određene stranice drže vjerojatnim objavu teksta koji barem djelomično dovodi u pitanje motuproprij Summorum pontificum pape Benedikta XVI., koji je pod određenim uvjetima odobrio služenje tradicionalne Mise i potvrdio da ona nikada nije bila zabranjena.

Papa Franjo zabrinut zbog tradicionalističkih stajališta

Kardinal João Braz de Aviv

K
ako se zaokret Crkve u Njemačkoj svakodnevno povećava, a zakoni protiv života postaju sve širi, papa Franjo zabrinut je zbog „tradicionalističke“ formacije svećenika. 

Raspored sv. Misa: Lipanj 2021.


Katolička načela o glasovanjuJesmo li moralno obvezni glasovati?

P
osve je istinito da modernisti smatraju demokraciju i pravo glasovanja svetim, neposrednom posljedicom ljudskoga dostojanstva, što je izravno povezano s njihovom humanističkom religijom. 

Arhiva bloga

Časopis: