Gospa Fatimska uči nas apostolsku molitvu

Notre-Dame de Fourvière: Lyonska bazilika
A
postolska molitva sastoji se od traženja milosti za bližnjega, poput njegovoga obraćenja, posvećenja ili bilo čega drugoga što bi moglo biti korisno za njegovu dušu.

Pandemija i Fatima

Djevica Marija: Zdravlje Bolesnih
N
a blagdan Navještenja, 25. ožujka 2020., kardinal Antonio Marto, biskup Fatime Leiria, posvetio je Portugal, Španjolsku i 22 druge države sjedinjenim Srcima Isusa i Marije kako bi zamolio zagovor Bezgrješnoga Marijinoga Srca protiv pandemije.

Vatikan šalje biskupima upitnik o položaju „izvanrednog” oblika


K
ardinal Luis Ladaria Ferrer, predstojnik Kongregacije za nauk vjere, poslao je 7. ožujka 2020. svim biskupskim konferencijama upitnik koji svaki biskup mora ispuniti i poslati prije 31. srpnja 2020.