Christus Rex

Najava: Kalendar za 2021. godinu


K
ao i prošlih godina, uskoro će biti dostupan zidni kalendar za tradicionalni rimski obred za sljedeću godinu. 

Promišljanja o enciklici Fratelli tutti (I.)


P
osljednja enciklika pape Franje, nazvana Fratelli tutti, već je izazvala neke komentare, ali zanimanje za nju nije postalo sveopće – daleko od toga. 

Marija uronjena u Božju transcendenciju


K
lanjajuća tišina Bezgrješne savršen je odgovor na Božju transcendenciju jer ta tišina uključuje najsavršenije samoponištenje.

Križarska vojna sv. krunice za sv. Mise i svećenička zvanja


S
ituacija u svijetu očito se znatno pogoršava. Jedna od najkritičnijih točaka je zabrana javnih Misa. Budući da svi znamo da je sv. Misa poluga koja podiže svijet, ne možemo drugo nego biti zabrinuti za budućnost.

Na ulicama svijeta s Nadbiskupom


G
ospodin Moulin svjedok je vremena. Iz neposredne blizine doživio je širenje djelovanja Bratstva. 

Franjo promiče građanske zajednice za homoseksualce: Državni tajnik potvrđuje


N
ota koju je Državno tajništvo Svete Stolice poslalo svim nuncijima potvrđuje opažanja koja o građanskim zajednicama između homoseksualaca koja je dao papa Franjo u dokumentarnom filmu „Francesco”.

Marija, Zaštitnica umirućih


Č
ovjek ne zna svoj kraj, već kao što su ribe uhvaćene udicom i kao što su ptice uhvaćene u zamku, tako su ljudi uhvaćeni u zlo vrijeme, što navali na njih iznenada (Propovjednik 9, 12).

Dekret Apostolske pokorničarne za mjesec studeni


K
ardinal Mauro Piacenza, veliki pokorničar – predstojnik Apostolske pokorničarne, izdao je 22. listopada dekret kojim se podjeljivanje oprosta namijenjenih vjernima mrtvima prilagođava zdravstvenoj situaciji i ograničenjima koja su postavljena u raznim zemljama u pogledu ograničenja okupljanja.

Raspored sv. Misa: Studeni 2020.

Spomen svih vjernih mrtvih

Pedeset godina Svećeničkoga bratstva sv. Pija X.


P
rije pedeset godina 1. studenoga 1970., biskup François Charrière, biskup Fribourga, potpisao je dekret o uspostavi Svećeničkoga bratstva sv. Pija X.

Arhiva bloga

Časopis:

KRIZA U CRKVI

KRIZA U CRKVI

Duhovnost, pobožnosti i proroštva