Christus Rex

Nedjelja Duhova


Mi koji smo ovdje govorimo različitim jezicima, ali se ipak nekako razumijemo. Apostoli su govorili različitim jezikom nego mi, živjeli su u skroz drugom vremenu nego mi, a ipak ih razumijemo. Nalazimo se u drevnom gradu, koji ima ili je imao drukčiji jezik i kulturu od nas, a ipak dijelimo nešto s njime. Apostoli su sami danas govorili masi ljudi sa svih strana svijeta i svatko je razumio. Kako je to moguće? Što mi to imamo zajedničko s ljudima koji se čine toliko različitima od nas?

Ključ je naš Gospodin Isus Krist. On je taj koji je utemeljio Katoličku Crkvu. ,,Katoličko” znači sveopće, a Kristova Crkva treba se protegnuti na sve ljude, sve narode, svako doba i skupinu ljudi. Kako sve njih ujediniti? Po našem Gospodinu Isusu Kristu, koji želi spasiti sve ljude.

Kako će On to učiniti? Naučavajući istinu. Koju istinu? Istinu da su svi ljudi pozvani postati sinovima Božjim, baštinicima Neba i hramovima Duha Svetoga. Ipak, iako je Krist došao ljudima i otkrio im otajstvo skriveno kroz sve vjekove, mnogi nisu razumjeli, čak ni njegovi apostoli nisu razumjeli. Filip je pitao Isusa da im pokaže Oca, a Isus ga blago prekorava riječima: ,,Tako sam već dugo s vama, i nisi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca.”

Da bi apostoli mogli shvatiti što je Isus govorio, što On jest, On je trebao otići. Značenje Kristova nauka moći će shvatiti tek kada im dođe Duh Sveti. Treća osoba Presvetog Trojstva dolazi da bi rasvjetlila njihove umove, da zagrije njihova bojažljiva srca. Bez njega je Kristovo poslanje nepotpuno. On koji je Kristov Duh, bit će Duh Crkve, životvorno načelo kršćanskog života.

Tko je Duh Sveti? On je nestvorena bitna ljubav Oca i Sina koja proizlazi iz njih od sve vječnosti. On je jedinstvo Oca i Sina. On je ljubav. ,,Deus caritas est.” Zato apostoli ne mogu razumjeti sve što Krist želi dok On ne dođe – trebaju razumijevati prema ljubavi, treba ih voditi ljubav. Istinski razumjeti možemo samo ono što ljubimo. Hladna teoretska znanost može biti dovoljna da bismo znali nešto o nekome, ali nije dovoljna da bismo istinski poznavali osobu. A mi zajedno s apostolima moramo biti usmjereni prema samome Bogu, da bismo ga spoznali kao što On sam sebe poznaje, da bismo ga ljubili kao što On sam sebe ljubi – takvu vrstu jedinstva traži od nas Duh Sveti koji je ljubav. On nas mora voditi iznutra da bismo ljubili najviše Dobro na način koji nadilazi našu narav i sposobnosti.

Zbog toga, u konačnici, možemo razumjeti jedni druge. Svi mi u stvari govorimo najtemeljniji jezik – jezik ljubavi. Duh Sveti prebiva u srcu svakoga od nas i daje nam da živimo istim Božjim životom. Zato štujemo Boga na isti način, a uporaba latinskoga naglašava to jedinstvo. Možda ne možemo razgovarati jedni s drugima, ali možemo zajedno moliti. I više od toga, svima možemo prenositi istu poruku, da bi onaj koji to želi, došao do spoznaje istine. Ljubav prema Kristu mora se očitovati u našim djelima (,,Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati”), ljubav se izražava na puno načina. Sv. Petar, napunjen Duhom Svetim, propovijedao je i svatko ga je razumio na svom jeziku. Mi ćemo u našim djelima propovijedati jezik ljubavi. To je znak jedinstva Crkve, oznaka da smo ispunjeni Duhom Kristovim. Jer Bog stanuje u onima koji dokažu svoju ljubav čuvajući zapovijedi.

Molimo danas za milost da bismo mogli istinski živjeti evanđelje, biti apostoli ljubavi, i da bismo tako, međusobno ujedinjeni, mogli privući druge milini spoznaje Krista, koja nadilazi svako drugo znanje.

p. Christopher Pedersen

(Propovijed održana 4. lipnja 2017., na blagdan Duhova, u Kapeli sv. Jeronima u Splitu)

Arhiva bloga

Glasnik: