Christus Rex

Nova kapela Bratstva u Miškolcu


Svećeničko bratstvo sv. Pija X. uspjelo je u mađarskom gradu Miškolcu u kojemu djeluje p. Péter Papp (koji također pomaže u apostolatu u Hrvatskoj), pronaći crkvu u kojoj će se ubuduće služiti sv. Mise. Prenosimo izvještaj o otvaranju kapele održanom 14. svibnja, koji je sastavio jedan od tamošnjih vjernika.

Sveta Misa ponovno u kapeli Presvetog Srca Isusovog u Miškolcu

Gaudium annuntiamus! Navještamo radost! Nakon više od godinu dana pregovora Svećeničko bratstvo sv. Pija X otvara kapelu u Miškolcu. Ovom prigodom želim zahvaliti superioru Austrijskog distrikta, svećenicima iz Jaidhofa, tamošnjoj časnoj braći i sestrama na njihovim molitvama te potpori kako materijalnoj, tako duhovnoj. Oni su najzaslužniji što će se nakon 60 godina ponovno upaliti vječno svijetlo u kapeli u Miškolcu u nekadašnjoj željezari Diósgyőr. Isto tako želio bih se zahvaliti ravnatelju bolnice u Miškolcu što nam je izašao u susret i dao nam na raspolaganje kapelu željezare.


Početkom prošlog stoljeća u sklopu već postojeće željezare nalazio se radnički dom, za ono vrijeme vrlo moderan. Da bi se udovoljilo ondašnjim potrebama, za vrijeme vladavine Franje Josipa sagradili su dobro opremljenu bolnicu i u sklopu bolnice kapelu Srca Isusova o kojoj su se skrbile časne sestre, kćeri svetoga Franje Asiškog. Župnici okolnih župa bili su pak odgovorni da se u kapeli svakog dana prikaže sveta Misa na kojoj su, pored časnih sestara, često pribivali liječnici, djelatnici bolnice te bolesnici.

Vjerski život tadašnjih katolika imao je potrebu za ovakvim svetim mjestima, a sveta majka Crkva osigurala kroz njeno svećenstvo da se vjera širi, a vjernici hrane navještanjem Evanđelja te svetim Tijelom Kristovim. Završetkom ll. svjetskog rata u našoj su se zemlji nad Crkvom Kritovom nadvili oblaci tame, komunizam je od svog samog početka imao za glavni zadatak uništenje Crkve koja je bila prisiljena povući se u kut te biti svjedokom uništenja svojih redova i zatvaranja samostana.


Među nama prisutni još uvijek nam svjedoče o strašnim zlodjelima koja su učinili komunisti u ljeto 1950. godine kada su na silu odvukli časne sestre na odlagalište smeća te ih primorali da skinu svoje redovničke habite i pronađu si odjeću među smećem. Kada su se odjenule, vraćene su da služe u bolnicu, ali ovaj puta u civilu. Kapelicu nije zadesila ništa bolja sudbina – sveta Misa se više nije služila, oltar, klupe i cijela unutrašnjost bila je premještana u obližnju župu gdje se i danas nalazi. Nakon toga su prebojali zidove kako freske ne bi bile vidljive i na nekada svetom mjestu počeli su partijski sastanci te radnička druženja i zabave. Miškolski su vjernici osjećali potrebu da se sveta Misna Žrtva prikazuje na njoj dostojnom mjestu i potaknuti tom potrebom počeli su tražiti i zahvaljujući starijim vjernicima, pronašli ovu kapelu koja je spavala svoj 50-godišnji san. Tada su počeli pregovori koji su trajali godinu i pol dana. Vodstvo bolnice odlučilo je da nam dade u zakup kapelu koja je u biti u državnom vlasništvu.

Nakon potpisivanja ugovora zahvaljujući p. Marku Tilošancu uspjeli smo dobiti oltar, a nakon toga i sve ostalo potrebno. 14. svibnja 2017. je u 17 sati molitvom Introibo ad altare Dei započela tradicionalna sveta Misa koju je prikazao svećenik Bratstva sv. Pija X. p. Péter Papp. Posebno nam je bilo drago što je među vjernicima bila prisutna jedna 92-godišnja gospođa koja je bila stalni posjetitelj kapele 40-ih godina prošlog stoljeća. Nadamo se kako će u budućnosti ova kapela postati utvrda katoličke vjere te biti dom svima vjernicima koji su željni da se sveta misna žrtva prikazuje na njoj dostojan način.
Arhiva bloga

Glasnik: