Christus Rex

Pravila Trećega reda FSSPX-a


SVRHA USPOSTAVLJANJA TREĆEGA REDA

Posvećenje pojedinih članova i onih za koje su članovi Trećega reda odgovorni.

SVETAC ZAŠTITNIK TREĆEGA REDA: SV. PIO X.

Svetost se danas mora postići u svijetu koji se suprotstavlja tom cilju svojim zabludama i suptilnim krivovjerjima, koje su putem modernizma uvedene u sve katoličke sredine.

Papa sv. Pio X. proglašen je svetim zbog hrabroga prokazivanja modernističkih zabluda te što je dao primjer svetosti u čvrstoći nauka, moralnoj čistoći te pobožnosti prema Euharistijskoj Žrtvi. Ovaj sveti papa je dakle model za duše koje se žele u današnje vrijeme posvetiti.

VEZA TREĆEGA REDA SA SVEĆENIČKIM BRATSTVOM SV. PIJA X.

Treći red osnovalo je Bratstvo, stoga kapelane Trećega reda imenuje poglavar distrikta, a odobrava ih generalni poglavar.

Članovi Trećega reda sudjeluju u milostima Bratstva koje stječu njegovi svećenici i u zaslugama njegovih članova.

ČLANOVI TREĆEGA REDA

Svi katolici, svećenici ili laici, koji prihvaćaju duh i pravila Trećega Reda sposobni su za članstvo. Djeca također mogu postati članovi uz dopuštenje roditelja. Minimalna dob je 12 godina.

Simboli: medaljica sv. Pija X. i križ, koje član dobiva pri polaganju obećanja za Treći red.

DUHOVNOST TREĆEGA REDA

Duh Trećega reda je onaj koji nadahnjuje Svećeničko bratstvo, tj. duh Crkve, njena živa vjera koja se očituje u njezinoj cjelokupnoj Tradiciji, njenom nepogrešivom Učiteljstvu, izražena i objašnjena u Katekizmu Tridentskoga sabora, u Vulgati, u nauku Anđeoskoga naučitelja sv. Tome Akvinskog te u vjekovnoj liturgiji.

Duh privrženosti Rimskoj Crkvi, papama, biskupima, duh poslušnosti vlastima Crkve u sukladnosti s njihovom vjernosti svojoj službi, što nije ništa drugo nego širenje katoličke vjere i Kraljevstva našega Gospodina.

Duh budnosti prema svemu što bi moglo iskvariti vjeru.

Duh nježne i sinovske pobožnosti prema Djevici Mariji – prema duhu sv. Ljudevita Marije Grignona de Monforta – prema sv. Josipu i sv. Piju X.

Želja za ponovnim otkrićem glavne važnosti svete Misne Žrtve i njezinih otajstava te da se u njoj pronađe značenje i izvor kršćanskoga života, života žrtve i suotkupljenja.

KORACI PREMA ČLANSTVU

1. Upis: molba se šalje svećeniku koji je zadužen za Treći red ili poglavaru distrikta. U odgovoru se dobiva obrazac s informacijama koji se treba popuniti. Zatim se, ako je zahtjev odobren, šalje kopija dokumenta za upis.

2. Postulatura: traje godinu dana. Za to vrijeme će se ispitati vjernost postulanta oko obdržavanja svojih obveza te prianjanja uz duh Trećega reda.

3. Polaganje obećanja: postulant u obredu polaže obećanja vjernosti u prisustvu za to određenoga svećenika. On tada dobiva medaljicu i raspelo te potvrdu o članstvu u Trećem redu.

OSOBNE OBVEZE ČLANA

Svakodnevne obveze:

1. Jutarnja i večernja molitva, kao što su prvi čas i povečerje ili molitve iz posebnoga molitvenika za članove reda.
2. Molitva Krunice.
3. Prisustvovanje tradicionalnoj Misi ako je moguće ili četvrtsatno razmatranje.

Tjedne obveze: prisustvo na Misi svih vremena (te izbjegavanje Novus ordo Missae, zbog opasnosti prihvaćanja protestantskog duha).

Svake dvije godine: duhovne vježbe ili duhovna obnova.

Praktični savjeti:

1. Preporučeno štivo: djela sv. Pija X., Katekizam Tridentskoga sabora, Novi zavjet, Nasljeduj Krista, životopisi svetaca. Truditi se širiti dobro vjersko štivo.

2. Post na kvatre, na bdijenja uoči velikih blagdana, Čistu srijedu, Veliku subotu; nemrs svaki petak.

3. Uzdržavanje od televizije i nečistoga štiva, prakticirati trijeznost.

OBVEZE ZA OŽENJENE

1. Obdržavati u duhu podređenosti Gospodinu ženidbene zakone koji idu u smjeru da se zadobije velika obitelj. Odreći se apsolutno svih pozitivnih čina koji bi smjerali da se nema djece.

2. Učiniti od obiteljskog doma svetište posvećeno Srcu Isusovu i Marijinu gdje će se u obitelji moliti večernje molitve te ako je to moguće sveta Krunica. Liturgijski život treba biti vrhunac nedjelja i blagdana. Izbjegavati sve što bi moglo naštetiti dušama djece, televiziju i nečiste časopise.

3. Odabrati istinski dobre i tradicionalne škole i pomagati njihovoj uspostavi.

4. Biti razboriti u izboru slobodnih aktivnosti i mjesta za odmor.

PROFESIONALNE I DRUŠTVENE OBVEZE

1. Slijediti primjer Svete obitelji i promicati obveze pravde i milosrđa, bilo da se radi o poslodavcima ili zaposlenima.

2. Promicati i braniti društvenu vladavinu našega Gospodina Isusa Krista, boriti se protiv liberalizma i modernizma, pošasti ovoga vremena koje izručuju Crkvu njezinim neprijateljima.

ORGANIZACIJA

Svećenik koji je zadužen za Treći red u distriktu prima upise, imenuje asistenta i saziva sjednice svoga vijeća te opće sastanke da bi ohrabrio članove kako bi ostali aktivni i budni na putu posvećenja sebe i drugih.

On će također uspostaviti knjižnice s knjižničarima koji će posuđivati knjige postulantima i članovima.

On će objavljivati časopis kako bi trećoreci bili međusobno u kontaktu, mogli dijeliti adrese, informacije i termine sastanaka, vjerskih svečanosti, duhovnih obnova, hodočašća, ređenja, polaganja obećanja itd.

Na sastancima će se skupljati prihodi za potrebe Trećega reda. Odgovorni blagajnik će održavati evidenciju te će o tome izvještavati članove na sastancima vijeća. Vijeće Trećega reda će određivati kako će se ta sredstva raspoređivati: za potrebe Reda, pomoć bogoslovijama, školama, bolesnima, organizaciji duhovnih programa itd.

+Marcel Lefebvre, 1. studenoga 1980.

Arhiva bloga

Glasnik: