Christus Rex

Treći red Svećeničkoga bratstva sv. Pija X.


1. Što je Treći red Bratstva sv. Pija X.?

Treći red je peta po redu obitelj Bratstva sv. Pija X. Vjerojatno vam je poznato da je prva obitelj ona koja se sastoji od svećenika i bogoslova. Ona je ujedno i najvažnija obitelj u FSSPX-u, s obzirom da je Bratstvo ,,svećenička družba zajedničkog života bez zavjeta”. Svećeništvo je uistinu glavna briga Bratstva.

Drugu obitelj čine časne sestre FSSPX-a te broji više od 200 članova i uključuje zavjetovane sestre, novakinje te postulantice. One pomažu svećenicima svojim svakodnevnim molitvenim životom (Misa, Krunica, časoslov, klanjanje), svojim aktivnim apostolatom (pomoć u sakristiji, vjeronauk, posjeti bolesnicima) te svojim praktičnim radom (kuhanje, pranje, spremanje itd.). Nama najbliži novicijat sestara nalazi se u njemačkom Göffingenu.

Treću obitelj čine braća laici koji su posvetili život u pomoći svećenicima. Nama najbliži novicijat časne braće nalazi se u njemačkom Zaitzkofenu.

Četvrtu obitelj čine oblate koje žive u zajedništvu sa svećenicima, bogoslovima, braćom te časnim sestrama. One nose habit časnih sestara, ali ne polažu zavjete te pružaju veliku pomoć na svim mjestima gdje djeluju.

Peta obitelj je Treći red koji je osnovan 1980. godine.

2. Koji je bio povod za osnivanje Trećega reda?

Više godina su brojni katolici predlagali ideju za osnivanje Trećega reda. Pa ni odlučni zahtjevi nisu bili rijetki. Donosimo primjer jednoga pisma:

,,Dragi Oče… krunice koje molim često su na nakanu Bratstva sv. Pija X. U vezi s time
želim znati postoji li treći red u Bratstvu sv. Pija X. i koji su uvjeti da bi mu se pristupilo. Želim živjeti posvećeniji život… još više predati cijeloga sebe u duhu Bratstva. Je li to moguće? Molim Vas za savjet.

Tako su svećenici uvidjeli potrebu da provide vjernicima sredstva za življenje evanđeoskih ideala, očuvanja vjere, nade i ljubavi usred ovog besprimjernog turbulentnog stanja Crkve kako bi tako u nepobitnoj duhovnoj snazi pronašli zaštitu. Oni su prenijeli nadbiskupu Lefebvreu njihove brige i želje te odlučne zahtjeve vjernika u duhovnoj patnji, ostavljenih bez obrane u ruševinama struktura Crkve, koja je prethodno osiguravala i održavala njihovu vjeru. Odgovor nadbiskupa Lefebvrea bio je ostvarenje Trećega reda.

3. Koja je svrha Trećega reda?

Treći Red FSSPX-a je: ,,Red osnovan kako bi omogućio dušama koje žive u svijetu školu svetosti”. Posvećenje pojedinaca i onih za koje su članovi Trećeg reda odgovorni – to je dakle svrha Trećega reda. Kao i stari, tradicionalni treći redovi (karmelićanski, dominikanski, franjevački…), Treći Red u Bratstvu je životni stalež između samostana i svijeta, odnosno vjerski red koji prodire u kršćanske domove usred svijeta.

Je li važno za nekoga tko je u mogućnosti izvršavati obveze Trećeg reda da postane član? 
Definitivno da. Poslušajte ovu priču:

,,Sv. Pio X. imao je veliko razumijevanje za potrebe Crkve te je često imao duboki uvid u probleme. Jednom prilikom kad se našao u društvu kardinala, Sveti Otac  ih je pitao: ,,Koja je stvar najnužnija u današnje vrijeme za spas društva?” ,,Izgradnja katoličkih škola”, odgovorio je jedan. ,,Ne”. ,,Izgradnja crkava”, odgovorio je drugi. ,,Opet ne”. ,,Povećanje broja klerika”, rekao je treći. ,,Ne, ne…”, odgovorio je Papa. ,,Ono što je najpotrebnije u današnje vrijeme je imati u svakoj župi skupinu laika koji su vrlo kreposni, vrlo odlučni, prosvijetljeni u svojoj vjeri i koji su pravi apostoli.” (Duša apostolata, dom Jean-Baptiste Chautard, OSCO)

Za spasenje svijeta sv. Pio X. računao je na gorljive katolike posvećene apostolatu riječju i djelom, no iznad svega primjerom!

Stoga je vrlo važno da u svakoj zajednici postoji mala skupina revnih duša koje ozbiljno prakticiraju nutarnji život. Ovo tijelo elitnih kršćana bit će poput kvasca koji podiže duhovnu razinu cijele zajednice svojim molitvama, svojim diskretnim ali uspješnim apostolskim djelovanjem, a iznad svega svojim dobrim primjerom. Treći red pruža dušama žednima savršenstva skup pravila koja im mogu pomoći da postignu svoj cilj te time posvete svoje obitelji i cijelu zajednicu. Npr. ako deset osoba iz zajednice ostanu nakon svete Mise zahvaliti Bogu (zato što su članovi Trećega reda), možemo biti sigurni da će u nekoliko mjeseci i cijela zajednica početi činiti pravu zahvalu nakon Mise!

4. Koji je duh Trećega reda?

On je usredotočen na pobožnost prema svetoj Misnoj Žrtvi, što je u svojoj biti ništa drugo doli Kristova žrtva na križu koja se obnavlja na oltaru na nekrvni način. Članovi Trećega reda sjedinjuju sebe s Gospodinom, božanskom Žrtvom, koji prikazuje sebe iz ljubavi prema svom Ocu i radi naših duša. U tome će oni pronaći snagu potrebnu za teški put prema svetosti. Pobožnosti prema Žalosnoj Gospi, sv. Josipu te sv. Piju X. su također prisutne u duši članova Trećega reda.

5. Koje su glavne obveze članova Trećega reda?

Postoje tzv. ,,pozitivne” i ,,negativne” obveze. ,,Negativne” obveze su npr. trajno uzdržavanje od televizije. Zašto? Ne samo zbog toga što je većina sadržaja koji se prikazuje štetna i predstavlja bližu grešnu prigodu, nego i zato što i kada se ne prikazuju spolni odnosi i nasilje, televizija ostaje bitno prožeta duhom svijeta. Taj duh je duh sebeljublja, oholosti, ugodnosti, samozadovoljstva, zemaljskih užitaka. Taj duh je posve u suprotnosti s duhom našega Gospodina, koji je duh ljubavi prema Bogu, poniznosti, žrtve, križa, duh istinske duhovne radosti. Radio i novine su sasvim dovoljna sredstva da budemo upoznati s novostima.

6. Postoje li druge pozitivne obveze?

Da, primjerice jutarnja i večernja molitva, svakodnevna Krunica, ispovijed jednom mjesečno. No s obzirom da su ove obveze zajedničke svim vjernima katolicima, tu su i druge obveze vlastite za članove Trećega reda: svakodnevno 15 minuta razmatranja (ili svakodnevna Misa, gdje je to moguće) te duhovne vježbe ili obnova svake dvije godine.

7. Kako se postaje članom Trećeg Reda?

Nakon što se pročitaju i razmotre pravila Trećega reda, potrebno je javiti se svećeniku Bratstva koji će provjeriti prikladnost kandidata. Potom se dogovara početak postulature nakon koje se ostvaruje primanje u Treći red.

Dragi čitatelju, Bog očekuje tvoju velikodušnost. Bog je uzeo tijelo i dušu kako bi umro poradi tebe iz ljubavi. A ti, što ti činiš za Njega? ,,Mi [dakle] ljubimo Boga, jer nas je On najprije ljubio.” (1 Iv 4, 19) Moli Boga da ti udjeli hrabrosti pridužiti se Trećemu redu FSSPX-a, na slavu Presvetoga Trojstva i na spasenje tvoje duše te mnogih drugih! Bog te blagoslovio!

Arhiva bloga

Časopis: