Christus Rex

Djelovanje Duha u nama


N
adbiskup Marcel Lefebvre bio je član Družbe otaca Duha Svetoga i tako je gajio veliko predanje prema trećoj osobi Presvetog Trojstva.
U njoj je vidio Osobu koja mijenja ljude: Sine tuo numine nihil est in homine. [Bez božanstva Tvojega čovjek je bez ičega.]

Prigodom jedne propovijedi za uočnicu blagdana Duhova 1975. utemeljitelj Svećeničkog bratstva sv. Pija X. ovim je riječima govorio o plodovima djelovanja Duha Svetoga:

„Tako onda apostoli bijahu skupljeni u Dvorani posljednje večere kako bi iščekivali silazak Duha Svetoga. Jer im je upravo to Gospodin htio podariti. Nebo je bilo nestalo iz njihovih očiju, a gotovo i njihovih srdaca. Ali upravo je ovo Nebo Gospodin njima htio podariti, a on ga je apostolima htio podariti po Duhu Svetome. I ništa drugo nije Duh Sveti u našim srcima: to je Nebo u našim srcima. To je raj koji ima početak u našim srcima. Ako ispravno shvatimo da je to Duh Sveti i da je to milost koju nam dragi Bog daruje po Duhu Svetome od dana našega krštenja i po svim sakramentima koje primamo, onda ćemo također razumjeti da tako primamo Nebo.

Na Duhove se apostoli napuniše Duha Svetoga i tako je Nebo sebi prisvojilo njihove duše i njihova srca i oni se nikada nisu odvojili od Duha Svetoga i Isusa. Razumjeli su sve što im je Isus bio govorio. Tu su razumjeli da je posrijedi odnos između neba i zemlje, između duha i tijela i što su bila ova neprolazna dobra, ova vječna dobra, u usporedbi sa zemaljskim stvarima. Razumjeli su. Dotada nisu razumjeli.

I što je sada prouzročio Duh Sveti u njihovim dušama? Sveti Pavao nam to opisuje dva puta. Jedanput kada nabraja različite darove Duha Svetoga u našim dušama. Ja vam ih ne želim sada sve nabrajati, ali on govori o strpljivosti, o dobroti, o velikodušnosti, o miru, darovima Duha Svetoga u srcima. I on ponavlja kada govori o prednostima ljubavi, o osobinama ljubavi: Caritas patiens est, benigna est, caritas omnia suffert, omnia credit, omnia sperat (1 Kor 13,4), 'Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.'

To nabraja sveti Pavao, tako opisuje ljubav, tako opisuje Duha Svetoga. I to je Duh Sveti. To ćemo spoznati ako imamo Duha Svetoga u sebi. Ako smo ponizni, blagi, puni ljubavi i mira. To su darovi koje Gospodin daruje onima koji primaju Duha Svetoga.“

Arhiva bloga

Glasnik: