Christus Rex

Koncil kakav je trebao biti


Dosada su branitelji "Koncila" ovaj Koncil suprotstavljali pokoncilskom vremenu kako bi osudili ovo vremensko razdoblje koje je navodno izdalo duh Koncila.

Oni su oštro napadali "medijski Koncil" jer je on navodno iskrivio istinski Koncil. Oštro su kritizirali taj "Para-koncil" jer je navodno zamračio briljantne spoznaje Drugog vatikanskog sabora.

Odsada možemo Koncil, onakav kakav je bio, usporediti s onim kakav je trebao biti.

Časopis Courrier de Rome počinje s objavom francuskog prijevoda prijedloga tekstova (shema) koje je brižno sastavilo Pripravno povjerenstvo II. Vatikanskog sabora i koje su bezobzirno odbačene na kraju prvog zasjedanja, 6. prosinca 1962. godine. Saborskim ocima time su oteti ovi pripravni radovi koji obuhvaćaju ne manje od 16 svezaka s pripravljenim prijedlozima tekstova.


Bila su to 54 pripravljena dekreta u 15 pripravljenih dogmatskih konstitucija s više od 2000 stranica.

Prvi svezak koji je Courrier de Rome objavio pod naslovom "Čistoća, djevičanstvo, brak i obitelj" i koji je sastavilo Teološko povjerenstvo pod vodstvom njezina predsjedatelja kardinala Alfreda Ottavijanija već je vrlo poučan, osobito ako ove dokumente usporedimo s Instrumentum laboris ili s radnom verzijom koja treba služiti kao obvezujući dokument za Sinodu o obitelji u listopadu ove godine. U prvom dokumentu vidimo jasan, jednoznačan i precizan način izražavanja; u drugome pak maglovit, višeznačan i savitljiv kompromisni tekst.

U jednom tekstu nalazimo 24 stranice s biblijskim, patrističkim i doktrinarnim poveznicama. U drugom dokumentu samo jedna stranica s koncilskim i pokoncilskim poveznicama kao da je Crkva stara tek 50 godina i kao da je sve pretkoncilsko postalo pretpotopno.

Izvor: p. Alain Lorans, Dici.org


Arhiva bloga

Glasnik: