Christus Rex

Papa Lav XIII. Sjedinjenim Američkim Državama


Kod vas, zahvaljujući dobrom državnom ustavu, Crkva, koju ne ometa nikakva zakonska veriga i koju štiti opće pravo i pravednost sudova od nasilja, postigla je zajamčenu slobodu življenja i djelovanja bez zaprjeke.

Sve ove konstatacije su istinite; no ipak se valja štititi od jedne zablude: da se iz toga ne zaključi da je najbolja situacija za Crkvu ona koju ona ima u Americi ili da je također uvijek dopušteno i korisno razdijeliti načela građanskih stvari od načela sakralnih stvari i odvojiti ih kao u Americi.

Jer ako je katolička vjera kod vas poštovana, ako uspijeva i ako se čak proširila, to valja posvema pripisati božanskoj plodnosti koju Crkva uživa tako da se ona, ako se tomu nitko ne suprotstavlja, ako joj ništa ne stvara zaprjeku, sama od sebe umnaža i raste; no ipak bi donijela još veće plodove kada ne bi samo uživala slobodu, nego i naklonost zakona i zaštitu javnih vlasti.“

(Papa Lav XIII., Enciklika Longinqua Oceani od 6. siječnja 1895.)


Arhiva bloga

Glasnik: