Christus Rex

Svećeničko ređenje u Bogosloviji Bratstva u SAD-u: pet novih svećenika za CrkvuBogoslovija sv. Tome Akvinskoga u SAD-u s radošću obznanjuje da su četvorica bogoslova bili zaređeni za đakonat i petorica za red svećeništva. U petak ujutro, 21. lipnja, preuzvišeni biskup Tissier de Mallerais služio je sv. Misu s podjelom svetih redova, uz prisustvo više desetaka svećenika i stotine vjernika diljem zemlje.

Crkva nas svake godine na tu svečanu prigodu poziva da razmatramo izvanredno otajstvo našega Gospodina Isusa Krista i Njegova vječnoga svećeništva. Polaganjem biskupovih ruku, novozaređeni svećenik postaje drugi Krist. On prima u svoju dušu neizbrisivi svećenički biljeg koji ga uvodi u red Melkisedekov zauvijek. Po toj neizrecivoj promjeni svećenikova duša postaje nerazdvojno sjedinjena s Kristom te je njegova prva svećenička zadaća klanjanje.

Novozaređeni su pozvani slijediti Kristove stope do podnožja križa, do podnožja oltara, da budu posrednici između Boga i čovjeka prikazujući žrtvu koja je otkupila svijet i opraštajući grijehe koji čovjeka drže u ropstvu. Po ustima biskupa Gospodin govori svojim novim svećenicima: ,,Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima... Vi ste moji prijatelji ako činite sve što vam zapovijedam”.


Što to Krist zapovijeda svojim prijateljima? ,,Ako tko želi ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe, uzme svoj križ i ide za mnom.” Svećenik je stoga razapeti čovjek, čovjek koji je odabran i pozvan da živi samo za Boga, prikazujući sebe kao žrtvu za spasenje duša. On je pozvan da u duše ulijeva milost koja obilato proistječe iz Presvetoga Srca Isusova.

Mnogi darovi i milosti dane svećeniku su uistinu božanske i daleko iznad granica njegove ljudske naravi. Kao što je sv. Ivan Vianney objasnio: ,,Ako bih susreo svećenika i anđela, prvo bih pozdravio svećenika, a potom anđela”. No ne divimo se tu čovjeku, nego moći svemogućega Boga koji očituje svoju svemoć djelujući putem svojih bijednih stvorenja. Kao što čujemo iz ustiju Spasitelja: ,,Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas... da biste donosili rod”.

Kratko prije čina ređenja biskup Tissier napomenuo je ređenicima da nikada ne zaborave uzvišenu sakramentalnu milost koju primaju sa svetim redom jer upravo ta milost vodit će ih kroz njihovo svećeništvo do konačne ustrajnosti i vječnoga blaženstva.


Pridružite nam se u molitvama i zahvali za novozaređene u njihovom poslanju u Kristov vinograd. Molimo također neprestano za milost puno svetih svećeničkih i redovničkih zvanja.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Časopis: