Christus Rex

Molitve za mir u vremenu potrebe


U
pute Rimskog misala proviđaju mogućnost da se u vremenu potrebe – kada prijeti opasnost općem miru zbog ratnih sukoba, po odredbi crkvenih vlasti u Misama mogu uzeti dodatne molitve iz obrasca zavjetne Mise za mir kako bi se u bogoslužju Crkve na poseban način molilo na tu nakanu.
Tada se glavne misne molitve (zborna, prikazna i popričesna) dodaju kao spomen (komemoracija) na glavni obrazac Mise dotičnog dana, i to u ponedjeljak, srijedu i petak na liturgijske dane III. i IV. razreda.

Po odredbi Poglavara Austrijskog distrikta ova je praksa uvedena u svim kapelama Svećeničkog bratstva sv. Pija X. (pa tako i u Hrvatskoj) za vrijeme trajanja ratnog stanja u Ukrajini. U nastavku donosimo tekst molitava.

Collecta

Zborna molitva

Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et iusta sunt opera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et, hostium sublata formidine, tempora sint, tua protectione, tranquilla. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Bože, od koga su svete želje, pravi savjeti i pravedna djela, daj slugama svojim onaj mir koji svijet ne može dati, da i srca naša budu tvojim zapovijedima poslušna i sadašnja vremena bez straha od neprijatelja po tvojoj zaštiti mirna. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Secreta

Prikazna molitva

Deus, qui credentes in te populos nullis sinis concuti terroribus: dignare preces et hostias dicatse tibi plebis suscipere; ut pax a tua pietate concessa christianorum fines ab omni hoste faciat esse securos. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Bože, koji ne dopuštaš da se narodi koji u te vjeruju preplaše ikakvim strahom, dostoj se primiti molitve i darove tebi posvećenog puka, da mir što ga ti u svojoj dobroti daješ osigura kršćanske zemlje od svakog neprijatelja. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Postcommunio

Popričesna molitva

Deus, auctor pacis et amator, quem nosse vivere, cui servire regnare est: protege ab omnibus impugnatio-nibus supplices tuos; ut, qui in defensione tua confidimus, nullius hostilitatis arma timeamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Bože, začetniče i ljubitelju mira, koga poznavati znači živjeti, kome služiti znači kraljevati, štiti od svih navala one koji ti se mole, da se ne bojimo nikakvog neprijateljskog oružja, jer se uzdamo u tvoju obranu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


Arhiva bloga

Glasnik: