Christus Rex

Presveto TrojstvoOve nedjelje sveta Crkva slavi blagdan Presvetog Trojstva. Budući da i dalje postoje brojni nesporazumi o Božjem bitku, a predstavnici islama imaju posve krivu predodžbu u crkvenom Nauku, objavljujemo prijevod teksta iz katekizma Franza Spiraga.


Uočljivo je da anđeli u nebu dragog Boga slave kao triput „Svetoga“. Prorok Izaija čuje serafine kako u nebu kliču. „Svet! Svet! Svet Bog, Gospodin nad Vojskama!“ (Iz 6,3). Vrijedno je spomenuti da se sunčeva zraka, prolazeći kroz staklo s bridovima (prizmu), razlaže u tri boje: plavu, žutu i crvenu. Kao što je zraka svjetla trobojno svjetlo, tako su i tri Osobe u jednoj božanskoj biti. Kod Kristova krštenja objavile su se sve tri božanske Osobe: Otac po glasu s neba, Sin po krštenju, Duh Sveti uzevši obličje goluba. (Mt 3,16)
 


Presveto je Trojstvo jedan Bog u tri osobe; one se zovu: Otac, Sin i Duh Sveti.

Umjesto Presveto Trojstvo u njemačkom se jeziku obično kaže i „Heilige Dreieinigkeit“ – Sveto Trojedinstvo. Po ovome izrazu, koji je svojstven njemačkom jeziku, na vrlo kratak i prikladan način se izriče spomenuta istina. Kod Kineza se Bog naziva Tao koji znači Tri=Jedan.

Broj se 3 često javlja u vjeri. Tri su mjesta u onostranosti; tri glavna dijela u sv. Misi; tri dijela kod svakog sakramenta; 3 osobe svete Obitelji; 3 glavna blagdana crkvene godine; 3 je sata Isus visio na križu; 3 je dana Isus počivao u grobu; 3 je godine poučavao; vršio je trostruku službu, proročku, svećeničku, pastirsku itd. Čini se da je broj 3 temeljni broj u prirodi. Postoje 3 carstva stvorenoga: životinjsko carstvo, carstvo biljaka, mineralno carstvo; 3 agregatna stanja: kruto, tekuće, plinovito; trostrukost vremena: prošlost, sadašnjost, budućnost. I broj 4 pronalazimo u vjeri. 4 su Evanđelja, 4 stožerne krjeposti, 4 rajske rijeke. I u prirodi se pronalazi četverostrukost (4 strane svijeta, 4 godišnja doba). Broj se 7 često pojavljuje. Ima 7 dana stvaranja, 7 sakramenata, 7 djela milosrđa, 7 glavnih krjeposti, 7 darova Duha Svetoga, 7 stupnjeva do svećeničkog ređenja, 7 prošnji Očenaša, 7 Kristovih riječi na križu itd., sve stvari koje nas čine sličnima Bogu ili koje nas sjedinjuju s Bogom. Broj se 7 javlja i u prirodi (7 boja svjetlosti). Broj 3 je Božji broj, broj 4 je broj svijeta (zbog 4 strane svijeta), broj 7 predstavlja sjedinjenje Boga i svijeta. Broj 10 daljnji je pokazatelj blaženstva koje se postiže vršenjem Deset božjih zapovijedi.

„Broj je 10 znak savršenosti“ (sveti Toma Akvinski); on je prva brojevna granica. Kad smo izbrojili 10 prstiju, moramo opet početi od 1; i broj 12 je sveti broj koji (4x3=12) upućuje na usavršavanje svijeta. Sveti Augustin kaže da je Krist odabrao 12 apostola kako bi nagovijestio da se trojedini Bog treba propovijedati po apostolima na sve 4 strane svijeta. Ima 12 patrijarha (nakon općeg potopa) i 12 plemena Izraelovih; valja uzeti u obzir da se godina dijeli na 12 mjeseci, dan kao i noć na 12 sati. Broj 40 (4 pomnoženo s 10) znači trajanje našeg pokorničkog života na zemlji i javlja se u vjeri. (40 su godina Židovi proboravili u pustinji, četrdesetodnevni Kristov post. Broj 50 (40 10) sjedinjenje je vremena s vječnošću, on označava Nebesko kraljevstvo gdje ćemo Boga u vječnosti hvaliti (sv.Augustin). Pedesetog je dana po Uskrsu (Pedesetnica=50) dan zakon na Sinaju i sišao Duh Sveti nad apostole.

Ovu istinu nazivamo otajstvom Presvetog Trojstva jer je ne možemo shvatiti našim slabim razumom.

Ne možemo shvatiti kako je moguće da su tri božanske osobe, a ipak samo jedan Bog. Trojstvo je nešto „neshvatljivo i neizrecivo“ (4. Lateranski sabor).

Prisjetimo se legende o sv. Augustinu kojemu je rekao dječak na morskoj obali: „Prije ću cijelo more preliti u ovu malenu rupu, nego što ćeš ti proniknuti otajstvo Presvetog Trojstva.“ (Spirago, primjeri) Premda je ova istina neshvatljiva, ona time nije nerazumna. Ovo učenje bi bilo nerazumno kad bi se reklo: tri su osobe jedna osoba ili: jedna bit su tri biti. To bi bilo unutarnje protuslovlje.

Ipak se kaže: tri su osobe, ali samo jedna bit. Tko dakle kaže: nemoguće je da je tri jedan i jedan tri, pokazuje da krivo razumije crkveni Nauk. Iz toga da nešto ne mogu razumjeti još ne slijedi da je nerazumljivo nerazumno. Pronalazimo mnogo toga i u prirodi što ne možemo razumjeti i što je usprkos tomu istinito. Zvuči gotovo nevjerojatnim kad se čuje da se u kapljici vode nalaze tisuće životinjica, no ipak se možemo uz pomoć mikroskopa uvjeriti u ovu istinu. Zar i svjetlost, elektricitet, magnetizam i još mnogo toga ne spada u one stvari koje sebi ne možemo objasniti. A kada već u prirodi postoji tako mnogo stvari koje sebi ne možemo objasniti, koliko tek manje tek možemo shvatiti ono što se odnosi na Božje veličanstvo. Jeremija kaže: „Velik si u svojim naumima, silan u svojim djelima“ (Jer 32,19). Nikada nećeš shvatiti što je Bog ako nisi sam Bog.

Arhiva bloga

Glasnik: