Christus Rex

Sveti Ljudevit Montfortski: O Mariji nikad dostaMarija još nije dovoljno poznata

Zato zaista treba reći sa svecima: O Mariji nikad dosta. Marija još nije dosta bila hvaljena, uzvisivana, čašćena, ljubljena i služena. Ona je zaslužila da je još više hvalimo, štujemo, ljubimo i služimo.

Stoga trebamo reći s Duhom Svetim: Sva je slava Kraljeve kćeri iznutra: kao da sva izvanjska slava, koju joj natječući se iskazuje Nebo i zemlja, nije ništa prema onoj slavi koju joj Gospodin udjeljuje u njezinoj unutarnjosti, a koju sićušni stvorovi ne poznaju, jer ne mogu proniknuti Kraljevu tajnu nad tajnama.

Stoga trebamo kliknuti s Apostolom: Oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudsko srce nije osjetilo (1 Kor 2, 9) ljepote, veličine i odlike Marije, tog čuda nad čudesima u redu milosti, naravi i slave. Ako želite shvatiti Majku, veli neki svetac, shvatite Sina, jer je Ona dostojna Majka Božja: ovdje neka zamukne svaki jezik.

Moje mi je srce diktiralo sve što, evo, napisah, sa osobitom radošću, da pokažem kako je božanska Marija bila nepoznata do sada, i kako je to jedan od uzroka zašto Isus Krist nije poznat koliko bi trebalo. Ako, dakle, poznavanje Isusa Krista i njegovo kraljevstvo ima dobi na svijet, a sigurno ima, to će se sigurno zbiti kao nužna posljedica poznavanja i kraljevanja Presvete Djevice Marije, koja je prvi put svijetu donijela Isusa Krista, a po kojoj će se On drugi put proslaviti.


(Iz knjige: „Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji“; str.7-8)

Arhiva bloga

Glasnik: