Christus Rex

Put do otvorenog raskola i potom do krivovjerja


Katolička crkva u Njemačkoj je na najboljem putu da se odijeli od Rima. Kardinal Marx, predsjednik Biskupske konferencije, dao je 24. veljače 2015. prema DT-u izjavu: ,,Ne možemo čekati, dok Sinoda ne kaže, kako mi ovdje trebamo oblikovati pastoral braka i obitelji".


Kada je kardinal Müller nekoliko mjeseci prije izvanredne Sinode u listopadu 2014. progovorio o apsolutnoj nerazrješivosti kršćanske ženidbe, rekao je kard. Marx načelno, da treba čekati Sinodu; i da bi stav predstojnika Kongregacije za nauk vjere kroz nju mogao naići na promjene. Je li takvo taktiziranje iskreno? Očito sada on više nije siguran oko ishoda Sinode i traži drugi izlaz: da se biskupi potrude ,,krenuti novim putovima", i ,,pomognu, da se otvore vrata". Pritom ne preže ni od toga, da izokrene Gospodinove riječi o nerazrješivosti ženidbe: ,,Mi nismo podružnica Rimu. Svaka biskupska konferencija je nadležna za pastoral u svom kulturalnom krugu i ima sebi svojstvenu zadaću propovijedanja Evanđelja".


Pored sablažnjivih riječi o ženidbi, nalazimo ovdje jednu tešku pogrešku o otajstvu Crkve: ona nije identična slagalici sastavljenoj od mjesnih ili pak nacionalnih crkvi; ona je naprotiv u svojoj cjelini mistično Tijelo Kristovo koje se dijeli na mjesne crkve, pri čemu svaki biskup u svojoj oblasti treba vjerno čuvati božanski nauk i sveto ga izlagati.


Još gore očituje se biskup Bode iz Osnabrücka. Za njega je stvarnost ljudi i ovoga svijeta pored Pisma i Tradicije, izvor vjere. Je li biskup ikad pročitao Ivanovu poslanicu, u kojoj stoji: ,,Jer sve, što je od svijeta – požuda tijela, požuda očiju i oholost života, ne potječe od Oca, nego od svijeta" (2,16)? Pritom se poziva na pastoralnu konstituciju Gaudium et spes II. Vatikanskog i na moralnog teologa Eberharda Schockenhofa, koji se odavno odijelio od obvezujućeg nauka Crkve. Mogli bismo biskupa također pitati, je li ikad čuo, da je objava zaključena smrću posljednjeg apostola? I otkad ono što jest, određuje ono što treba? Njegov citat iz Gaudium et spesa pokazuje samo, koliko su dvoznačni neki tekstovi ovog koncila i koliko pravo ima Svećeničko bratstvo sv. Pija X. kada traži, da ih treba jednoznačno ispraviti. Samo tako je moguće nadvladati trenutno zapanjujuće nejedinstvo u episkopatu, kada biskup stoji protiv biskupa i kardinal protiv kardinala, kao što je to Majka Božja navijestila u jednom od njezinih ukazanja (u Fatimi, op. prev.).


Što se tiče Svećeničkog bratstva sv. Pija X., ono će se kao i dosad odvažno oduprijeti svakoj težnji prema raskolu i svakom iskrivljivanju vjere i morala i ostati vjerno vječnom Rimu.


Zaitzkofen, 10. ožujka 2015.

p. Franz Schmidberger, rektor


Arhiva bloga

Glasnik: