Christus Rex

Križarska vojna sv. Krunice - svakodnevna žrtva


U okviru velike Križarske vojne svete krunice kao priprava za 100. obljetnicu ukazanja Majke Božje u Fatimi pozvao je Generalni poglavar FSSPX-a na molitvu i žrtvu.

Od 15. kolovoza ove godine do 22. kolovoza 2017. treba na čast Gospe Fatimske biti stvoren jedan ,,duhovni cvjetni vijenac od ukupno 12 milijuna krunica i 50 milijuna žrtava.

U pogledu nakana molitve Krunice piše p. Firmin Udressy: ,,Tko već redovito moli krunicu za jednu posebnu nakanu, može unatoč tome dodati jednu dodatnu molitvenu nakanu i potom unijeti desetice; sa svakom deseticom može se načelno povezati više nakana.

Smisao žrtve

U Teološkoj sumi (III. knjiga, 22. čl., 2. p.) objašnjava sv. Toma Akvinski što je žrtva: ,,Prema sv. Augustinu 'je svaka vidljiva žrtva sakrament, tj. sveti znak nevidljive žrtve'.
Nevidljiva je pak ona žrtva u kojoj čovjek Bogu prikazuje svoj duh, prema Ps 50: ,,Žrtva Bogu duh je raskajan. Sve dakle što se Bogu prinosi sa svrhom da se čovjekov duh usmjeri prema Bogu može se označiti žrtvom.
P. Firmin Udressy to osvjetljava:

,,Jedna žrtva ili jedno pokorničko djelo sadržava dakle jedan manje ili više vidljivi čin (npr., molitvu, odricanje od slatkiša ili cigareta, djelo milosrđa, dobro ispunjenje staleške dužnosti, osmjeh na protivnost, čin strpljivosti u ljutnji, itd.) i nutarnji stav (uzdizanje duha Bogu, ljubav, predanje, poslušnost...). Djelo je znak tog nutarnjeg stava koji je najvažniji i bez kojega čin ne bi bio žrtva. Post i milostinja oholog farizeja u prispodobi (Lk 18, 9-14) nisu se Bogu svidjeli jer nisu bili iz ljubavi prema Bogu, nego iz samodopadnosti. Nemojmo dakle tražiti žrtve ,,prema svojem ukusu, nego budimo obazrivi na Božju providnost koja nam šalje prigodu svladati se i očitovati svoju ljubav.

Smrt koju je Gospodin Isus Krist uzeo na sebe bila je najsavršenija žrtva. Ona je bila vidljivi znak našeg nutarnjeg predanja: ,,Žrtva je uvjet ljubavi, i Gospodin nam je to dobro stavio pred oči, rukama raširenim na križu, probijenim rukama i nogama, probodenim srcem. To je žrtva našeg Gospodina iz ljubavi prema Bogu, svom Ocu, i iz ljubavi prema bližnjemu za spasenje duša. Kroz žrtvu nam se daje važan nauk o ljubavi. (nadbiskup Marcel Lefebvre)

Kao članovi otajstvenog Tijela Kristovog nastavljamo žrtvu Bogočovjeka. Iz njegovih zasluga primaju naša djela – bolje rečeno djela Kristova u nama, svoju nadnaravnu vrijednost. Tako imamo svakog dana tisuće mogućnosti prinijeti male žrtve. Sve što Bogu prinosimo na nutarnji način u ljubavi da bismo naš duh usmjerili na njega, da bismo vježbali i razvijali kreposti, ima jedno tajanstveno značenje u trajnom djelu otkupljenja. Zato je Majka Božja kazala djeci pastirima u Fatimi: ,,Činite iz svega što možete žrtvu i prinosite je Bogu kao zadovoljštinu za grijehe po kojima ga se vrijeđa i za obraćenje grješnika
.

Također još jednom navodimo nakane naših Krunica i žrtvi. Križarska vojna prati želju koju je Bezgrješna Djevica sama navela:

(I) Isus želi u svijetu učvrstiti čašćenje Bezgrješnog Srca Marijinog. Zbog toga su svi vjernici pozvani:

1. dnevno moliti Krunicu, sami ili u obitelji;
2. na usavršavanje predanja kroz pričesti zadovoljština na 5 uzastopnih prvih subota. Isto tako i na umnoženje dnevnih žrtvi u duhu okajavanja uvreda protiv Marije;
3. nositi Čudotvornu medaljicu te je dalje širiti;
4. posvetiti svoje kuće i stanove Bezgrješnom Srcu Marijinom.

Pored širenja ovog predanja molit ćemo dodatno:

(II) za pobjedu Bezgrješnog Srca Marijinog

(III) za Papu i sve biskupe katoličkog svijeta, da posvete Rusiju žalosnom i Bezgrješnom Srcu Marijinom.

Kao posebnu nakanu ćemo dodati molitvu za zaštitu Bezgrješnog Srca Marijinog za Svećeničko bratstvo sv. Pija X. i sve njegove članove kao i za sve redovničke zajednice Tradicije (IV).

Uključimo se velikodušno u ovu molitvenu akciju!

Radi lakše evidencije izmoljenih krunica i prikazanih žrtvi mođete skinuti obrazac na sljedećoj poveznici.

Arhiva bloga

Glasnik: