Christus Rex

2017. – Ususret pobjedi Bezgrješnoga Srca Marijina!


Dragi prijatelji i dobročinitelji!
U svojoj mudroj Providnosti Bog svim ljudima pokazuje put kojim trebaju hoditi kroz život. On svakome daje jednu zadaću koju treba ispuniti. Tko želi pravedno živjeti, mora krenuti putem koji mu je pokazan i ispuniti zadaću koja mu je postavljena. Kako bi to moglo uspjeti, Bog nudi dvostruku milost, ponajprije svjetlo za razum kako bi čovjek spoznao put, a onda i poticaj za volju kako bi čovjek na njemu hrabro kročio naprijed. Osim toga, Bog nam pokazuje kako je veličajan cilj kojemu teže sva pregnuća ovdje na ovoj zemlji: vječno blaženstvo na nebesima, punina Kraljevstva Božjega, spas (po mogućnosti) svih duša. Ovaj je cilj ljudima svih vremena, osobito svetcima uvijek bio snažna motivacija i poticaj da upotrijebe sve svoje snage i da nikada ne malakšu na putu. „K cilju hitim, k nagradi višnjega poziva Božjeg u Kristu Isusu“ (Fil 3,14).

Ciljevi nove godine

Što vrijedi za naš životni put, vrijedi također i za dio jedne godine. Malobrojni će među nama, doduše, u ovoj novoj godini dostići vječni cilj, ali je ipak važno odrediti svoje privremene ciljeve koji nas približavaju vječnomu cilju: zadaće koje valja danas ispuniti, krjeposti koje valja steći, planove koje valja kovati. Bog svakoj godini postavlja njezine ciljeve. Na nama je da istražimo koje su to za nas osobno. Tko bez jasnih ciljeva i dobrih nakana ide u novu godinu, izlaže se pogibelji da se (pomalo) udalji od dobroga puta ili da uzalud spiska svoje ciljeve. A svatko od nas zna kako je značajna ova nova godina! Jedna velika jubilejska godina uvijek je i velika godina milosti! Bog želi obnoviti bujicu milosti koju je prije stotinu godina darovana svijetu po Gospi Fatimskoj! Kako bismo odgovorili ovim milostima, moramo – ponovno – imati cilj pred očima. Koji je cilj postavljen Fatimskoj godini, koji Fatimskoj poruci sveukupno?

100.000 vitezova Bezgrješne

Budući da Bog svoje milosti nudi posve velikodušno, i naš bi odgovor trebao biti velikodušan: Svećeničko bratstvo željelo bi Bezgrješnoj ponizno darovati 100.000 vitezova! Vitezovi koji su motivirani boriti se pod Marijinim stijegom; koji ove godine oduševljeno produbljuju znanje o Fatimskoj poruci kako bi Kraljičinu volju još bolje shvatili i ispunili. Neka što je moguće više vjernika donese odluku pristupiti Vojsci Bezgrješne, Militia Immaculatae! Koju veću čast i radost bismo mogli iskazati Bezgrješnomu Srcu?

Pobjeda Bezgrješnoga Srca

100.000 vitezova predstavljaju, naravno, samo jedan privremeni cilj. Oni i svi koji će slijediti borit će se za ono za što je draga Gospa Fatimska sišla na zemlju, za što je uputila toliko poziva čovječanstvu, izrekla obećanja i učinila čudesa. Ona je sama jasnim riječima izrekla cilj sveg svojega nastojanja poradi ljubavi prema ljudima: „Na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti!“ – Bog želi ovu eklatantnu pobjedu na cijelome svijetu! On je želi kako bi svi ljudi spoznali veličanstvo jedne tako dobre Majke, stekli povjerenje u nju i obratili se. On je želi kako bi po Bezgrješnoj kraljevstvo njezina božanskoga Sina na zemlji dostiglo svoj vrhunac i puninu. Fatimska poruka kazuje da će se ova pobjeda Bezgrješnoga Srca pokazati kao posve neočekivana pobjeda Katoličke Crkve koja je, dakako, Kristovo kraljevstvo na zemlji. Sve lažne religije i ideologije, sve hereze i poroci nestat će pred sjajem svjetlosti istine i milosti. Svi će se obratiti na pravu vjeru. U svim će zemljama vladat u sjaju presveta Srca Isusa i Marije. Ova će pobjeda biti toliko iznenađujuća i potpuna da mi – iz današnje perspektive – ne bismo mogli u to vjerovati da to nije obećano. Ali obećanja su zbilja posve jasna: uz Fatimsku poruku postoji i nekoliko drugih ozbiljnih i crkveno priznatih proroštava koja predskazuju i pojašnjavaju istu pobjedu. Ova obećanja za nas su dubokom utjehom, isto kao što su to bila mesijanska proroštva za izabrani narod u sužanjstvu u Starome zavjetu. I dakako: uzvišeni cilj najbolja je motivacija! Bog nas je izabrao živjeti i boriti se, moliti se i trpjeti za tako jednu veličanstvenu stvar. I da nas to ne ispuni svetim ponosom i dubokom radošću! Stoga je dobro na početku ove godine baciti pogled na kraj, na kraj Fatimske poruke, na kraj svih naših osobnih nastojanja. „K cilju hitim, k nagradi višnjega poziva!“

U ovome smislu želim Vam dobru, bogato blagoslovljenu novu godinu spasenja 2017., posve ispunjenu ljubavlju i dobrotom naše drage Majke Božje Fatimske!

p. Stefan Frey

Izvor: Mitteilungsblatt – službeni glasnik Austrijskog distrikta, siječanj 2017.

Arhiva bloga

Glasnik: