Christus Rex

Nadbiskup Lefebvre: trebamo Srce Presvete Djevice Marije


Ovaj blagdan nesumnjivo stoji u posebnoj vezi s ukazanjima Gospe Fatimske i papa Pio XII. stavio je blagdan Bezgrješnog Srca Marijina na osminu Marijina uznesenja.

Da, sigurno je bilo i prije, od 17. stoljeća, čašćenja Srca Isusova i Marijina. Prošli smo tjedan slavili svetog Ivana Eudesa, koji je osnovao svoju družbu pod zaštitom Srca Isusova i Marijina. A naš Sveti Otac Pio XII. je na poseban način želio da častimo Bezgrješno Srce Marijino stoga što je ono potrebno našemu vremenu.

U ovim današnjim teškim vremenima, u kojima nam se oduzima ono što je prije kršćanima bilo samorazumljivo, trebamo objavu ljubavi našega Gospodina. Ona je stoljećima u kršćanstvu bila posve samorazumljiva: svugdje je bilo redovničkih kuća, u cijelomu kršćanstvu su se umnažali monaški i redovnički samostani. Oni su nastanjivali naša sela, naše zemlje i gradove, tako da se mogao dobiti dojam da smo na izvjestan način uronjeni u ljubav našega Gospodina Isusa Krista. Jer Njegova je ljubav takoreći bila vidljiva u svim kutcima i krajevima.

Tu su bili križni stupovi, slike Majke Božje, bilo je gostinjaca, ubožišta u kojima se primalo siromašne, putnike i bolesne. Ljubav našega Gospodina bila je vidljiva svugdje.

Ali kako je naše današnje vrijeme okorjelo! U našim gradovima i selima ne nalazimo više ljubav Božju. Sigurno, ima još ljudi koji su istinski predani našemu Gospodinu, ali koliko je njih malo u odnosu prema cijelomu pučanstvu! I koliko bi se još trebalo činiti u zemljama koje još ne poznaju ljubav našega Gospodina, u velikim zemljama poput Kine i cijele Afrike i koliko je puno drugih zemalja još toliko udaljeno od te ljubavi našega Gospodina!

Tako mi se čini da trebamo Svetu Djevicu Mariju u našemu vremenu. Trebamo Srce Presvete Djevice Marije da nam pomogne da ostanemo u našoj vjeri i da osjetimo tu toplinu ljubavi našega Gospodina Isusa Krista. Budući da to više ne možemo vidjeti našim očima, moramo imati uza sebe Djevicu Mariju. Mislim da je to razlog zašto Djevica Marija u Fatimi od nas želi da se molimo Njezinu Bezgrješnom Srcu. Trebamo tu božansku naklonost koja je prekomjerno sadržana u Srcu Djevice Marije.

Trebamo i Njezino Bezgrješno Srce: bezgrješno, što znači bez ljage, bez grijeha. Bog točno zna da oko nas u ljudima više nema uzora koji su se posve predali našemu Gospodinu Isusu Kristu, koji žive zakon našega Gospodina Isusa Krista, Njegov zakon ljubav, jer se u konačnici zapovijedi Božje daju sažeti u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

(Propovijed u Ecôneu prigodom blagdana Bezgrješnog Srca Marijina, 28. kolovoza 1976.)

Arhiva bloga

Glasnik: