Christus Rex

Nebeska prijetnja kaznom


Ovo je uređeni isječak iz govora Johna Vennarija s konferencije pod naslovom: ,,Mijenja li Bog svoju volju?“

Fatima je nastavak i ponovna potvrda stalnog poziva s Neba za pokajanjem zbog posljednjih nekoliko stotina godina. Govorit ću o nekima od tih poziva, počinjući s porukom našeg Gospodina sestri Marie de Saint-Pierre u vezi pobožnosti Njegovom Presvetom Licu. Te poruke i zapisi uživaju potpuno odobrenje Katoličke Crkve i na mnogo načina su preteča fatimske poruke.

,,Zemlja je pretrpana zločinima“

Sestra Marie de Saint-Pierre bila je časna sestra karmelićanka u Toursu, Francuskoj, koja je živjela između 1816. i 1848. Naš Gospodin rekao joj je 24. studenog 1843. sljedeće riječi:
,,Zemlja je pretrpana zločinima. Kršenje prve tri zapovijedi Božje naljutilo je mog Oca. Sveto Ime Božje vrijeđa se, sveti se dan Gospodnji profanira, zlobi nema kraja. Ti grijesi uzdižu se pred prijestolje Božje i uzrokuju Njegov gnjev koji će uskoro planuti ako Njegova pravda ne bude zadovoljena. Nikada prije ti zločini nisu dosegli takav stupanj.“

Ranije, 24. kolovoza 1843., sestra Marie de Saint-Pierre primila je posebno priopćenje od našeg Gospodina: ,,Otvorio mi je svoje Srce i skupljajući ondje snage moje duše, obratio mi se ovim riječima: ,,Moje ime huli se posvuda. Čak i djeca hule“. Pomogao mi je da spoznam kako je to strašan grijeh, čak gori nego drugi, koji teško ranjavaju Njegovo božansko Srce. Svetogrđem grješnik proklinje Boga u Lice, otvoreno ga napada, poništava otkupljenje i proglašava svoju vlastitu propast i osudu. Svetogrđe je otrovna strijela koja stalno ranjava Njegovo Božansko Srce. Rekao mi je da želi dati Zlatnu strijelu kojom ljupko pogađamo Njegovo srce i zacjeljujemo te rane koje je nanijela zloba grješnika.“


Ovo je izvorna molitva Zlatna strijela s kojom je većina od nas upoznata:
,,Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Amen.“

Naš Gospodin rekao je da ta molitva daje ,,poplavu milosti za grješnike“. Vidimo da nam Nebo olakšava da pomognemo spašavati duše. Možemo upamtiti te molitve koje nam je dalo Nebo i stalno ih ponavljati da bi utješili našega Gospodina i dali zadovoljštinu. Poanta je sljedeća: Nebo nas stalno traži da dajemo zadovoljštinu. 

U tim priopćenjima s Neba, od Marie de Saint-Pierre tražila se Pričest zadovoljštine za obešćašćenje nedjelje (što je grijeh protiv treće zapovijedi). Opet vidimo preteču Fatime s pet prvih subota i pričesti zadovoljštine.

Sestra Marie de Saint-Pierre piše: ,,...naš Gospodin mi je naredio da primam svetu Pričest svake nedjelje na ove tri određene nakane:

1) U duhu okajavanja svih zabranjenih radova koji se čine nedjeljom, koja kao sveti dan treba biti posvećena;
2) Da se zadovolji božanska pravda koja je zbog profanacije blagdana bila na samom rubu da udari;
3) Da moli za obraćenje grješnika koji oskvrnjuju nedjelje i da uspije postići prestanak zabranjenog nedjeljnog rada.

La Salette

Ovdje želim dati poveznicu s još jednim povijesnim događajem u Francuskoj. To ukazuje na dosljednost – kako ove poruke s Neba ovise jedna o drugoj.


Gospa se 19. rujna 1846. ukazala djeci pastirima Maksimu i Melaniji u La Saletteu. Gospina poruka iz La Salettea bila je potvrda poruke našega Gospodina sestri Marie de Saint-Pierre.
Na što je Gospa u La Saletteu upozorila? Upozorila je na ,,krajnji prezir (čovjeka) prema Božjim zapovijedima, posebno, rekla je, na profaniranje dana Gospodnjeg i zločin svetogrđa.“ (Odnosno na grijehe protiv druge i treće zapovijedi)

Rekla je: „Ako se moji ljudi ne vrate raskajani Bogu, bit ću prisiljena pustiti ruku Svoga Sina, koja sada tako jako stišće da je jedva više mogu zadržavati.“ Poruka iz La Salettea i ona s Neba sestri Marie de Saint-Pierre je na mnoge načine ista poruka.

Sveto Lice

Naš Gospodin je 11. listopada 1845. dao objavu u vezi važnosti davanja zadovoljštine Njegovu Svetom Licu. Taj dan Gospodin je rekao sestri Marie de Saint-Pierre:
“Tražim Veronike da obrišu i štuju moje božansko Lice koje ima svega nekolicinu štovatelja“.

Zatim je posvetio molitvu zadovoljštine Svetom Licu:
“Vječni oče, prinosim Ti obožavanja vrijedno Lice Tvoga Ljubljenoga Sina na slavu i hvalu Tvoga svetoga Imena, za obraćenje grješnika i za spasenje umirućih.“

Još jednom, vidimo da su poruke o Svetom Licu, i ona iz La Salette,  poziv na davanje zadovoljštine i upozorenje na kaznu. To je “tradicija”, ako baš želite, po kojoj nam je došla fatimska poruka. To je jedini način da je pravilno razumijemo.


A ako ću govoriti o objavama našega Gospodina sestri Marie de Saint- Pierre o Svetom Licu, moram spomenuti devet obećanja  našega Gospodina onima koji vrše pobožnost Svetom Licu. Naš Gospodin ne samo da upozorava, već obećava velike milosti kada odgovorimo na Njegov poziv. Pokazuje nam svoju dobrotu i velikodušnost prema nama.

Od tih devet obećanja – zbog ograničenog vremena – spomenut ću samo četiri:
• ,,Prema brizi koju će oni poduzimati u činjenju zadovoljštine mome Licu koje su unakazili bogohulnici, pobrinut ću se za njihove duše koje su unakažene grijehom. Ponovno ću u njih utisnuti Moje Lice i učiniti ih lijepima kakve su bile kada su napustile krstionicu.“ (3. studenoga 1845.)
• „Po mome Svetom Licu oni će činiti čudesa” (27. listopada 1845.)
• “Po mome Svetome Licu zadobit će obraćenje mnogih grješnika. Ništa im neće biti odbijeno. Kada bi samo znali koliko je ugodan mome Ocu pogled na moje Lice!“ (22. studenoga 1846.)
• ,,Kako u zemaljskom kraljevstvu možete dobiti sve što želite kovanicom na kojoj je kraljev portret, tako i u nebeskom kraljevstvu možete postići sve što želite dragocjenom kovanicom moga svetoga čovječanstva, koje je moje Sveto Lice.“ (29. listopada 1845.)1

Dom Guerangeru, poznatom gvardijanu iz Solemnesa, su zajedno sa skupinom teologa dani spisi sestre Marie de Saint-Pierre da bi vidjeli može li ih Crkva priznati. Dom Gueranger ne samo da je odobrio te objave, već im je dao svesrdnu podršku.

Postoji još puno toga što bi se o tome moglo reći, no samo želim naglasiti dosljedan poziv Neba na pokoru i na dosljedno upozorenje na kaznu.

Presveto Srce

Kada bi se vratili u 17. stoljeće, vidjeli bi u objavama Presvetog Srca Isusovog sličan poziv. Naš Gospodin je 16. srpnja 1675. rekao sljedeće Margareti Mariji Alacoque dok joj je otkrio svoje Presveto Srce:

,,Vidi ovo Srce koje toliko ljubi ljude da si nije ništa pridržalo, sve dok se nije iscrpilo i izgorjelo, kako bi posvjedočilo svoju ljubav. Ipak, zauzvrat od većine njih primam samo nezahvalnost, po njihovu nepoštovanju i svetogrđu i po hladnoći i preziru koji mi iskazuju u ovom Sakramentu ljubavi [Presvetom Sakramentu]. A ono što mi je najbolnije jest da su to srca koja su mi posvećena
“.2

Naš Gospodin poziva na davanje zadovoljštine i obećava velike milosti onima koji će prakticirati pobožnost Njegovu Presvetom Srcu.

Idemo sada u Lourdes, u 1858., gdje je Gospa upozorila čovječanstvo da mora činiti pokoru.
Također su tu objave našega Gospodina sestri Marie Chambon s kraja 19. i početka 20. stoljeća povezane uz svete Rane. Tu je izrekao molitvu:

,,Vječni Oče, prikazujem Ti svete Rane našega Gospodina Isusa Krista kao zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe cijeloga svijeta.“

Opet vidite dosljedan poziv Neba na davanje zadovoljštine.

Sestra Elena Aiello

Sada dolazimo u pedesete godine 20. st., na dramatične objave Neba sestri Eleni Aiello. Ta iznimna časna sestra živjela je u Italiji 1895.- 1961.; njezine objave uživaju potpuno odobrenje Crkve.


Ona je bila duša žrtva, stigmatičarka koja je trpjela krvave patnje muke našega Gospodina na petke u korizmi od 1923. do svoje smrti 1961. I kod njezine smrti joj je L’Osservatore Romano (Vatikanske službene novine) napisao prekrasan počasni članak.

Ugledni stručnjak za sv. Pisma u Rimu po imenu msgr. Francesco Spadafora napisao je o njoj knjigu i samo je imao najveće pohvale za nju i njezine objave. Te objave su jedne od najzastrašujućih u modernim vremenima. One potvrđuju fatimske poruke, a ponovno potvrđuju stalan poziv Neba na davanje zadovoljštine i upozorenje na kaznu.

Dat ćemo ovdje samo jednu poruku, onu iz 8. prosinca 1956.:
,,Zatim mi se ukazala Gospa, žalosna i plaćući. Rekla je: „Ljudi previše vrijeđaju Boga...“.“

Gospa je potom rekla:
,,Ovaj veliki ogrtač koji vidiš, izraz je mojega milosrđa kod pokrivanja grješnika i njihovog spasenja. Ljudi se, u zamjenu, pokrivaju sve većom prljavštinom i ne žele ispovijedati svoje prave grijehe. Stoga će pravda Božja proći preko grješnog svijeta da bi pročistila čovječanstvo od tolikih mnogih grijeha koji se otvoreno čine – a i onih skrivenih – pogotovo onih koji kvare mlade!

Da bi spasili duše, želi raširiti u svijetu posvećenje Bezgrješnom Srcu Marijinu, posrednici ljudi predanih Milosrđu Božjem i Kraljici svijeta.

Svijet će još jednom zadesiti velika nesreća: s krvavim revolucijama, s velikim potresima, gladi, epidemijama, strašnim uraganima i poplavama rijeka i mora. Ali ako se ljudi ne okrenu Bogu, pročišćujuća vatra će pasti sa nebesa kao snježna oluja na sve ljude i veliki dio čovječanstva bit će uništen.

Ljudi više ne govore u istinitom duhu Evanđelja. Nemoral ovog vremena je dostigao svoj vrhunac. Ali ljudi ne slušaju moja majčinska upozorenja tako da će svijet uskoro morati biti pročišćen.

Rusija će marširati na sve narode Europe, posebno Italiju i postavit će svoju zastavu na kupolu sv. Petra. Italija će ozbiljno biti iskušana velikom revolucijom, a Rim će biti očišćen u krvi zbog svojih mnogih grijeha, posebno onih nečistoće. Stado će se raspršiti i papa će teško trpjeti.

Jedini valjani načini kako umiriti božansku pravdu je moliti i činiti pokoru, vratiti se Bogu s iskrenim kajanjem za počinjene grijehe, i tako će božanska pravda biti ublažena milosrđem. Čovječanstvo neće nikada naći mir ako se ne vrati mojem Bezgrješnom Srcu, i Posrednici svih ljudi; i Srcu moga Sina Isusa.“ 3

Vidimo da Bog ne mijenja svoju volju u vezi ozbiljnosti grijeha, potrebe za davanjem zadovoljštine i kazne za grijeh, ako zadovoljština nije dana.

Fatimu moramo poslušati

Danas je sve puno gore nego 1956. (kada je dana gore spomenuta objava sestri Eleni), posebno u vezi abortusa, fetalnih eksperimenata na živim abortiranim bebama, široke raširenosti kontracepcije; poplava nemorala koja dolazi putem televizije, filmova i interneta; neviđena iskvarenost mladih preko glazbe, filmske industrije, interneta i MTV-a; tsunami grijeha protiv prve zapovijedi koji se čak ni ne prepoznaju kao grijesi protiv nje.

Potreba za davanjem zadovoljštine je veća nego ikada. Tako da sam zbunjen, već sam godinama zbunjen – jer nije mi jasno zašto naši katolički svećenici o tome ne pričaju.

Nikada ne čujemo o hitnoj potrebi za davanjem zadovoljštine; nikada ne čujemo neprestano ponavljanje upozorenja na kaznu; a čak i gore, skoro da više ne spominju smrtni grijeh i posvećujuću milost!

Ono što se sada čuje je „dijalog“, „novo proljeće“, „novi duhovi“, „civilizacija ljubavi“, i drugi pop slogani. To je sve vrlo sanjarski i optimistično, ali to nije jezik kojim nam se Nebo obraća zadnjih nekoliko stoljeća.

Ne, jezik Neba najbolje se može sažeti i prikazati u poruci s Neba, kao poziv na davanje zadovoljštine, upozorenje na ozbiljnu kaznu i nagradu milosti i mira ako odgovorimo na zahtjeve Neba.

Bog ne mijenja svoju volju oko ozbiljnosti grijeha i prijetnje kaznom ako se ne da zadovoljština. Potreba poslušnosti Gospi Fatimskoj je veća nego ikada.

Fusnote:
1. Vidi: ,,Zahtjev Neba za davanje zadovoljštine Presvetom Srcu Isusovu“ (serijal od 3 djela), Catholic Family News; lipanj, srpanj i kolovoz 2001.
2. Zatim joj je naredio da ustanovi u Crkvi određeni blagdan na čast Njegova Presvetog Srca: „Želim, stoga, da se na prvi petak nakon osmine Presvetog Sakramenta obilježi na poseban način kao blagdan moga Srca, primajući taj dan Presvetu Pričest i davanjem zadovoljštine za poniženja koje je primilo. Obećavam da će Moje Srce udijeliti obilno svoju ljubav onima koji mi daju ovu čast ili potaknu na to druge.“ Naš Gospodin je također upozorio na kaznu ako kralj Francuske ne posveti Francusku Presvetom Srcu kako je to On tražio. Kazna je došla preko francuske revolucije koja je izbila točno 100 godina nakon objava našega Gospodina sv. Margateri Mariji 1689.
3. Puni izvještaj sa svim referencama može se nači u članku “Čudesan život i proročanstva sestre Elene Aiello“, John Vennari, Catholic Family News, veljača 2005.

Arhiva bloga

Glasnik: