Christus Rex

Jedinstvenost Marije kao Majke Božje


Post 3,15 – vidimo od samoga početka da Bog daje Mariji jedinstvenu ulogu u povijesti spasenja. Bog kaže: Neprijateljstvo ću staviti između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. Ona će ti satrti glavu; a ti ćeš ga raniti na peti. To se odnosi na Mariju (ženu) i Isusa (roda njezina). Pojam roda njezina ne može se vidjeti nigdje drugdje u Bibliji.

Post 3,15 / Otk 12,1 – I znak veliki pokaza se na nebu: žena, obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinim, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda. Biblija započinje i završava sa ženom koja se bori protiv sotone. To ukazuje na moć roda te žene i uči nas da su Isus i Marija novi Adam i nova Eva.

Ivan 2,4; 19,26 – Isus joj reče: Što ja imam s tobom, ženo? Moj čas nije još došao. ... Kad vidje Isus majku i učenika, koga je ljubio, pokraj nje, reče majki svojoj: ženo evo ti sina! Isus zove Mariju „ženom“ kao što ju se naziva u Postanku 3,15. Kao što je Eva majka starog stvorenja, tako je Marija majka novog stvorenja. Taj ženin rod će satrti glavu zmiji.

Izaija 7,14; Matej 1,23 – Zato će vam sam Svemogući dati znak: Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel... Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel, to znači Bog s nama. Djevica (na grčkom parthenos) uskoro će roditi Sina po imenu Emanuel koje znači „Bog s nama“.

Ivan 1,14 –  I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Bog je u tijelu prebivao među nama. Marija je Majka Božja Djevica.

Matej 2,11 – Oni stupiše u kuću i vidješe dijete s Marijom, materom njegovom. Oni padoše ničice i pokloniše mu se. Tada otvoriše blago svoje i prinesoše mu darove svoje: zlato, tamjan i smirnu. Matej naglašava da je Isus s Marijom, majkom svojom, a da su se poklonili pred oboma, klanjajući se Isusu.

Luka 1,35 – Zato će se i Sveto, što će se roditi od tebe, zvati Sin Božji. Dijete će se zvati Sveto, Sin Božji. Marija je Majka Sina Božjega ili Majka Božja (Theotokos).

Luka 1,28 – Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. To su riječi koje je izgovorio Bog i koje nam je donio anđeo Gabrijel (koji je glasnik Božji). Tako kada katolici mole tu molitvu dok mole Krunicu, oni izgovaraju riječi Božje.

Luka 1,28 – Anđeo uniđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama. Također fraza „milosti puna“ prevodi se iz grčke riječi kecharitomene. To je jedinstveni naslov dan Mariji i sugerira savršenstvo milosti iz prošlog događaja. Marija nema samo „posebnu naklonost“. Nju je Bog usavršio u milosti. „Milosti puna“ koristi se samo da bi se opisala još jedna osoba – Isus Krist u Ivanu 1,14 - I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.

Luka 1,38 – Tada reče Marija: Evo, ja sam službenica Gospodnja; neka mi bude po riječi tvojoj! I anđeo otide od nje. Marijin fiat je „neka mi bude po riječi tvojoj! Marija je savršeni uzor vjere u Boga i vrijedna je našeg poštovanja.
Luka 1,42 – Ona povika iza glasa: Blagoslovljena si ti među ženama, i blagoslovljen je plod utrobe tvoje! Fraza „blagoslovljena si ti među ženama“ znači zapravo da si „ti najblagoslovljenija među svim ženama.“ Korištene su te neizravne riječi jer u grčkom nema superlativa. Također primijetite da sv. Elizabeta prvo hvali Mariju, a zatim Isusa. Radi se o hiperduliji (ali ne latriji što je poštovanje koje dugujemo samo Bogu). Možemo i mi ići preko Marije da bi hvalili Isusa. Stoga katolici ponavljaju te božanski nadahnute riječi sv. Elizabete u Krunici.

Luka 1,43 – Odakle meni ta milost, da majka Gospodina mojega dolazi k meni? Elizabeta je koristila izraz „majka Gospodina mojega“ (na hebrejskom, Elizabeta je koristila Adonai što znači Gospod Bog) što je jednako kao „Sveta Marijo, Majko Božja“ što katolici mole u Krunici. Formula je jednostavna: Isus je božanska osoba, a ta osoba je Bog. Marija je Isusova majka, tako da je Marija Majka Božja (ne samo Majka Isusove ljudske naravi – majke su majke osoba, ne naravi).

Luka 1,44 – Jer evo, čim pozdrav tvoj dođe u uši moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojoj. Marijin glas čini da Ivan Krstitelj igra od radosti u Elizabetinoj utrobi. Luka nas uči da je Marija moćna zagovornica.

Luka 1,46 – Tada reče Marija: Veliča duša moja Gospodina. Marija kaže da njezina duša veliča Gospodina. To je drska izjava od jedne mlade židovske djevojke iz Nazareta. Njezina izjava je snažno svjedočanstvo njezine jedinstvenosti. Marija, kao naša Majka i posrednica, također veliča naše molitve.

Luka 1,48 – Pogledao je on u milosti na neznatnu službenicu svoju. Gle, od sada će me zvati Blagoslovljenom svi naraštaji. Marija prorokuje da će je naraštaji zvati blaženom kako to čine katolici u molitvi „Zdravo Marijo“. Koje su protestantske crkve postojale u svim naraštajima (niti jedna) i koliko je od njih zvalo Mariju blaženom u posebnim molitvama i pobožnostima?

Galaćanima 4,4 – Ali kad dođe punina vremena, posla Bog Sina svojega, rođena od žene, postavljena pod zakon,... Bog je poslao Svog Sina, rođena od žene, da nas otkupi. Marija je žena s otkupiteljem. Nazivajući Mariju suotkupiteljicom, mi samo zovemo Mariju „ženom s otkupiteljem“. To je zato što „co“ iz latinske riječi „cum“ znači „s“. Stoga „suotkupiteljica“ znači „žena s otkupiteljem“. Marija je imala jedinstvenu, ali u odnosu na Isusa podčinjenu ulogu u spasenju.

Efežanima 1,1; Filipljanima 1,1; Kološanima 1,2 – Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, svetima, koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu; Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, svima svetima u Kristu Isusu, koji su u Filipima, s predstojnicima (gr. biskupima) i poslužiteljima (gr. đakonima); Svetima i braći vjernicima, u Kristu Isusu, koji su u Kolosu. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Riječ „sveci“ (na hebrejskom qaddiysh) znači sveti. Tako se Mariju zove svetom, najvećom od svih svetaca.

Luka 2,35 – I također će dušu tvoju probosti mač. Tako će se otkriti misli mnogih srdaca. Šimun je prorokovao da će mač probosti i Marijinu dušu. Marija igra vrlo važnu ulogu u našem spasenju. Dok je samo Isusovo trpljenje bilo potrebno za otkupljenje, Bog je htio da i Marija sudjeluje na podređenoj razini u trpljenju svoga Sina isto kao što i nama dopušta da u njemu sudjelujemo svojim vlastitim trpljenjem.

Luka 2,19.51 – A Marija je čuvala sve riječi ove i razmišljala o njima u srcu svojemu; Tada siđe s njima i dođe u Nazaret, i bio im je poslušan. Majka je njegova čuvala sve riječi ove u srcu svojemu. Marija je čuvala u svom srcu sve te stvari i o njima razmišljala. Katolici se sjećaju toga tako što se posvećuju Marijinom Bezgrješnom Srcu i svom blagu i mudrosti i znanju koje ono posjeduje.

John Salza

Arhiva bloga

Glasnik: