Christus Rex

Kralj i Presveti Sakrament


I
z Michael Muller, Presveti Sakrament, Naše najveće Blago,
1868, TAN, 1994., str. 205:

Karlo II., kralj Španjolske, pođê voziti se u svojoj kočiji u Madridu 20. siječnja 1685; pratila ga je svita plemstva, ljudi visokoga položaja i mnoštvo naroda.

Vidje Kralj jednoga svećenika kako prilazi s Presvetim Sakramentom, hitro sleti s kočije i klekne da se pokloni svome Spasitelju u Svetoj Euharistiji, nakon čega zamolî svećenika da zauzme njegovo mjesto u kočiji.

Uzê šešir u svoju lijevu ruku i držeći uzde poput kočijaša u desnoj ruci, pođê kući umirućega. Ondje klekne pokloniti se svome Gospodinu i Bogu u Presvetome Sakramentu. Služio je svećeniku najbolje što je mogao.

Konačno, poda skupocjeni dar obitelji kako bi bolesnik umro s manje brige za one koje ostavlja.


***

Arhiva bloga

Glasnik: