Christus Rex

Sjedinjene Države: Biskup Arlingtona smanjuje broj Tradicionalnih Misa

Katedrala sv. Tome Morea u Biskupiji Arlington

B
iskup Michael Burbidge, biskup Arlingtona u Virginiji, u dokumentu na pet stranica kojim se uspostavljaju nova pravila,  objašnjava da je njihov cilj „ojačati crkveno zajedništvo“ unutar biskupije u skladu s motuproprijem Traditionis custodes, kao i posebnim ograničenjima koja je Vatikan izdao u prosincu.
Zbog toga će se, počevši od 8. rujna, u 13 župa u biskupiji morati prestati služiti Tradicionalna Misa, prema novim biskupovim pravilima donesenim 29. srpnja u skladu s liturgijskim uputama pape Franje.

U osam drugih župa može se nastaviti služenje ovih Misa. Ali u skladu s vatikanskim zahtjevima nijedna od ovih osam župa ne može objavljivati raspored Misa, smrtne slučajeve ili slavlja u svom biltenu, na svojoj mrežnoj stranici ili na društvenim mrežama.

„Jedinstveni izraz svete liturgije nalazi se u liturgijskim knjigama koje su reformirane prema željama Drugoga vatikanskog sabora i koje su proglasili pape sveti Pavao VI. i sveti Ivan Pavao II.“, navodi biskup Burbidge u dokumentu. Ova pravila stupaju na snagu 8. rujna, na blagdan Rođenja Djevice Marije.

Prema priopćenju objavljenom na mrežnim stranicama biskupije Arlington, biskup Burbidge otkriva da je Dikasteriju za bogoštovlje i disciplinu sakramenata podnio „zahtjev za izuzeće od Traditionis custodes“, tako da „oko 2,5% katolika koji preferiraju ovaj liturgijski oblik“ u biskupiji mogu i dalje imati pristup istome.

„Slijedom toga tri su župe [od 70 u biskupiji] dobile ovlaštenje za nastavak slavljenja Tradicionalne Latinske Mise u župnoj crkvi na razdoblje od dvije godine“, nastavlja se u priopćenju. Ovo se dopuštenje „može produžiti s odobrenjem Dikasterija, sve dok traje djelo ponovnog ujedinjenja načina slavljenja svete liturgije“.

U siječnju je biskup Burbidge već zabranio korištenje „izvanrednog“ obrasca za krštenja, vjenčanja i druge sakramente, u skladu s vatikanskim smjernicama.

„Normalizacija“ se stoga nastavlja, s jasnim ciljem potpunog uklanjanja Tradicionalne Mise iz liturgijskog krajolika. Jedine mrvice koje su preostale – zasad – namijenjene su tome da vjernici pričekaju dok se ponovno ujedinjenje ne dovrši.

Nakon što su liturgijskom reformom crkve ispražnjene, sada je na redu sprječavanje da se one ponovno napune – spaljivanjem mostova s prošlošću za koju oni smatraju da je definitivno završena. Ali zloporabne zabrane Pavla VI. nisu spriječile nastavak Tradicionalne Mise; ove Franjine neće imati ništa više uspjeha.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: