Christus Rex

Vjernost Papi


Ni u jednom trenutku nisam bio protiv pape. Nikada nisam tvrdio da papa nije papa. Ja sam za papu, kao Petrova nasljednika. Daleko je od mene pomisao da se odvojim od Rima.
Doduše, ja sam protiv modernizma, progresizma i protiv lošeg i kobnog utjecaja protestantizma u reformama. Ove reforme truju život vjernika.
Ja nisam protiv pape. Štoviše, ja papi pritječem u pomoć. Jedan papa ne može biti modernist ili progresist. Čak i ako dopušta takve stvari, onda se to događa iz slabosti. I sveti je Petar pred svetim Pavlom nasuprot Židovima pokazao slabost. Sveti mu je Pavao vrlo oštro predbacio ovu slabost. U tom je trenutku sveti Petar bio papa. Bila je ozbiljna stvar razgovarati s papom na taj način.
I sveta je Katarina Sijenska papi uputila žestoke prigovore. Mi zauzimamo isti stav i kažemo: „Sveti Oče, Vi ne vršite Svoju dužnost. Ako želite da Crkva opet procvjeta, onda se morate vratiti Tradiciji. Ako pak i dalje dopuštate da kardinali, biskupi i modernisti progone Tradiciju, onda ćete uništiti Crkvu.“

Predavanje preuzvišenoga nadbiskupa Marcela Lefebvrea
17.svibnja 1982. u Montrealu (Kanada)

Arhiva bloga

Glasnik: