Christus Rex

Časopis Christus Rex - br. 10

,,Odluke“ na razini Distrikta

Na posljednjem svećeničkom susretu u Jaidhofu utvrdili smo sljedeće ključne točke, u svrhu da bi obljetnica Fatime za sve nas postala što plodonosnijom. One se tiču cijelog područja djelovanja u našem distriktu, pa tako i Hrvatske.

1) Revno uključenje u Križarsku vojnu svete Krunice

Bit će nam čast sudjelovati revno i radosno, sa spremnošću na žrtvu, u Križarskoj vojni svete Krunice koja će trajati do 22. kolovoza sljedeće godine. To je jedan svjetski molitveni juriš koji se potpuno zalaže za ostvarenje ciljeva Fatime i pomaže svakome pojedinačno živjeti prema volji Gospe Fatimske.

2) Utemeljenje Vojske Bezgrješne (Militia Immaculatae)

Ono što se u drugim zemljama (i u Grazu u Austriji) uspješno dogodilo, postavili smo si na razini distrikta kao cilj u ovoj godini obljetnice. Sv. p. Maksimilijan Kolbe bio je u vrijeme ukazanja u Fatimi od božanske providnosti odabran utemeljiti viteštvo koje se zalaže za pobjedu Bezgrješnog Srca Marijinog po cijelom svijetu. Svakom čovjeku dobre volje dana je mogućnost na najjednostavniji način postati vitezom, boriti se za taj uzvišeni cilj i raditi na posvećenju svoje duše. MI se mogao posljednjih godina u njemačkom govornom području već dobro proširiti, p. Stehlin svojim mjesečnim okružnim pismom daje vitezovima upute, a dobro uređena internetska stranica (koja bi uskoro trebala osvanuti i na hrvatskom) kao i časopis ,,Der Ritter der Immaculata“ (Vitez Bezgrješne) najprikladnija su sredstva za primanje i širenje informacija. Nadam se da će naš Distrikt moći pridonijeti postizanju ambicioznog cilja, a to je Majci Božjoj posvetiti 100.000 vitezova u godini Fatime. Nadamo se uskoro i u Hrvatskoj upriličite prve obrede primanja u MI u našim kapelama, odnosno misijama.

3) Hodočasnički kip Gospe Fatimske

Prigodom našeg godišnjeg ophoda do Mariensäule u Beču blagoslovit ćemo u svibnju 2017. jedan kip Gospe Fatimske koji će potom hodočastiti kroz Austriju od kapele do kapele, od obitelji do obitelji. Nešto ćemo slično organizirati i za Hrvatsku, o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni. Neka nam Gospa Fatimska ponovno i u sljedećoj godini podari obilne blagoslove, koje je u desetljećima prije prodora modernizma izlila posvuda na narode pri njezinim hodočašćima po cijelomu svijetu!

4) Službeno jubilejsko hodočašće Bratstva u Fatimu

Srdačno vas pozivamo da prema svojim mogućnostima sudjelujete na velikom hodočašću FSSPX-a u Fatimu od 21. do 23. kolovoza. Za naš Distrikt su već rezervirani letovi za 70 osoba iz Beča i Münchena kao i odgovarajući broj hotelskih soba u Fatimi. Uskoro ćemo vam moći dati točnije pojedinosti. Ovaj poziv vrijedi naravno i za naše vjernike iz Hrvatske kao i susjednih zemalja. Uskoro će biti dostupne točnije pojedinosti pa ćete se moći prijaviti kod naših svećenika ili na našu kontakt-adresu, a već sada možete izraziti svoje zanimanje i spremnost za sudjelovanjem.

Mi svećenici ćemo se nastojati što je više moguće potruditi da bismo vam u sljedećim mjesecima pomogli da preko propovijedi, tiskanih izdanja i savjeta možete sveto i plodonosno proslaviti fatimsku obljetnicu. Neka nas Isus i Marija sve rasvijetle i ražare svetom revnošću da bismo uvijek živjeli za njihovu slavu i postali revni apostoli njihovih presvetih Srdaca - ,,na spasenje današnjeg svijeta“.


Sa srdačnim svećeničkim pozdravom i blagoslovom,

Vaš,
p. Stefan Frey,
Poglavar DistriktaČasopis možete pročitati i besplatno skinuti s naše stranice na ovoj poveznici.

Ako još niste pretplaćeni, a želite primiti besplatno tiskano izdanje časopisa (ili prijaviti druge osobe koje žele primati), molimo Vas da nam javite na adresu naše e-pošte:

christusrexhrvatska(et)gmail.com


Arhiva bloga

Glasnik: