Christus Rex

Ecône 2019.: duh Svećeničkoga bratstva sv. Pija X.Biskup Alfonso de Galarreta dao je mladim svećenicima zaređenima u Ecôneu 28. lipnja 2019., na blagdan Presvetoga Srca Isusova, poruku koja je bila više od homilije – pravi sažetak svećeničkoga života u duhu Utemeljitelja Svećeničkoga bratstva sv. Pija X.

Doista, prvi generalni asistent je, osvrćući se na jedan od duhovnih nagovora nadbiskupa Marcela Lefebvrea, ukazao na bitne vidike duhovnosti Bratstva:

1. Prvenstvo nadnaravnoga duha tako da se ne da svećeničkoj duši da po svom kontaktu s naturalizmom gubi snagu;

2. Propovijedanje istinskoga nauka da bi se vjernicima dala hrana koju toliko trebaju;

3. Molitveni život u srcu apostolskoga života jer naš Gospodin je trs, a mi smo samo loze;

4. Rimski duh i ljubav prema Crkvi u njezinome stalnome naučavanju, ljubeći otajstveno tijelo Crkve kao što ga je Krist ljubio, do potpunoga predanja samih sebe;

5. Briga za crkveni hijerarhijski poredak koji se protivi neoprotestantskom sekularizmu gdje bi svećenički celibat bio opcionalan;

6. Pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, posebno prema Gospi Žalosnoj, koja je intimno sjedinjena s djelom otkupljenja koje je poduzeo Njezin božanski Sin.

Svaka strana duhovnoga blaga Bratstva – koje nije drugo nego dvijetisućljetno blago Crkve – prosvijetlit će službu novozaređenih i učiniti ih da sjaje za slavu Božju i spasenje duša.

Arhiva bloga

Glasnik: