Christus Rex

46. okružno pismo Trećega reda FSSPX-a Austrijskoga distrikta


46. okružno pismo članovima Trećega reda Svećeničkog bratstva sv. Pija X. Austrijskoga distrikta

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani članovi, postulanti, zainteresirani i prijatelji Trećega reda sv. Pija X.!

Prije gotovo 14 godina p. Waldemar Schulz opisao je u prvoj okružnici Trećega reda našega Distrikta cilj zbog kojega odgovorni svećenik redovito šalje ovo pismo. „Oko tri puta godišnje kratkim okružnim pismom duhovno povezati i istodobno informirati o onome što se događa u Trećemu redu te što to konkretno znači za austrijski ogranak i za Bratstvo u cjelini kome članovi Trećega reda uistinu pripadaju. Želio bih zahvaliti vlč. prioru Bečkoga priorata, p. Waldemaru Schulzu, na neumornom angažmanu posljednjih godina u ovome vrlo važnome apostolatskom djelu. Neka mu Bog to vječno naplati! Pokušat ću ovo pismo nastaviti po ustaljenom običaju.

Generalni poglavar Bratstva, p. Davide Pagliarani, naglašava da su članovi Trećega reda u punom smislu riječi članovi Bratstva. Oni pripadaju jednoj obitelji koja po želji našeg ljubljenoga utemeljitelja, nadbiskupa Marcela Lefebvrea, zajedno čine tijelo naše vjerske družbe: svećenici, bogoslovi, časna braća, oblate i Treći red. Njihova samozatajna zadaća vrlo je važna za život našega Bratstva.

Prema crkvenom pravu članovi Trećega reda vode apostolski život pod vodstvom poglavara odgovarajuće ustanove te iako žive u svijetu, oni duhovno sudjeluju u životu te ustanove. Tako je i kod nas.

U središtu našega duhovnoga života prema volji našeg utemeljitelja nalazi se sv. Misa kao smisao i izvor kršćanskoga života, života žrtve i predanja. Dragi članovi Trećega reda, mi svi želimo obnoviti taj istinski katolički duh u sljedećim mjesecima. Tu imamo najveće blago, tu imamo sve potrebno da bismo postigli svoj cilj i mogli plodonosno apostolski djelovati. Poslušajmo ponovo Nadbiskupa:

U svetoj Misi pronaći ćete sve. Pronaći ćete sve kreposti, osobne kao i društvene i obiteljske kreposti. Sve je to sadržano u svetoj Misnoj žrtvi. Sveta Misna Žrtva je škola, škola čistoće, škola čednosti, škola uzajamnoga poštovanja, škola klanjanja, škola ljubavi.

Kad bismo razumjeli što nam je sve Bog htio darovati svetom Misom, bolje bismo razumjeli što znači sveta Misna Žrtva. Dublje bismo shvatili njenu božansku vrijednost koja je vječna i trajna kao i sam Bog, jer ona je Bog ovdje na zemlji. Sveta Misna Žrtva je Bog na zemlji. ,,Regnavit a ligno Deus“: Bog vlada po Križu, po Žrtvi Križa.

Uprisutnjujući Njegovu žrtvu na oltaru, Gospodin nas uči svemu onome što On jest. On je Kralj. On je Stvoritelj. On je svemogući i vječni Bog. ,,Per quem omnia facta sunt: Po kojemu je sve stvoreno i bez kojega ništa nije stvoreno". On je riječ Božja. On dakle ima svu vlast nad našim dušama, obiteljima i nad društvom, nad cijelom zemljom, nad svim materijalnim i duhovnim stvarima. On je kralj svih stvari. Sve nas to uči sveta Misna Žrtva.

Dok sudjelujemo u svetoj Misnoj Žrtvi, moramo dakle postati svjesni da smo mi koji smo ništa sjedinjeni s Onim koji je sve. Iz našega kontakta s Gospodinom Isusom Kristom trebali bismo dobiti osjećaj da smo proveli sate na nebu, sate u raju i da se za to pripremamo. Ispunit ćemo se poniznošću, duhom klanjanja Onomu koji je naše sve.“ (Nadbiskup Marcel Lefebvre, propovijed od 3. travnja 1976.)

Iz ovoga izvlačimo neke posljedice za naš duhovni život.

1.) Misa nije nešto rutinsko. Nemojmo se nikada samo naviknuti na nešto najsvetije ovdje na zemlji. Pri svakom posjetu crkvi moramo se ispuniti strahopoštovanjem. Nama svećenicima duhovni učitelji savjetuju da slavimo svaku svetu Misu kao da je prva, jedina i posljednja Misa. Ovaj savjet je i vjernicima od velike važnosti, pogotovo u pogledu dobre pričesti.

2.) Dobra priprema i zahvala! Budimo upravo tu puni ljubavi prema Spasitelju! Dođimo na vrijeme i još važnije, ostanimo neko vrijeme u zahvali. Ako se barem 5-10 minuta u tišini Božjega doma klanjamo Spasitelju, to će uvelike poboljšati naš duhovni život. Budimo ovdje dobar primjer i ostalim vjernicima – to bi bilo veoma značajno.

3.) Većina nažalost neće moći redovito prisustvovati sv. Misi radnim danom u prioratu ili eventualno u kapelama. Staleške dužnosti i prije svega udaljenost to ne dopuštaju. To je nešto zbog čega nam mora uistinu biti žao. No imajmo barem veliku čežnju da često sudjelujemo u svetoj Misnoj Žrtvi, pa i radnim danom, kao što je bilo lako moguće u ranijim vremenima. Na taj način će se doista razbuktati ljubav prema Spasitelju i odagnati mlakost.

Sljedeći susret članova Trećega reda održat će se u Beču u subotu, 13. listopada 2019. u prioratu sv. Klemensa Marije Hofbauera, Fockygasse 13, 1120 Beč, s početkom u 14.30. Svi zainteresirani srdačno su dobrodošli! Teme:

I. Sveta Misa u duhovnom životu;
II. Apostolat – ne samo mogućnost, nego sveta obaveza svih vjernih katolika.

S mojim svećeničkim blagoslovom, Vaš,

p. Johannes Regele
Beč, blagdan sv. Pija X., 3. rujna 2019.

Arhiva bloga

Glasnik: