Christus Rex

Marija, Kraljica anđela


Lucifer je knez tame jer je u prvom trenutku svog anđeoskoga postojanja svoj snažni intelekt okrenuo od razumijevanja otajstva Božjega utjelovljenja i pokušao uvjeriti cijeli nebeski dvor da usvoje drugi plan. Reakcija je bila brza kao i buntovnički prijedlog, kada je sveti Mihael, shvativši da otajstvo utjelovljenja nadmašuje najvišu anđeosku inteligenciju, ustao u čvrstom otporu izgovarajući onaj veliki bojni krik: "Tko je kao Bog!"

Kada je utjelovljenje postavljeno pred anđele, Marija je bila u njegovom središtu. Njena uloga u ovome otajstvu razljutila je sotonu. Predvidio je što bi značilo utjelovljenje: anđeli služe Djevici, pripremat će na razne načine njezino rođenje i navijestit će joj Božji dolazak među ljude. Služeći Bogočovjeku služili bi i Njegovoj Majci, a to bi dovelo do služenja ljudima u Kristovom Otajstvenom Tijelu. Lucifer je jasno razumio položaj u koji bi bio postavljen te se, odbacujući vlastito poniženje, neće pokoriti Kraljici anđela. Nebo je bilo podjeljeno u dva tabora, na one koji će služiti Božjemu naumu a po tome i Kraljici Neba, te na one koji to neće.

Ali Marija nije bila Kraljica anđela samo kao žarište Božjega plana. Marija je postala Kraljica anđela jer je njezino shvaćanje otajstva utjelovljenja daleko nadmašilo njihovo. Ako je sotona toliko posrnuo, a Mihael okupio dobre Anđele s pozivom na Božju svemoć, jasno je da je Marijino shvaćanje daleko drugačije od njihovoga. Marijino shvaćanje proizašlo je iz Duha Istine koji joj je priopćen u većoj punini nego anđelima. Kao intimna zaručnica Duha Svetoga i svetohranište u kojem će On oblikovati remek-djelo božanske mudrosti, Duh Sveti je prenio Mariji najviše stupnjeve svih Njegovih darova. Zar Zaručnik ne čuva za svoju ljubljenu najbolje što od svega ima? Stoga je Marija Kraljica anđela ne samo po svom fizičkom položaju, već i po svojim intelektualnim kvalitetama. Njezine su dužnosti i blizina spasenju zahtijevale veće razumijevanje Isusova otajstva nego što će ga ijedan anđeo ikada posjedovati.

A anđeli ipak služe svojoj Kraljici. Oni joj na zemlji donose najveće Božje milosti  kao što oklopno vozilo nosi blago bogataša njegovome sinu. Oni na nebesima nose snagu Njezine molitve dušama širom svijeta. Na zemlji su je štitili od uznemiravanja zlih duhova, a na nebu izvršavaju Njezine molbe protiv njih. Šalje ih na poslanja milosrđa kako bi preobratili grešnike anđeoskim nadahnućima i spriječili đavolske varke. Katolička Crkva na zemlji je doista golemo kraljevstvo duša u velikoj potrebi, s božanskim zadatkom koji mora izvršiti usred teškoga duhovnoga rata. Marija je Kraljica Crkve koja ima cijelu nebesku vojsku koju joj je Bog dao na raspolaganje za ispunjenje Njegovih planova: „Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na Nebu tako i na zemlji!“ Ave Maria!

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: