Christus Rex

Nije bilo idolopoklonstvenih namjera?


,,Dobar dan, htio bih nešto reći o kipovima Pachamame koji su uklonjeni iz Crkve na Traspontini, koji su tamo bili bez idolopoklonstvenih namjera te su bačeni u Tiber. Prije svega, to se dogodilo u Rimu i kao biskup biskupije molim za oprost od ljudi koji su bili uvrijeđeni tim činom. Tako se Franjo kao biskup Rima – a samim time i kao papa – očitovao u pogledu nestanka pet drvenih kipova iz crkve Santa Maria in Traspontina.

U nedjelju, 21. listopada, je Aleksandar Tschugguel, mladi Austrijanac koji je posjetio Rim, doista uklonio ove idole izložene u kapeli od početka Sinode o Amazoniji te ih bacio u rijeku.

Javno štovanje idola

Predstavljajući potpuno gole žene koje kleče i trudne su, s tužnim i umjetnim licima, o njihovom se identitetu raspravljalo od 4. listopada – blagdana sv. Franje Asiškog – kada su se istaknuto pojavili u procesiji pred papom i kardinalima u vatikanskim vrtovima.

Tog dana je povorka laika i redovnika obilazila šareni stolnjak na kojem su bili rasprostrti različiti i raznoliki predmeti: vesla, zemljani kanu, ribarske mreže, uzorci zemlje i žitarica, tamjan, falična figurica, školjke... i ova dva kipića koji prikazuju plodnost. Nakon nekoliko pjesama svi su kleknuli i prostrli se u klanjanju pred tim različitim, sumnjivim predmetima. Kasnije se slična procesija dogodila u crkvi Santa Maria in Traspontina, kao i u bazilici svetog Petra u kojoj se pojavio kanu, kao i u dvorani Pavla VI. i u sinodalnoj dvorani.

Jasno priznajući da su to prikazi Pachamame, idola kojeg su štovali Inke i čije je štovanje još uvijek živo u andskim zemljama, papa je razotkrio misterij oko identiteta ovih figurica. Doista, pred tim kipovima koji su predstavljali pogansko božanstvo prostrli su se katolici u vatikanskim vrtovima kao i u crkvi Santa Maria in Traspontina. Ti su kipovi bili prisutni u amazonskim obredima koji su se služili kao inkulturirane liturgije. Oni su bili izloženi u kapelama, nošeni u procesiji i postavljeni na počasno mjesto u sinodalnoj dvorani.

Gdje su priznavaoci vjere?

Kristov namjesnik je, čini se, želio otkloniti nelagodu koju su ti događaji izazvali – počinjeni su ,,bez idolopoklonstvenih namjera”, kaže on. Onda dobro. Trebamo li to shvatiti tako da su se laici i redovnici koji su kleknuli na oba koljena pred ovim drvenim idolima samo pretvarali, glumili?

Zamislite da su prvi kršćani žrtvovali idolima, prinosili zrno tamjana pred carem ili se uključivali u ondašnje poganske žrtve da bi se obranili, objašnjavajući da su djelovali ,,bez idolopoklonstvenih namjera”? Oni su se vjerno držali ozbiljnog upozorenja svetoga Pavla: ,,Zato, ljubezni moji, bježite od idolopoklonstva” (1 Kor 10, 14) i nikada se ne bi zavaravali.

Prethodni članak pokazao je kako je štovanje kipova Pachamame objektivno idolopoklonički čin. ,,Jer ispituješ srca i bubrege, pravedni Bože! (Ps 7, 10), ali djela se odnose na osobe koje ih čine. ,,Ne varajte se! Bog se ne da grditi” (Gal 6,7). Pravi svjedoci vjere prolili su svoju krv umjesto da simuliraju radnje protivne prvoj zapovijedi Božjoj: "Gospodinu Bogu svomu klanjaj se i njemu jedinom služi” (Mt 4,10). U njihovom svjetlu moramo hodati, snažni u vjeri i postojani u kušnji, čuvajući se od idola.

Sveti Ivan, apostol ljubavi

,,Svaki, koji vjeruje, da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki, koji ljubi onoga, koji je rodio, ljubi i onoga, koji je rođen od njega. Po tom znamo, da ljubimo djecu Božju, ako Boga ljubimo i njegove zapovijedi držimo. Jer je ovo ljubav Božja, da zapovijedi njegove držimo, i zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve, što je rođeno od Boga, pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet, jest vjera naša.“ (1 Iv 5, 1-4).

Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče. Znamo, da smo od Boga, a sav svijet leži u zlu. Znamo, da je Sin Božji došao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i život vječni.“ (1 Iv 5, 18-20).

Dječice, čuvajte se od idola.“ (1 Iv 5,21).

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Časopis: