Christus Rex

47. okružno pismo Trećega reda FSSPX-a Austrijskoga distrikta


H
valjen Isus i Marija!
Poštovani članovi, postulanti, zainteresirani i prijatelji Trećega reda sv. Pija X.!
2020. godina je jubilarna godina za sve članove, vjernike i prijatelje Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. 1. studenoga 2020. proslavit ćemo 50. obljetnicu kanonskoga utemeljenja Bratstva po tadašnjem biskupu Fribourga mons. Françoisu Charrièreu (1893.-1976.). Time je Crkva priznala djelo nadbiskupa Marcela Lefebvrea. 18. veljače 1971. kardinal prefekt Kongregacije za kler poslao je pismo pohvale za to djelo. Već od listopada 1969. studirali su na Katoličkom sveučilištu u Fribourgu prvi bogoslovi koji su se okupili oko budućeg utemeljitelja Bratstva. Nadbiskup ih smješta u različite kuće. Oni traže istinsko katoličko, duhovno obrazovanje. Vrijedi kratko pogledati Nadbiskupova prva okružna pisma prijateljima i dobročiniteljima da vidimo kakav je lijepi ideal naš ljubljeni Nadbiskup imao na umu kod osnivanja Bratstva. Evo nekoliko citata:

Mi nemamo nikakve druge ambicije osim odgojiti svete svećenike kao što bi ih naš Gospodin odgojio. Sveta Tradicija Crkve u ovom je području jednostavna i jasna, to je njena suština.“ (Iz okružnoga pisma nadbiskupa Marcela Lefebvrea prijateljima i dobročiniteljima, br. 1, 1. studenoga 1971.)

Obrazovanje koje primaju bogoslovi je u nauku i duhu isto ono koje se u Crkvi oduvijek prenosilo. Pridajemo posebnu važnost tome uvjerenju. Zato prije pet godina filozofije i teologije prethodi godina duhovnosti. U životu naše bogoslovije vrlo važnu ulogu igra liturgija. Ona se služi prema crkvenoj tradiciji. Jezik je latinski. Veoma se cijeni gregorijansko pjevanje. Sveta Misna Žrtva je srce bogoslovije, jer se za nju formiraju budući svećenici. Oni znaju da je svećenik određen za žrtvu na oltaru.“ (Iz okružnoga pisma nadbiskupa Marcela Lefebvrea prijateljima i dobročiniteljima, br. 2, 1. ožujka 1972.)
Naša je budućnost u Božjim rukama. On će s tim svećenicima učiniti što mu se svidi. Oni se formiraju iz najčišćih izvora crkvenoga Učiteljstva, povezani svim srcem s Petrovim sjedištem i svećeništvom u Rimu, nadahnuti istinskim svećeničkim duhom koji se temelji na svetoj Misnoj Žrtvi, koju je za sva vremena definirao Tridentski sabor, izgrađuje i stvara ljude žive vjere koji vjeruju u snagu Misne Žrtve i u milost sakramenata. Na taj način oni će biti spremni preuzeti zadatke na svim mjestima i u svakom društvenom sloju. Jer upravo svećenike od akcije nestrpljivo čekaju i vjernici i nevjernici.“ (Iz okružnoga pisma nadbiskupa Marcela Lefebvrea prijateljima i dobročiniteljima, br. 3, 1. studenoga 1972.).

Friburški biskup François Charrière bio je uvjeren da će ova nova ustanova donijeti velike koristi Katoličkoj Crkvi te joj je stoga dao službeno odobrenje. Međutim, stvarna svrha ove nove svećeničke zajednice ubrzo je pogrešno shvaćena. Sve više crkvenih vlasti mislilo je da se nadbiskup Marcel Lefebvre okrenuo protiv pape jer je u svojoj bogosloviji dopuštao samo stari latinski obred Mise.

Mons. Bernard Tissier de Mallerais, jedan od prvih bogoslova toga vremena, nedavno je u jednom intervjuu izvijestio: „Dobro se sjećam, večer prije prve nedjelje Došašća 1969., mons. Lefebvre nam je rekao: „Sutra dolazi nova Misa“ . I pitao nas je: „Što ćemo učiniti?“ - kao da ne zna što bi trebao činiti! A onda je odgovorio: ,,Zadržat ćemo staru Misu, zar ne?“ Mi bogoslovi smo se svi složili, jer je to ono zbog čega smo i došli. Doista, to se pitanje nije odnosilo samo na svetu Misu, već se radilo o općoj revoluciji koja je stajala u suprotnosti s cijelom tradicijom Crkve“.

Nadbiskup Lefebvre uvijek je izražavao svoje poštovanje prema Svetom Ocu. Burna povijest našega Bratstva ubrzo je započela. Nakon 50 godina vidimo Božji blagoslov na njegovom djelu više nego ikada.

Dragi članovi Trećega reda, dragi prijatelji! U sljedećoj godini želimo posebno promotriti život i primjer našega cijenjenoga utemeljitelja nadbiskupa Lefebvrea. Slobodno uzmite biografiju koju je o njemu napisao mons. Tissier i ponovno pročitajte spise samoga nadbiskupa! Za naš apostolat važno je da dobro poznajete osnivača i njegove namjere s obzirom na utemeljeno djelo. U tom smislu uvijek imajmo na umu riječi iz Proglasa iz 1974. godine:
Jedini stav vjernosti prema Crkvi i katoličkomu nauku sastoji se u kategoričkomu odbijanju prihvaćanja reforme radi našega spasenja. Stoga nastavljamo s djelom svećeničke formacije bez ikakve gorčine, bez buntovništva, bez srdžbe, pod zvijezdom Učiteljstva svih vremena, uvjereni da svetoj Katoličkoj Crkvi, papi i budućim naraštajima ne možemo učiniti veću uslugu.

Treći red Bratstva sastavni je dio cijele naše obitelji. Dobro Bratstva i svete Crkve u cjelini mnogo ovisi o vašem nastojanju za svetošću, o vašoj odanosti i vašem apostolskom raspoloženju. Iskoristimo ovu godinu obljetnice za dobru duhovnu obnovu s naše strane, za novu gorljivost da sve više i vjernije ispunjavamo Božju svetu volju. Želimo bolje ispuniti svoje duhovne dužnosti, dobro njegovati svoj molitveni život. Posebno bih vas želio podsjetiti na redovitu svetu Ispovijed. Iskoristite priliku u nadolazećoj godini da ponovo sudjelujete u duhovnoj obnovi ako to niste učinili u posljednjih nekoliko mjeseci.

Oženjeni članovi Trećeg reda mogu ispitati svoju savjest s obzirom na obiteljske obveze. Je li vaš dom doista svetište Srca Isusova i Marijina? Nasljedujete li doista primjer Svete Obitelji iz Nazareta?

Oni koji su u radnom odnosu ili mogu na drugi način djelovati u društvu, mogu se stalno pitati što čine da brane društveno kraljevanje našega Gospodina Isusa Krista.

50 godina nakon užasne takozvane liturgijske reforme, ponovno se bavimo otkrivanjem jedinstvene važnosti svete Misne Žrtve i njezina otajstva kako bismo pronašli izvor našega kršćanskoga života, koji bi upravo trebao biti život žrtve i suotkupljenja, kao što pravila Trećega reda jasno govore.

Pomolimo se za nove članove; prvi kandidati u Hrvatskoj započeli su svoju postulaturu u posljednjih nekoliko tjedana. Tako je Treći red zastupljen u svim zemljama u našemu Distriktu. I u Innsbrucku je dobar broj kandidata za blagdan Bezgrješnoga Začeća započeo postulaturu. Treći red se dobro razvija i u Češkoj.

Pomolimo se zatim i za naše pokojne članove Trećeg reda. Izričito bih želio spomenuti one koji su umrli prošle godine, gospodina Johanna Haslwantera iz priorata Innsbruck i gđu. Susannu Hornegger iz Salzburga.

Želim vam svima sretno i milosno božićno vrijeme. Želimo moliti Dijete Isusa, istinskog i vječnog Vrhovnog svećenika, našega Spasitelja, da nas uvodi sve dublje u duh i stav svetih Triju kraljeva kako bismo klanjajući se Bogu lakše zaboravili sebe i svoju zemaljsku bijedu, ali i nadvladali naše unutarnje i vanjske teškoće. Imajmo veliko katoličko srce koje nam cijela Crkva uvijek stavlja pred oči! Neka nas sv. Josip i Blažena Djevica Marija vode prema tom cilju.

Sljedeći susret članova Trećega reda održat će se u Beču u subotu, 15. veljače 2020. u Prioratu sv. Klemensa Marije Hofbauera, Fockygasse 13, 1120 Beč, s početkom u 14,30 sati. Svi zainteresirani pozvani su uključiti se! Teme: I. Život i djelo nadbiskupa Lefebvrea; II. Apostolski duh pripadnika Trećega reda.

Zajednički susret članova Trećeg reda za Austrijski distrikt održat će se u Jaidhofu: subota / nedjelja, 25. / 26. travnja 2020. Svi članovi, postulanti, ali i svi zainteresirani i prijatelji Trećega reda Bratstva sv. Pija X. srdačno su pozvani na naš godišnji susret u Jaidhofu.

S mojim svećeničkim blagoslovom, Vaš,

p. Johannes Regele
Beč, adventska kvatrena srijeda, 18. prosinca 2019.

Arhiva bloga

Glasnik: