Christus Rex

Gospa, uzor žena i majki


K
oliko je danas teško za članove obitelji da izvršavaju dužnosti svoga staleža vjerno i da zauzmu točno mjesto u obiteljskoj zajednici koje im Providnost dodjeljuje!
Oholost i svi drugi grijesi otežavaju ženi održavanje naoko podređene uloge. Stoga je vrlo važno živjeti u Marijinoj prisutnosti.

Pred nama stoji Bezgrješna, Kraljica svih anđela i svetaca, izabrana Majka Stvoritelja i Otkupitelja čitavoga svijeta.

I što ona radi? Vodi skroman život kao bilo koja domaćica i majka obitelji s malim imanjem. Ovdje je sve diskrecija, skromnost, jednostavnost, veliko siromaštvo, stalna ljubav prema bližnjemu koja žuri da mu pomogne u svakoj potrebi.

Kad je sretnu ostale djevojke i žene sa sela dok crpi vodu iz bunara, nasmiješe joj se i prolaze, a da ni ne pomisle da su pozdravile Posrednicu svih milosti, Suotkupiteljicu i Kraljicu svemira. Ta poniznost i ljubav prema skrovitom životu posebna je milost Bezgrješne za obitelj, bez koje žena nikada ne može biti dobra majka i supruga.

Marija je bila „zaručena s Josipom“ (Matej 1,18; Luka 1,27). Te su zaruke bile istovjetne braku. Sveti Toma Akvinski kaže zajedno s crkvenim ocima, da je između Marije i Josipa postojao pravi brak, jer se „forma ženidbe sastoji u određenom nerazdvojnom savezu (conjunctio -„veza”) duša, kojom se muž i žena obvezuju vezom obostrane ljubavi koja se ne može rastaviti”.

Tako je nastao nerazdvojni savez duša između Marije i Josipa, najveće uzajamne ljubavi. Ipak, Marija je u još većoj mjeri pripadala u potpunosti Bogu, posvećena čitava i potpuno Bogu do stupnja u kojemu ju Bog čitavu i potpuno posjeduje, a Duh Sveti ju uzima za svoje izabrano Svetište, svoju Zaručnicu.

Kako se te dvije stvari mogu pomiriti? Ovdje stojimo kod izvora otajstva ljubavi prema bližnjemu, na izvoru pravoga zajedništva i prijateljstva među dušama, na izvoru istinskoga kršćanskoga braka. Svako ljudsko biće poput Marije u prvom redu čitavo i potpuno pripada Bogu. Postoji samo jedna istinska ljubav, koja dolazi od Boga i vraća se Bogu, jer je Bog ljubav.

Marijino Srce neprestano živi svoj „fiat” („neka mi bude”); ona mu potpuno vjeruje i dopušta da bude vođena. Duh Sveti želi da svoje srce dade sv. Josipu, da se Njezina ljubav prema Bogu ostvari, tako reći, konkretno primijeni, zasja i zrači u Njenoj posvećenosti svetome Josipu. Ona dakle ne uzima ništa od svoje potpune posvećenosti Bogu; naprotiv, Ona to u cijelosti živi ljubeći svoga muža s potpunom ljubavi koju ima prema Bogu.

Tako nam Marija pokazuje važno životno pravilo: Što više ljubimo Boga i posvećeni smo mu, to više ljubimo bližnjega. I time nam Marija daje ključ istinski sretnoga braka, jer je brak sretan samo kada se živi u ozračju istinske ljubavi.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: