Christus Rex

Gratia plena (Milosti puna)


B
lažena Djevica je od prvoga trenutka svoga postojanja primila puninu milosti; a to je bilo bez ikakvih prethodnih zasluga s Njene strane, jer prije nego što netko može steći zasluge, mora postojati.

Ta je punina milosti nadmašila sve Božje darove dane Njegovim anđelima i svecima na početku njihovoga života ili postojanja, jer je Njezina svetost nadmašila sve njih. Čovjek može zbrojiti sve milosti dane drugima i dodati im ih neograničeno, ali to neće biti usporedivo s puninom milosti koja je prvobitno dana Mariji da je pripravi za Utjelovljenje, da je raspoloži da bi s Presvetim Trojstvom imala odnos apsolutno jedinstvenoga reda. Milost se uvijek daje za sjedinjenje s božanskim osobama; a Marijino sjedinjenje s Bogom neusporedivo je s bilo kojim drugim sjedinjenjem s Trojstvom.

Milost - život Božji čak i u Njezinoj duši - dana Joj je, bez sumnje, da je sve više sjedini s Bogom. Sveti Ljudevit Maria Grignion de Montfort napisao je: „Bog Otac učinio je slijev svih voda i nazvao ga je morem; također je učinio slijev svih milosti, koji je nazvao Marija”.

Sveta Matilda je detaljno opisala ovu puninu milosti: „O Oče, u svojoj najveličanstvenijoj svemoći uzvisio si Marijinu dušu, dodijelio Joj najuzvišeniju čast i kao da si ju postavio na prijestolje, kako bi bila nakon Tebe, najmoćnija na Nebu i na Zemlji. O Sine Božji, prema izvrsnosti Tvoje nedokučive Mudrosti, kao veličanstveni umjetnik obogatio si i ispunio Djevicu svakom vještinom i inteligencijom kako bi mogla, bolje od svih svetaca i savršenijim spoznanjem, uživati Presveto Trojstvo. Prosvijetlio si ju tolikom jasnoćom da Ona zauzvrat osvjetljava cijelo Nebo, kao što sunce to čini pomoću svojih zraka! O Duše Sveti, izlio si u Mariju u punini slast svoje Ljubavi; učinio si ju toliko miroljubivom i smirenom da je, nakon Boga, najdraža i najviše blažena”.

Ta je punina milosti bila međutim sposobna za rast. Marija je rasla u milosti bez prestanka, jer je svakoga trenutka vjerno, bez ikakvoga odbijanja, bez ikakvoga otpora primijenila primljenu milost: i tako je u svakom trenutku stekla novu zaslugu, što joj je donijelo novo izlijevanje milosti.

Duša svetoga Kristova čovještva posjedovala je od prvoga trenutka Utjelovljenja najširu puninu milosti koja se može zamisliti. Nikada nije napredovao u toj milosti, a riječ svetoga Luke koja aludira na to, samo označava ono što su ljudi vidjeli sa svoje strane. Zato je Djevica Marija uzor rasta u milosti, apsolutno savršenstvo na ovom području, od Bezgrješnoga Začeća do Njezinoga Uznesenja u Nebo. I u tom je trenutku milost Djevice Marije premašila zbroj svih darova milosti svih anđela i svetaca na Nebu zajedno.

Častimo ovaj jedinstveni Božji dar u Djevici Mariji, sa svakim našim pozdravom: Gratia plena! I zamolimo ju da nam pomogne da napredujemo u ovoj milosti tako što ćemo je nasljedovati.

Izvor: Fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: