Christus Rex

Bezgrješno Začeće i bdijenje


Č
ini se da je Bezgrješno Začeće daleko od naših nemirnih vremena i od onih žestokih progona koji će se razbuktati za vrijeme Antikrista.  Ali to nije tako: moć i snaga, utjeha i svjetlost ovoga Otajstva sada su važniji nego ikada.

Prvi trenutak punine vremena bio je onaj trenutak kada je Duh Sveti zaštitio dušu i tijelo Djevice Marije od izvorne ljage koja okalja svakoga čovjeka rođenoga u ovaj svijet. Odvojivši je zauvijek od kraljevstva ovoga svijeta, Duh Sveti ju je ispunio milošću i ulio joj u dušu sve kreposti koje čine kršćanski život. Ostajući s Njom, Duh Sveti neprestano je povećavao Njezinu posvetnu milost i usavršavao Njezine kreposti, sve do trenutka utjelovljenja. Tamo se Njezina izvorna milost preobrazila u božansko majčinstvo te je Bog stvorio svoj šator među ljudima u Njezinome krilu.

S druge strane, kako se čovječanstvo povlači iz te punine vremena, sve ono što je milost izgradila nakon utjelovljenja bit će toliko umanjeno da će gotovo nestati.

Iz toga nam razloga evanđelja govore da moramo bdjeti da ne bismo i mi izgubili ono što smo primili. To će reći: kako vremena postaju sve gora, moramo više usmjeravati pažnju na našega Gospodina i Njegovu Majku. Uistinu, Crkva čeka Kristovu pobjedu, premda se mora suočiti sa strašnim progonom Antikrista.

Evanđeosko „čuvanje straže / bdjenje” ne znači samo da noćima bdijemo pred lopovom koji nam žele ukrasti dobra. To također znači čekati Božje pozive za ulazak u bitku. To znači čitati znakove providnosti koji nas vode prema dobrim djelima. To također znači zaviriti duboko u otajstva vjere, da prodirući u njihovo značenje budemo sposobni izdržati sve kušnje dok Krist ne dođe.

Bezgrješno Začeće bilo je svitanje koje je prethodilo dolasku Sunca. Za Kristov drugi dolazak, pobožnost Bezgrešnomu Začeću u Bezgrješnomu Srcu bit će svjetlost koja prethodi punomu svjetlu Kristovoga konačnoga suda i pobjede. U ovo svitanje moramo se pripremiti za teška vremena koja slijede.

Bezgrješno Začeće znači da Bog neće imati dijela sa zlom. On je nadmoćan nad zlom te će nam uvijek dati milost da ga pobijedimo. Stoga moramo bdjeti i odlučiti da nikada nećemo raditi nagodbe sa zlima koja djeluju u svijetu. Nitko ne smije pomisliti da ga to nadilazi. Neizmjerna milost Bezgrješnoga Začeća nije bila iznad Marije jer je Bog tako htio. „Ovo je volja Božja, vaše posvećenje!”

Bezgrješno Začeće znači obilje milosti sa svim ulivenim nadnaravnim krepostima. Nakon svoga rođenja Marija je išla iz kreposti u krepost, jer takva je snaga milosti da je uvijek plodna. Stoga moramo bdjeti i uvijek činiti dobro u njezinu čast i ispuniti njezine planove. Bezgrješno Začeće znači Hram Duha Svetoga u kojemu je On svemoćno vladao. Mi smo također Božji hramovi koje đavao želi zamračiti, zapriječiti i povrijediti. Moramo pažljivo bdjeti nad svojim srcem i potpuno ga predati Bezgrješnoj da služimo samo Bogu s Njom i u Njoj. Ave Maria!

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: