Christus Rex

Godina posvećena sv. Josipu


P
apa Franjo objavio je 8. prosinca apostolsko pismo Patris Corde – očevim srcem – „na 150. obljetnicu proglašenja svetog Josipa zaštitnikom sveopće Crkve“. Također je odlučio proglasiti „godinu svetoga Josipa“.

Pismo Patris Corde opisuje svetoga patrijarha, njegov život, njegove kreposti, u stilu koji je za Franju prilično neobičan. Uvod sažima ono što nam sveto evanđelje govori o velikom svetom Josipu. Potom Pismo navodi razne vidike svečevog očinstva.

Kao prvo, pismo ističe ljubav koju je kršćanski narod uvijek imao prema njemu, sažeto u geslu „Ite ad Joseph“. Pismo potom opisuje njegovu nježnost prema Isusu i Mariji, koja odražava Božju nježnost. Zatim slijede opažanja o njegovoj poslušnosti Bogu, gdje on neustrašivo prihvaća svoje poslanje, njegovoj ljubavi prema radu i konačno njegovoj poniznosti, izraženoj u liku „oca u sjeni“.

Istog dana kad je pismo objavljeno, izašao je dekret Apostolske pokorničarne koji je potpisao veliki pokorničar (predstojnik ovoga ureda), kardinal Mauro Piacenza. Ovim dekretom proglašava se posebna godina svetoga Josipa koja će trajati od 8. prosinca 2020. do 8. prosinca 2021. Također se navode oprosti koji se podjeljuju tijekom ove godine.

Potpuni oprost podjeljuje se pod uobičajenim uvjetima: sakramentalna ispovijed, sveta pričest i molitva na nakane Svetog Oca „vjernicima koji će u duhu nenavezanom na ikoji grijeh sudjelovati u Godini sv. Josipa“, te prema sljedećim posebnim uvjetima:

- onima koji najmanje 30 minuta razmatraju o Očenašu ili sudjeluju u barem jednodnevnoj duhovnoj obnovi koja uključuje razmatranje o sv. Josipu;

- koji poput sv. Josipa, slijedeći njegov primjer, izvrše duhovno ili tjelesno djelo milosrđa;

- koji mole svetu krunicu u obitelji ili kao zaručnici;

- koji svoje svakodnevne aktivnosti povjeravaju zaštiti sv. Josipa i svim vjernicima koji zazivaju zagovor sv. Josipa kako bi oni koji traže posao mogli naći dostojanstveni posao;

- koji mole Litanije sv. Josipa za progonjenu Crkve ad intra i ad extra te za olakšanje svim kršćanima koji trpe sve oblike progona;

- koji izmole bilo koju molitvu ili čin pobožnosti koji je zakonito odobren u čast sv. Josipa, posebno 19. ožujka, 1. svibnja, 19. u mjesecu i svake srijede – na dane posvećene spomenu na ovoga sveca prema latinskoj tradiciji;

- u kontekstu zdravstvene nužde, dar potpunoga oprosta posebno obuhvaća starije, bolesne, umiruće i sve one koji iz opravdanih razloga ne mogu napustiti svoje domove ako su nenavezani na bilo koji grijeh i imaju nakanu da što prije ispune tri uobičajena uvjeta te izvrše čin pobožnosti u čast sv. Josipu, tješitelju bolesnih i zaštitniku dobre smrti, prikazujući Bogu s pouzdanjem boli i kušnje svoga života.

Dekret završava poticajem svećenicima da velikodušno prihvate službu sakramenta pokore i da često pričešćuju bolesnike.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: