Christus Rex

Srce Marijino, ognjište ljubavi prema Bogu


M
arijina ljubav prema Bogu istodobno je ljubav kćeri, majke i zaručnice: tri ljubavi triju različitih vrsta, koje se nikada nisu našle i nikada se više drugdje neće naći.
Vječni Otac, odabravši Blaženu Djevicu kako bi joj priopćio svoje božansko očinstvo, učinivši je Majkom istoga Sina kojemu je i On Otac, ujedno joj je ulio milost da ga ljubi ljubavlju koja odgovara ovoj kvaliteti.

Sin pak, pošto se tako prisno sjedinio sa svojom Majkom da nakon Njegova vlastitoga hipostatskoga sjedinjenja ne može biti bliskijega sjedinjenja, istovremeno joj je priopćio sinovsku ljubav koju On sam ima prema svome Ocu, kako bi ju mogao učiniti raspoloživom za savršenu suradnju u velikome djelu otkupljenja.

Duh Sveti, odabravši ovu Djevicu Djevica da mu bude Zaručnica, stavio je u Njezino djevičansko Srce ljubav koju Zaručnica Božja mora imati prema svomu mužu i tako ju je učinio sličnom Njemu, ljubavi živoj, potpuno je promijenivši u živi plamen ljubavi.

Teolozi su jednoglasni u tvrdnji da je Blažena Djevica u prvomu trenutku svoga života imala više ljubavi prema Bogu nego što je to ikada imao najviši serafin. I u trenutku kad se Isus utjelovio u Njoj, dana joj je posvetna milost i s njome ljubav veća od zbroja ljubavi svih anđela i svetaca.

Štoviše, Blažena Djevica ni na trenutak nije bila bez ljubavi. Kada je molila, ljubav je molila u Njoj i kroz Nju; ako se klanjala Bogu i slavila ga, ljubav je bila ta koja se klanjala i slavila u Njoj i kroz Nju; ako je govorila, u Njoj je i kroz Nju govorila ljubav; ako je šutjela, ljubav ju je držala u tišini; ako je radila, ljubav ju je poticala na Njezin rad; ako se odmarala, ljubav ju je odmarala; ako je jela ili pila, ljubav je bila ta koja je poslušala Duha Svetoga koji je na usta svetoga Pavla govorio: „Ako dakle jedete ili pijete, ili drugo što činite, sve činite na Božju slavu“ (1 Kor 10, 31).

„Ako sveti Bernardin Sijenski piše da su sedam riječi koje je Gospa izgovorila dok je bila na ovomu svijetu, a koje su zabilježene u svetomu Evanđelju, sedam plamenova ljubavi, što reći o svim tim postupcima i učincima ljubavi koji su potekli iz ovoga Srca, nego da su oni isto toliko vatri i plamenova božanske ljubavi, koji bi mogli zapaliti sva srca svemira da ih led grijeha ne ometa?” (sv. Ivan Eudes, Divno Srce Marijino, pogl. 7).

„O božanska vatro, koja zapaljuješ najplemenitije Srce naše slavne Majke, uđi u srca svih ljudi. Daj da sa svetim Augustinom možemo reći: O sveti ognju, kako su slatki i ugodni tvoji žari. Blaženi oni koji su raspaljeni tvojim plamenom. Spali sve, raspali sve, sve proždri, kako bi se sve moglo pretvoriti u vječnu vatru ljubavi i milosrđa u očima Onoga, koji je prema nama sama ljubav i milosrđe!“ (pogl. 6).

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: