Christus Rex

Moralni kriteriji za upotrebu COVID cjepiva

Sv. Irena skrbi o sv. Sebastijanu, Dirck van Baburen

B
udući da su prethodno objavljeni tekstovi: „Cijepljenje protiv COVID-a: Moralno obvezno, za obranu ili osudu?“ i „Kako su cjepiva protiv COVID-19 povezana s pobačajem?“ u praksi iznjedrili nesporazume, želio bih ovdje iznijeti neka pojašnjenja koja će, nadam se, biti od pomoći da se cijela problematika COVID cijepljenja produbi i dobije veća jasnoća.
Riječ je o moralnoj ocjeni cjepiva koja su povezana s pobačajem, u čijim su istraživanjima korištene embrionalne stanične linije koje dolazi od pobačene djece. Nažalost, kod nas trenutno nema dostupnoga COVID cjepiva koje bi bilo etički prihvatljivo, iako je proizvodnja takvoga cjepiva izgledna.

Sve se više vrši pritisak na stanovništvo da se cijepi, sve dok jednog dana ne dođe do obveznoga cijepljenja, koje se u drugim zemljama poput Italije već uvelo za određene profesionalne skupine. Kako bismo se trebali ponašati kao uvjereni katolici? Može li se etički upitno cijepljenje dopustiti i ako može, pod kojim uvjetima? P. Arnaud Sélégny, voditelj tiskovnog ureda Generalne kuće FSSPX-a, vrlo je detaljno istražio ta pitanja u svom članku „Je li upotreba cjepiva za COVID-19 moralno dopustiva?“.

Još jedan bogati izvor informacija možemo pronaći u solidnim službenim vatikanskim dokumentima koji iznose stav i daju upute o temi cijepljenja i drugim bioetičkim pitanjima. Oslanjajući se na tradicionalna načela moralne teologije, želio bih ih ukratko, na općenito razumljivi način, primijeniti na našu temu. Da bi se moglo upotrijebiti etički upitno cjepivo, moraju biti ispunjena sljedeća četiri kriterija: 

1) Dovoljno težak razlog: mora postojati jasno stanje nužnosti, poput teške prijetnje životu, osobnoj, profesionalnoj ili obiteljskoj situaciji. Ako je, primjerice, netko prisiljen cijepiti se, a da se ne može obraniti ili ako postoji „visoki zdravstveni rizik“ s očekivanim teškim posljedicama koje se može izbjeći samo cijepljenjem, onda bi vrijedio ovaj razlog [1].

Konkretan primjer je cijepljenje protiv rubeole u Njemačkoj, gdje je cijepljenje obvezno, što suočava naše škole i domove za starije osobe s neizbježnim poteškoćama. Ako bi Bratstvo odbilo prihvatiti cijepljenje cjepivima povezanim s pobačajem, moralo bi zatvoriti sve svoje škole i domove za starije ljude. Ovdje postoji jasna prisila kojoj se ne može oduprijeti. Zbog toga je cijepljenje dopušteno.

Dakle, ako stvarno i efektivno postoji teška prijetnja životu, osobnoj, profesionalnoj ili obiteljskoj situaciji, može se bez moralne krivnje prihvatiti cijepljenje cjepivima koja su trenutno u optjecaju.

2) Nedostatak alternative: to je slučaj kada se ne može pronaći drugi izlaz iz gore spomenute prijetnje osim cijepljenja. Primjerice, da postoji etički ispravno cjepivo protiv rubeole, bila bi dužnost da se ono uzme. (Zapravo postoji japansko, ali u europskim zemljama ono nije dostupno.) Dakle, ovdje nema alternative.

U dogledno će vrijeme za suzbijanje korona bolesti biti dostupna moralno neupitna, tzv. mrtva cjepiva, iako se trenutno ne može predvidjeti hoće li biti dostupna u našim zemljama [3]. Stoga za pojedinca ne postoji alternativa cjepivima koja su trenutno u upotrebi te ih se zato smije upotrijebiti – ali samo pod spomenutim teškim okolnostima. Također treba napomenuti da su za liječenje oboljelih od COVID-a korišteni brojni tretmani s vidno iznenađujućim uspjehom. Tko se želi cijepiti iz zdravstvenih razloga, trebao bi prethodno provjeriti i informirati se je li moguća takva alternativna terapija.

3) Razmjernost: korist od cijepljenja mora biti veća od očekivane štete od necijepljenja. Ako je korist neizvjesna ili je rizik od cijepljenja veći od rizika od bolesti, nije dopušteno cijepiti se iz zdravstvenih razloga [2].

4) Obveza prosvjeda protiv proizvodnje cjepiva povezanih s pobačajem: treba se oduprijeti upotrebi ovih cjepiva koliko je najbolje moguće. I oni koji su prisiljeni na cijepljenje trebali bi jasno izraziti svoj prosvjed. Nadalje, treba, koliko je to moguće, energično pozvati odgovorne skupine da razviju etički ispravne metode liječenja ili da se zalažu za njih. Izjava Kongregacije za nauk vjere od 5. lipnja 2005. nedvosmisleno govori u tom smislu [3].

Zaključak: da bismo savjesno djelovali pred Bogom i bližnjima, valja na temelju ovih kriterija donijeti mudru prosudbu. Treba priznati da to nije uvijek lako jer o toj temi ima oprečnih i zbunjujućih informacija, gdje se stručnjaci često ne slažu, primjerice u analizi rizika i koristi, pa je neizbježno da se može doći do različitih zaključaka. Pripazimo stoga da drugima ne namećemo bez poštovanja vlastito mišljenje. Ali svatko je dužan informirati se prema svom najboljem znanju i uvjerenju, a zatim donijeti odgovornu odluku.
Utječimo se s pouzdanjem Presvetome Srcu Isusovu u ovom teškom vremenu! Njegova vjerna obećanja ispunjavaju nas utjehom i pouzdanjem. Iz Njega crpimo svjetlost i mir, snagu i jakost kako bismo mogli ustrajati u trenutnoj kušnji i jednog dana zaslužili postići vječnu nagradu za svoju besprijekornu odanost.

p. Stefan Frey

Izvor: fsspx.at

[1] „Što se tiče bolesti protiv kojih nema cjepiva koja su etički prihvatljiva, dužnost je odustati od njihove upotrebe ako to ne bi bio značajan rizik za djecu, a indirektno i cijelu populaciju. Ipak ako su izloženi značajnoj opasnosti, moralno problematična cjepiva mogu se privremeno upotrebljavati“ (Papinska akademija za život, Razmatranje o moralnosti upotrebe cjepiva koja su dobivena korištenjem stanica pobačenih ljudskih embrija, 2005., http://www.hkld.hr/11-vijesti/873-razmatranje-o-moralnosti-upotrebe-cjepiva-koja-su-dobivena-koristenjem-stanica-pobacenih-ljudskih-embrija).
[2] Austrijsko-francuska tvrtka Valneva trenutno radi na cjepivu protiv COVID-19 na uobičajenoj, tj. negenskoj osnovi. Rezultati studije u prvoj i drugoj fazi pokazali su vrlo dobre rezultate; trenutno je u tijeku treća faza kliničkih ispitivanja. Embrionalne stanične linije ne koriste se ni u jednoj fazi razvoja, proizvodnje ili ispitivanja ovoga cjepiva. Cjepivo će biti dostupno u Velikoj Britaniji u četvrtom tromjesečju 2021. godine. Pregovori s Europskom unijom trenutno su teški, ali tvrtka je sada u izravnim pregovorima s pojedinim zemljama Europske unije.
https: //valneva.com/research-development/covid-19-vla2001 / ; https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123224 / Coronaimpfstoffhersteller-Valneva-startet-letzte-klinische-Tests
[3] Kongregacija za nauk vjere, uputa Dignitatis personae, 8. rujna 2008., br. 26 (kao primjer): „S obzirom na to da genska terapija za pacijenta može biti vrlo rizična, potrebno je držati se općenitoga neontološkog načela prema kojemu je za izvođenje terapijskoga zahvata nužno prethodno osigurati da subjekt, koji će mu biti podvrgnut, ne bude izložen rizicima koji bi mogli ugroziti njegovo zdravlje ili tjelesnu cjelovitost, a koji bi bili pretjerani ili nerazmjerni u odnosu na težinu patologije koju se želi izliječiti“ (izdanje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.).
 „Vjernici i građani s izgrađenom savjesti (očevi obitelji, liječnici, itd.) trebaju se suprotstaviti, pozivajući se čak i na priziv savjesti, sve češćim napadima na život i „kulturi smrti“ koja ih podupire. S toga stajališta upotreba cjepiva čija je proizvodnja povezana s pobačajem sačinjava u najmanju ruku materijalnu, pasivnu, posrednu, udaljenu suradnju u pobačaju i materijalnu, pasivnu, neposrednu suradnju s obzirom na trgovanje tim cjepivima. Osim toga, na kulturnom nivou upotreba takvih cjepiva pridonosi stvaranju općeg društvenog pristajanja uz djelovanje farmaceutske industrije koja ih pripravlja na nemoralan način. (...)
Stoga je dužnost liječnika i očeva obitelji da potraže alternativna cjepiva (ako postoje) i naprave pritisak na zdravstvene vlasti kako bi nabavile druga cjepiva kod kojih nema moralnih dvojbi. Trebaju pribjeći, ako je to potrebno, prizivu savjesti što se tiče upotrebe cjepiva koja se proizvode korištenjem staničnih linija dobivenih iz pobačenih ljudskih fetusa. Osim toga trebaju se na svaki način suprotstaviti (pišući, kroz različite udruge, sredstva javnog priopćavanja, itd.) cjepivima koja nisu moralno prihvatljiva ako nemaju alternative stvarajući pritisak da se proizvedu moralno prihvatljiva cjepiva koja nisu povezana s pobačajem ljudskog fetusa i da traže strogu zakonsku kontrolu farmaceutske industrije. (...)
U svakom slučaju ostaje moralna obaveza nastavka borbe korištenjem svih zakonskih sredstava kako bi otežao život farmaceutskim industrijama koje djeluju beskrupulozno i neetički.“ (Razmatranje o moralnosti upotrebe cjepiva koja su dobivena korištenjem stanica pobačenih ljudskih embrija).

Arhiva bloga

Glasnik: