Christus Rex

Kupnja prostora kapele u Splitu i novi prostor za kapelu u Zagrebu

Maketa novoga prostora Kapele sv. Josipa u Zagrebu

 

Turbulentno razdoblje korona krize kroz koju još uvijek prolazimo donijelo je značajne promjene u apostolatu Svećeničkoga bratstva u Hrvatskoj. Usred opće pomutnje i nesigurnosti koja se stvorila zbog drastičnih mjera ograničavanja društvenoga života, mnoge duše počele su tražiti pravu duhovnu snagu i utjehu u sakramentima Crkve koji svoj pravi izričaj dobivaju upravo u tradicionalnim obredima. Strukture moderne Crkve postavile su se kapitulacijski pred drastičnim, očito iracionalnim ograničenjima koja posvuda nameću državne vlasti: bespogovornim pristankom na ukidanje javnoga bogoslužja, uskraćivanjem sakramenata i nametanjem pričesti na ruku. Takvo stanje potaknulo je vjernike da potraže milosna sredstva na mjestima na kojima se ona mogu primiti na dostojanstveni način. Nije stoga začuđujuće da je u brojnim crkvama i kapelama diljem svijeta u kojima se služi tradicionalna Misa došlo do značajnoga porasta broja vjernika (dok se istodobno posjećenost crkvama u kojima se služi novi obred upravo zbog  navedenih problema vidno smanjila). To je posebno došlo do izražaja u našoj kapeli u Zagrebu koja je nedjeljama postala prostorno premala za prisutne vjernike. Iz toga razloga bili smo primorani potražiti novi, veći prostor koji bi bio zadovoljavajući za bogoslužja u novim okolnostima. Nakon nekog vremena traženja, uz pomoć sv. Josipa mogli smo pronaći novi prostor koji se nalazi na adresi: Ulica Luje Naletilića 23 (gradska četvrt Remetinec). Prostor je trenutno u fazi adaptacije te će kapela preseliti na novo mjesto od prve nedjelje u listopadu. U isto vrijeme moći ćemo pribaviti nove klupe koje su postale dostupne iz jedne naše kapele u Austriji, dok ćemo dosadašnje klupe prebaciti u našu kapelu u Rijeci.


Euharistijsko klanjanje u Kapeli sv. Jeronima (2. rujna 2017.)


Do značajnoga napretka došlo je i u našoj kapeli u Splitu. Prostor tamošnje kapele, posvećene sv. Jeronimu, pronašli smo i iznajmili već u samom početku našega redovnoga apostolata u Hrvatskoj, u rujnu 2016. U međuvremenu je došlo do promjene vlasničkih odnosa koji su donijeli sa sobom i određenu nesigurnost oko daljnjega ostanka u tom prostoru. Tako smo početkom ove godine prema odluci novoga vlasnika kapelu morali premjestiti u susjedni prostor unutar istoga podrumskoga kompleksa. U isto vrijeme pokrenuti su pregovori oko eventualne kupnje prostora. Uz pomoć Božje providnosti dogovorena je prihvatljiva cijena, osigurani su povoljni uvjeti kredita te je projekt dobio odobrenje Generalne kuće. Tako je potkraj kolovoza potpisan kupoprodajni predugovor i plaćen predujam. Ostatak iznosa kreditor će uplatiti do kraja godine, a zajam će se dugoročno vraćati putem donacija mjesnih vjernika i drugih dobročinitelja. Time će ovo postati prva nekretnina u vlasništvu Svećeničkoga bratstva u Hrvatskoj. Prostor je veličine 256 m2 te potpuno zadovoljava sve potrebe za kapelu i pripadajuće prostorije, uz određene adaptacije koje će se s vremenom poduzeti (ventilacija, klimatizacija, vlastiti sanitarni čvor, ispovjedaonica, a u planu je i da se pribavi novi oltar i pričesna ograda). U svrhu poticaja da se lakše prikupe sredstva, redovito ćemo grafički objavljivati napredak financiranja i preostali iznos za otplatu kredita.


Maketa novoga prostora Kapele sv. Jeronima u Splitu


Kao što je razumljivo, ovi projekti potrebni su materijalne pomoći da bi se pokrili značajni troškovi te tako omogućio nesmetani nastavak našega djelovanja. Nakon određenih komplikacija,  otvoren je novi bankovni račun naše Udruge na koji se mogu uplaćivati donacije:


Udruga svetog Josipa

IBAN: HR 14239 000 111 011 43716

SWIFT (BIC): HPBZHR2X


Srdačno zahvaljujemo za svaki Vaš dar uz napomenu da se u našim zajednicama redovito moli za sve dobročinitelje, a jednom mjesečno služi se na tu nakanu i sv. Misa.


p. Marko Tilošanec


Arhiva bloga

Glasnik: