Christus Rex

„Fiat (Neka mi bude)“ Djevice Marije


M
arijino majčinstvo, jer je božansko, nadilazi puko ljudsko majčinstvo.  Sin Marijin u njoj je tek započeo svoje čovještvo. Nije ona „stvorila” svoga Sina, nego je On taj koji je učinio svoju majku da bude njegova. Marija je Bogu dala ljudsku narav, ali Bog je taj koji ju je primio i došao ju uzeti. Rezultat je nova veza, više nego majčinska.

Fiat (Neka mi bude) je odgovor na dar koji božanska osoba čini od samoga Sebe. Ako Marija treba duhovno pristati na ono što se događa u njezinu tijelu, ne mora pristati samo na rođenje ovoga novoga bića, nego i na Božje utjelovljenje.

A budući da je Njegova majka, učiniti Ga čovjekom, biti Njegovom majkom znači sjediniti se s nakanom zbog koje je Riječ tijelom postala, kako bi postao čovjekom. Temeljno sjedinjenje između Marije i njezina Sina je to potpuno jedinstvo volje u samomu činu Utjelovljenja. Stoga je između njih dvoje stvorena veza koja nema jednake u čisto ljudskomu majčinstvu.

Majka i zaručnica

Tradicionalno je koristiti sliku zaručnice za objašnjenje odnosa Gospodina sa svojim narodom, Utjelovljene Riječi s Crkvom, pa čak i s dušom svakoga vjernika. To trebamo shvatiti na duhovnoj i mističnoj razini.

Takvo je sjedinjenje izrazito ostvareno između Marije i Utjelovljene Riječi. Sv. Toma govori o fiatu (neka mi bude) kao o „vjenčanomu pristanku”, o međusobnom daru koji za njega čini bit ženidbe.

U ljudskoj ženidbi pristanak se odnosi na sjedinjenje tijela i života. Ono što mu odgovara u utjelovljenju je jedinstvo dviju naravi u Kristu, ali i cijeloga ljudskoga roda uključenoga u ljudsku narav Krista, s božanstvom. Ako je Marijin pristanak vjenčan, on se daje u ime ljudskoga roda.

Bilo je vrlo prikladno da je Djevica pristala na utjelovljenje putem fiata (neka mi bude)

Kako bi se pokazalo koliko je Marijino sjedinjenje s Bogom. Ako božansko majčinstvo postiže najbliže sjedinjenje s Bogom, ono mora uključivati ovaj nauk koji će Djevici omogućiti da začne božansku Riječ u svomu srcu prije nego što ga začne u svomu tijelu, kako kaže sv. Lav Veliki.

Za dobrobit njezine vjere. Zahvaljujući Navještenju, Djevica je bila sigurnija u otajstvo o kojemu je trebala svjedočiti. Bila je veoma ponizna da bi vjerovala i rekla o sebi ove velebne stvari. Ova pojava dala joj je sigurniju vjeru u stvarnost ovoga otajstva.
 
Sa strane ljudske naravi. Utjelovljenje se ostvaruje kao duhovni brak između Riječi i ljudske naravi. Stoga je potrebno da svaka od strana da svoj pristanak na ovaj brak. Marija u ovoj razmjeni predstavlja ljudsku narav.

Fiat je dan posebno u ime Marije. Djevica prianja uz Utjelovljenje u svom njegovom razvoju, sjedinjena je tijelom i dušom sa svim osjećajima koji žive u srcu njezina Sina od njegova začeća. Sv. Bernard je veličanstveno opisao ovaj prizor:

„I mi čekamo, o Gospo, na riječ suosjećanja; osuda nas jako tereti. Ponuđena ti je cijena našega spasenja; ako pristaneš, bit ćemo odmah oslobođeni. Cijela zemlja čeka ovaj odgovor, ničice prostrta do tvojih nogu. Jer o tvojoj riječi ovisi utjeha bijednika, spas cijeloga tvoga roda, svih sinova Adamovih. Otvori, o Blažena Djevice, svoje srce vjeri, svoje usne pristanku, svoje krilo Stvoritelju. Ustani u vjeri, trči žurno prema Njegovoj volji, otvori je svojim pristankom.”  (Propovijed o pohvalama Djevici Mariji, sv. Bernard iz Clairvauxa)

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: