Christus Rex

Novi svećenički kandidati u bogoslovijama Bratstva sv. Pija X. u 2021.

Novi kandidati u Bogosloviji u Zaitzkofenu

B
roj novih svećeničkih kandidata za  Svećeničko bratstvo sv. Pija X. tijekom ove 2021. godine je ohrabrujući.
Evo kako izgledaju statistike u našim formacijskim kućama.

Zaitzkofen (Njemačka)

U subotu, 9. listopada, devet bogoslova ušlo je u Bogosloviju Presvetoga Srca Isusova u Zaitzkofenu: trojica dolaze iz Njemačkog distrikta, jedan iz Nizozemske i petorica iz Poljske. Sljedećih tjedana bogosloviji će se pridružiti još jedan kandidat, koji dolazi iz Bratstva sv. Jozafata (Ukrajina), koji će biti zaređen za đakona u Zaitzkofenu u ljeto 2022. te Australac koji dolazi iz bogoslovije u Goulburnu.

28. rujna su već ušla dva postulanta za časnu braću, jedan Nijemac i jedan Švicarac.

Osim toga, 18 kandidata trenutno se priprema za ulazak u bogosloviju za 2022.: 13 Poljaka u predbogosloviji u Varšavi, po jedan Mađar, Latvijac i Hrvat u prioratu u Jaidhofu, jedan Danac u Saarbrückenu i jedan Nijemac u Wangsu.

Flavigny (Francuska)

U Flavigny je u subotu, 9. listopada, ušlo 14 bogoslova: sedam Francuza, dva Talijana, dva Kenijaca, jedan Luksemburžanin, jedan Poljak i jedan Švicarac.

Osim toga, petorica Francuza su ušli u postulaturu časne braće, od kojih je jedan stigao iz Kanade te ima i njezino državljanstvo.

Dillwyn – Winona (Sjedinjene Američke Države)

U Dillwynu je 25 bogoslova ušlo u (prvu) godinu duhovnosti, dok je u predbogosloviju stiglo 36 mladića, a u Winonu su ušla dva brata postulanta.

Salvan – Davao (Švicarska – Filipini)

Svaka od ove dvije kuće formacije primila je po jednog postulanta.

Novi kandidati u Predbogosloviji u Flavignyju

Južna polutka

U proljeće 2021. u Goulburnu je jedan kandidat ušao u godinu duhovnosti, dok je u La Reju stiglo 14 bogoslova, šest predbogoslova i dva postulanta.

Time je broj primljenih kandidata u naše formacijske kuće u 2021. godini dosegao 118. Deo gratias!

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: