Christus Rex

Posveta svetog uljaNa Veliki četvrtak 2015. je u Ecônu, La Reji i Winoni posvećeno sveto ulje za uporabu u Bratstvu i za klerike prijatelje. Misa posvete ulja uvijek je osobito svečana jer je biskup okružen velikim brojem svećenika, đakona i subđakona u odgovarajućoj liturgijskoj odjeći (kazula, dalmatika, tunika). Tijekom biskupske liturgije koja je zapravo pridržana katedralama odnosno mjesnim biskupima nakon euharistijske se konsekracije posvećuju sveta ulja (ulje za krizmu, katekumene i bolesničko pomazanje). Ovo sveto ulje svećenici odnose u razne kapelice gdje služi službi posvećenja vjernika. Ulje za bolesničko pomazanje čisto je maslinovo ulje i porabi se za sakrament posljednje pomasti te (izmiješano s krizmom) kod posvete zvona. Ulje za krizmu miješa se od maslinova ulja i balzama. Porabi se poglavito kod sakramenta Potvrde, ali i kod svetog Krštenja, kod blagoslova krsne vode u Uskrsnoj noći, kod svećeničkog ređenja i posvećenja biskupa, patenā, kaležā, oltarā, zvonā i crkava.

Ulje za katekumene također je čisto maslinovo ulje i porabi se kod svetog krštenja, kod blagoslova krsne vode i kod posvećenja crkava i oltarā.
Blagoslov svetih ulja, osobito ulja za krizmu, odvija se s velikim slavljem i raskoši. Biskupa okružuje dvanaest svećenika u bijeloj misnici, sedam đakona i sedam subđakona u bijelim paramentima njihova reda. Dvanaest svećenika predstavlja dvanaest apostola koji su okruživali Isusa Krista, vječnog Velikog svećenika. Sedam đakona odgovaraju broju koji su postavili apostoli, a broj subđakona je prema tome uzet. I osobita rimska gradska simbolika se reflektira u ovim brojevima. Dok su đakoni i subđakoni kod posvete ulja samo sluge i svjedoci, dvanaest svećenika su sluge i suradnici.
„Sveta ulja imaju veliki značaj u sakramentalnom životu Crkve. Ona posvećuju i jačaju vjernike kao Kristove udove. Nadasve sveta krizma kao pravo ulje posvete, ali i druga sveta ulja slikom su božanskoga pomazanja koje je vlastito „glavi“, naime samom Kristu. Njegova ljudska narav je, tako reći, „pomazana“ od božanstva i stoga se on zove „Krist“, a to znači „pomazan od Boga“. Ovo sveto pomazanje prelazi na udove „Tijela“ u sakramentima, to znači da i njih također prožima Duh Sveti koji ih čini Kristovim slikama i time Božjom djecom.Da je posveta ulja baš na Veliki četvrtak, ima svoj razlog u tome da su sveta ulja kod podjele svetog Krštenja i Potvrde bila potrebna u Uskrsnoj noći. A budući da su se po prastarom crkvenom običaju važni blagoslovi poduzimali samo unutar svete Misne žrtve, jasno je da je Veliki četvrtak kao posljednji dan prije Uskrsa na koji se slavila sveta Misa, sam po sebi odabran.


Pater Urbanus Bomm

Arhiva bloga

Glasnik: