Christus Rex

Blažena Djevica Marija Kraljica

Bože sud Tvoj Kralju daj, a milosrđe svoje Majci Njegovoj

Već samo ime „kraljica“, promatra bl. Albert Veliki, znači milosrđe i skrb za siromahe; po čemu se ovo ime razlikuje od imena vladarice što znači strogost i oštrinu. Time što tješe nevoljnike, kraljevi i kraljice pokazuju svoju velikodušnost. Kod kraljeva je velikodušno, kaže filozof Seneka, što pomažu nevoljnicima. Silnici ili tirani kraljevanjem traže svoje vlastito dobro, kraljevi pak treba da skrbe za dobro svojih podanika. Zato se kraljevima kad se posvećuju, glava pomaže uljem, znamenom milosrđa, za znak, da oni u kraljevanju nadasve trebaju biti milosrdni i dobronamjerni prema svojim podanicima. Trebaju dakle kraljevi poglavito činiti djela milosrđa; ali ne tako da bi zaboravili poslužiti se pravdom protiv krivaca, kad je potrebno.

Nije tako kod Marije; jer iako je Ona Kraljica, nije Kraljica pravde da kazni zločince, nego je Kraljica Milosrđa, puna milosti i oproštenja za grješnike. Zato i želi sv. Crkva da je glasno i jasno zovemo Kraljicom Milosrđa. Kada je veliki kancelar pariški, Ivan Gerson, razmatrao Davidove riječi: Ovo sam dvoje čuo, da je moć u Boga i u Tebe Gospodine milosrđe, reče: pošto Kraljevstvo Božje stoji u pravdi i milosrđu da ga je Gospodin razdijelio pa je Kraljevstvo pravde zadržao za se, a Kraljevstvo Milosrđa predao Mariji, naredivši da sve milosti, koje se dijele ljudima, prođu kroz ruke Marijine i dijeleći kako ona hoće.


To potvrđuje i sv. Toma Akvinski u predgovoru kanonskih poslanica gdje kaže: Kad je Presveta Djevica Sina Božjega u krilu svojem začela i poslije ga rodila, zadobila je polovinu Kraljevstva Božjega, da bude Kraljica Milosrđa, kao što je Krist Kralj pravde. Otac je vječni postavio Isusa Krista Kraljem pravde, zato ga je učinio Sucem svega svijeta; te stoga pjeva prorok: Bože, sud svoj Kralju daj i pravdu Tvoju Sinu Kraljevu. Neki učeni tumač primjećuje i kaže: „Gospodine, ti si dao svoju pravdu Sinu svomu, jer si milosrđe dao Majci Kraljevoj. Lijepo izriče riječi Davidove sv. Bonaventura pišući: Bože sud Tvoj Kralju daj, a milosrđe svoje Majci Njegovoj.


(Odlomak iz knjige sv. Alfonza Marije Liguorija: „Zdravo Kraljice“; I.dio, str. 10-11)

Arhiva bloga

Glasnik: