Christus Rex

Fatima: velike tajne od 13. srpnja 1917. (II.)Razmotrimo ove ozbiljne riječi Majke Božje

Želim da svakodnevno molite Krunicu...

Marija ovdje ponovno moli za svakodnevnu molitvu Krunice za mir u svijetu koji samo ona može postići. Sve mirovne inicijative bez Marije ostat će zato bezuspješne.

,,Žrtvujte se za grešnike...“

Žrtve za spasenje duša trebaju se prinositi iz ljubavi prema Isusu.

Treće viđenje nadnaravnog svjetla s tri tajne

Prva tajna: pakao kao konačna kazna za nepokajane grješnike. Djeca su vidjela jasnu stvarnost pakla, ne samo njegovu sliku. Majka Božja jasno govori: ,,Vidjeli ste pakao“. Ovu posvećenu djecu nije samo trebalo upozoriti o stvarnosti pakla. Bilo je to za njih, još više, poticaj da se još više žrtvuju za grješnike.

Podsjećanje na strašnu stvarnost pakla je naprotiv za sve ljude, posebno u našem vremenu, jako potrebno, budući da se postojanje pakla i u Crkvi prešućuje ili čak otvoreno niječe i više ne uzima ozbiljno jer se raširio krivi pojam Božjeg milosrđa.

Jacinta je znala reći: ,,O kad bi grješnici vidjeli što je pakao kao što smo mi vidjeli, oni ne bi počinili više nijedan grijeh da onamo ne dođu!“

Sveto Pismo nam predaje da je Krist često naglašavao ne samo postojanje pakla, nego je i njegovu kaznu označio kao (duhovnu) vatru: ,,
Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!(usp. Mt 25,41)

Sv. Terezija Avilska opisuje viziju pakla kao ,,nutarnji oganj, očajavanje pri strašnim mukama i osjećaj kao da će biti spaljen i smrskan. Zemaljska vatra znači malo u usporedbi s onom“ [1].

Vječnost pakla se Jacintu najviše dojmila. U veljači 1920., kratko prije svoje smrti, rekla je: ,,O kada bi ljudi znali što je vječnost, kako bi se potrudili da promijene svoj život!“.

Da bi spasio duše, želi Bog u svijetu utemeljiti pobožnost mojem Bezgrješnom Srcu.
Samo Marija može po svojem moćnom majčinskom djelovanju koje je Bogu ugodno, oteti grešnike koji idu prema paklu vlasti đavla i prokletstva.

Druga tajna: spasenje naroda po Bezgrješnom Srcu

,,Ali ako se ne prestane Boga vrijeđati...“

Gospa ovdje jasno pokazuje da su ratovi kazna za grijehe svijeta, što se danas tvrdokorno niječe. ,,Bog će sada svijet kazniti za njegove prijestupe po ratu, gladi, progonima Crkve i Svetog Oca“.

Posveta Rusije Bezgrješnom Srcu...

Majka Božja objavljuje ovdje svijetu svoje Bezgrješno Srce kao jedino spasenje jer ona satire zmiju bezboštva. Komunizam je državno organizirana borba materijalističkog ateizma protiv Boga i Crkve za propast naroda. I tako je on nažalost stvarno prodro u većinu zemalja.

Po posveti predaje papa kao otac cijelog kršćanstva (također i pravoslavaca) ruski narod milosnom djelovanju Bezgrješnog Srca. Po njoj se zaziva Mariju kao posrednicu sviju milosti kao nove Duhove na taj narod da se duše oslobode iz sotonine vlasti i obrate.

Naš Gospodin Isus Krist dao je sestri Luciji objašnjenje zašto se Rusija ne može bez ove posvete obratiti: ,,Jer želim da moja cijela Crkva prizna ovu posvetu kao pobjedu Bezgrješnog Srca Marijinog, da bi se tako njegovo čašćenje raširilo i da bi time pored pobožnosti mojem Božanskom Srcu i pobožnost Bezgrješnom Srcu dobila svoje mjesto“.

Tu posvetu nije nažalost na potreban način izvršio još nijedan papa. Isto tako nije na temelju tog obraćenja kao posljedica nastupio svjetski mir.

Ne smijemo zaboraviti da se posvetom traži i širenje pobožnosti Bezgrješnom Srcu. U pismu od 19. ožujka 1939. naglašava sestra Lucija: ,,O vršenju ove pobožnosti, ujedinjene s posvetom Bezgrješnom Srcu Marijinom, ovisi rat ili mir u svijetu“.

,,Ali na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti“

Gospa je potvrdila Luciji: ,,Papa će posvetiti Rusiju mojem Bezgrješnom Srcu, ali to će biti prilično kasno! No ipak, Bezgrješno Srce Marijino će spasiti Rusiju jer mu je ona povjerena“.

Godine 1946. je postavljeno pitanje sestri Luciji hoće li se Rusija nakon te posvete uistinu obratiti i ona je objasnila: ,,Posveta Rusije kao i konačna pobjeda Bezgrješnog Srca Marijinog, koja će na to uslijediti, su apsolutno sigurni te će se dogoditi unatoč svim preprekama“.

Treća tajna: tri proročanstva [2]

Nakon riječi: ,,U Portugalu će dogma vjere biti uvijek očuvana; itd...“, slijedi tekst treće tajne. Godine 2000. je doduše objavljen izvještaj o jednom viđenju, koje su djeca vidjela (također i Franjo), a koje je Majka Božja nadopunila riječima pojašnjenja.

Ono što sadržava tekst ove tajne može se odgonetnuti preko različitih pojedinosti, posebno iz bilješki iz Lucijinog dnevnika iz 2013. koje se odnose na tri teme.

Mora se raditi o apokaliptičnoj krizi vjere i Crkve jer je prethodno riječ o očuvanju dogme vjere u Portugalu. Ova kriza će se vjerojatno proširiti do svjetskog progona pravovjernih, pri čemu neprijatelji u Portugalu neće pobijediti.

Krvavi progoni, posebno svećenika i svih crkvenih staleža, zbog ovog otpada od vjere. To je pokazano djeci u objavljenim viđenjima. Majka Božja govori i o ,,ratovima i progonima Crkve, gdje će dobri biti mučeni“.

Čudesna obnova Crkve na temelju pobjede Bezgrješnog Srca Marijinog. Svi ljudi diljem svijet priznat će Marijinu moć i dobrotu i obratiti se u Katoličku Crkvu nakon što Crkva i svijet budu očišćeni od grijeha.

Sestra Lucija piše u svojem dnevniku 3. siječnja 1944. o tom čišćenju: ,,Jedan mili glas govori: u ono vrijeme: jedna vjera, jedna Crkva, sveta, katolička, apostolska. - U vječnosti: nebo! Ova riječ nebo ispunila je moju dušu s mirom i radošću tako da sam dugo vremena, a da gotovo nisam primijetila, ponavljala riječi: nebo, nebo...!“.

Sveti Maksimilijan Kolbe piše godine 1931. proročke riječi: ,,Onda će krivovjerja i raskoli biti uništeni te će se zahvaljujući Bezgrješnoj okorjeli grešnici vratiti Bogu, Njegovom Srcu punom ljubavi i svi pogani dat će se krstiti... Bezgrješna će postati kraljicom cijeloga svijeta“.

Gospodin Bog će tako svoje remek-djelo, Bezgrješno Srce svoje presvete i ljubljene Majke, proslaviti pred cijelim čovječanstvom. U cijelome svijetu bit će ljudi pod dojmom, ganuti i sretni te će puni poniznosti prihvatiti pobožnost Bezgrješnom Srcu s radošću. Pobjeda Njezinog Srca raširit će se po cijelome svijetu i obuhvatiti sve ljude.

Možemo biti sigurni da će se proročanstvo Majke Božje od 13. srpnja 1917. ispuniti:
,,Na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti. Sveti Otac će mi posvetiti Rusiju, koja će se obratiti i svijetu će biti darovano vrijeme mira“.

Tri tajne imaju dublju poveznicu, one zajedno čine cjelinu i upućuju jedna na drugu. Propast duša po paklenoj kazni jest i ostaje OPASNOST. K tome dolazi i izvanjska kazna po ratovima i progonima kršćana. Najkobnija je treća kazna, naime otpad od vjere u Crkvi koji najviše odvlači duše u propast, ali po dubokom čišćenju priprema se velika obnova.

U Fatimi nam se pokazuje da nas samo Bezgrješno Srce Marijino kao posljednja ponuda Božja može spasiti od ove trostruke nesreće. Na nama je da se stavimo na stranu Bezgrješne i da pod Njezinom zaštitom molimo, žrtvujemo se, vršimo revno pobožnost Srcu Marijinom i molitvu Krunice sa sadržajnom molitvom 'O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe' te djelujemo kao apostoli Marijini.

p. Heinrich Mörgeli

Izvor: fsspx.de

Bilješke:

[1] Autobiografija sv. Terezije Avilske, 32. poglavlje.

[2] Usp. članak: ,,Proriče li treća fatimska tajna osim krize vjere također i kaznu?“ p. Gerarda Mure u: „Ritter der Immaculata“, veljača 2017.

Arhiva bloga

Glasnik: