Christus Rex

Kristovo kraljevstvo u svjetlu Fatime i Vojske BezgrješneTema Kristova kraljevstva bila je nadbiskupu Lefebvreu veoma važna – ne samo zato što je ljubio Isusa iznad svega, nego jer je ova tema danas od dramatične aktualnosti. Najdublji razlog za današnju sveopću dramatičnu krizu u društvu i Crkvi leži u činjenici odbacivanja Kralja kraljeva u svim područjima Njegove vlasti na zemlji, i to čak i u Njegovoj Crkvi. Danas se više ne želi da On vlada nad ljudima. Tu temu želimo promotriti u svjetlu dviju velikih obljetnica ove 2017. godine, koje su prije nekoliko dana dosegle svoj vrhunac:

·         13. listopada 1917. učinila je Majka Božja u Fatimi najavljeno veliko čudo Sunca kao božansku potvrdu za istinitost Njezinih ukazanja.
·          16. listopada 1917. utemeljio je sv. Maksimilijan Kolbe Vojsku Bezgrješne.

Oba ova djela utemeljila je Presveta Djevica, oba stoje zajedno i čine jedinstvo. U Fatimi ona daje program za spasenje svijeta, a Maksimilijan Kolbe treba tome programu dati konkretan oblik i izložiti pojedinosti, kako ga treba provesti. Oba djela teže istome cilju: spasenju duša i ponovnoj uspostavi Isusove vlasti u svim područjima. Oba govore o „vladavini Presvetog Srca Isusova i Marijina“, zato što Isus hoće vladati po Bezgrešnom Srcu Marijinu i zajedno s njime. Naprotiv tiranskoj vladavini Sotone, radi se ovdje o vladavini dvaju srdaca, odnosno vladavini ljubavi.

Fatima divno i precizno objašnjava kako je ova vladavina ustrojena: to je vladavina u tri područja: u srcima – u društvu – u Kristovoj Crkvi. Fatima objašnjava kako se valja boriti protiv ove vladavine Sotone i njegovih slugu u sva tri područja jer đavao ima trostruku strategiju kojom napada čovjeka i želi ga upropastiti. Govori nam i o tome kako će biti ostvarena konačna pobjeda protiv sotone: što trebamo činiti, svatko od nas kao i Svećeničko bratstvo.

Jako je važno ovo razumjeti da bismo shvatiti što se danas događa.  Kada si postavimo pitanje u kojemu vremenu se nalazimo, sestra Lucija odgovara ovako:  „Đavao je odlučio povesti odlučujuću bitku protiv Gospe“. Od istočnoga grijeha u raju se đavao i njegovi sljedbenici fanatično bore protiv Gospe i Njezine djece. Upravo u 1917. godini ušla je ova neprestana borba između dobra i zla  u svoju odlučnu fazu.

Fatima je drama u tri čina, ona je najveća drama čovječanstva izložena u tri tajne. Gospa objašnjava u svojima trima tajnama do u pojedinosti dramatični razvoj borbe koja se odvija na tri razine. Iako treća tajna još nije u potpunosti poznata, promotrimo ipak različite naznake koje su dali oni koji su tu tajnu pročitali. Na ta pitanja sestra Lucija neizravno odgovara: ,,Čitajte u Knjizi otkrivenja. Vrijeme u kojemu živimo opisano je u 12. i 13. poglavlju Otkrivenja. Ondje ćete pronaći ono što stoji u tri tajne“. Doista nalazimo u tim poglavljima spomenutu trostruku đavlovu strategiju, a to je uništenje triju područja Kristove vladavine.

1) Borba vatrenoga zmaja na osobnoj razini, protiv pojedinačnih ljudi

I znak veliki pokaza se na nebu: žena, obučena u sunce i mjesec pod nogama njezinim i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.“ (Otk 12,1). Ovdje se najprije predstavlja Majka Božja kao đavlova protivnica, prožeta slavom Božjom, obasjana Suncem, Kristovim simbolom.
,,I pokaza se drugi znak na nebu: crveni zmaj, koji ima sedam glava i deset rogova; i na glavama njegovim sedam kruna… stara zmija, koja se zove đavao i sotona (Otk 12) . Zmaj pokušava pobijediti Ženu, ali bez uspjeha. Onda se bijesan povlači da bi započeo borbu s Njezinim potomstvom, Njezinom djecom. Prva i konačna namjera zmaja je upropastiti i vremenito i za vječnost što je više moguće duša, da bi time ugrozio moćnu Ženu. Upravo to se prikazuje u prvoj fatimskoj tajni. Marija pokazuje djeci vidiocima pakao, veliko ognjeno jezero, a usred njega đavla i proklete duše. No, odmah potom pokazuje spasenjsko sredstvo: ,,Vidjeli ste pakao u koji odlaze jadni grešnici. Da bi ih spasio, Bog želi u svijetu proširiti štovanje moga Bezgrješnoga Srca!“U tome Srcu nalazi se dakle, prema Božjoj volji, spasenjsko sredstvo za grešnike i zalog blagoslova Božjega protiv sotonine vojske.

A kako trebamo gajiti tu pobožnost Bezgrješnome Srcu? To nam točno objašnjava p. Kolbe u prvome stupnju Vojske Bezgrješne koji je usmjeren na pojedinačne vitezove Bezgrješne koji se osobno trude da zadobiju duše za Bezgrješnu. Da bi spasila što više duša, Bezgrješna treba što više vitezova koji će se boriti za Njezinu čast. Zato se oni trebaju ponajprije njoj sasvim posvetiti, Njezinu Bezgrješnome Srcu. Što joj se vitez više preda, tim će ga više Marija koristiti kao oruđe za spasenje duša. Svaki vitez u svojoj borbi koristi oružje. Oružja u borbi za čast Bezgrješne su prije svega dva:

1) Molitva i žrtve, kao što je to pozvala Majka Božja u Fatimi. Prvo mjesto pripada molitvi svete Krunice koju trebamo moliti svaki dan. Ipak mnogo ljudi zbog različitih obveza nema puno vremena za molitvu. Ali svi mogu tijekom dana izreći puno strelovitih molitava. Pater Kolbe govori nam da ne smijemo nikada podcijeniti snagu strelovitih molitava. Svaka kratka strelovita molitva – dovoljno je samo da zazovemo Isusa i Mariju – povezuje nas s Nebom. Svaka strelovita molitva je poput strijele kojom pobijeđujemo đavla, a one također pogađaju duše grešnika ljubavlju i kajanjem. To je dakle jednostavni program: Krunica i puno strelovitih molitava.


Treba zatim upotrijebiti sva zakonita sredstva koja su dobra, a tu prije svega spada čudotvorna medaljica koju trebamo nositi i dijeliti drugima. Ona je velika milosna moć i zato se ne zove slučajno čudotvornom jer se po njoj dogodilo puno čudesa i obraćenja. Pater Kolbe uspoređuje ih s topovskim kuglama kojima pobjeđujemo neprijatelja.

2) Tu zatim dolazi prikazivanje žrtava, koje se sastoje u vjernom izvršavanju naših obveza i podnošenju naših svakodnevnih patnji, bolesti i križeva, kao i dobrovoljnih osobnih žrtava. To su jednostavna sredstva, ali toliko važna, jer Majka Božja nam u Fatimi poručuje: „Ako činite ono što vam kažem, bit će spašeno puno duša!“. To je dakle borba svakoga viteza na pojedinačnoj razini.

2) Borba „Zvijeri“ na političkome području

Isus ne vlada samo u dušama, on mora vladati i u društvu: u državama, u vladama, u svim ustanovama: školama, sveučilištima, novinama, poduzećima. To je Kristova društvena vladavina i stoga đavao proteže svoju odlučnu borbu i na političko-društvene snage da bi uništio Kristovo društveno kraljevanje. O tome čitamo ponovno u Knjizi otkrivenja:
,,I vidjeh zvijer gdje izlazi iz morakoja je imala deset rogova i sedam glavai na rogovima njezinim deset krunaa na glavama imena psovke... I dade joj zmaj silu svoju i prijestolje svoje i vlast veliku... I bilo joj je dano, da zametne rat sa svetima i da ih pobijedi; i dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom.“ (Otk 13)

Prema egzegetima – tumačima sv. Pisma, označava ova zvijer jednu protukršćansku političku moć u službi sotone: masoneriju i komunizam kao i protukršćanske režime kojima oni vladaju, što možemo lako ustanoviti ako pogledamo povijest. Na to nas upozorava Majka Božja u drugoj tajni: ona proriče da će Rusija proširiti svoje zablude po cijelome svijetu te proizvesti ratove i progone Crkve – vjerni kršćani će biti mučeni.

Nije li zapanjujuće kako se ova proročanstva ispunjavaju u posljednjih sto godina? Komunisti su doista pomoću snažne podrške masona proširili svoje zablude po cijelome svijetu. Jedna polovica svijeta je potpala pod njihovu krvavu tiraniju, druga polovica – tzv. 'slobodnoga svijeta' – pod njihove totalitarne ideje marksističke kulturalne revolucije koji je zavladao cijelim društvenim životom, a posebno je izražen u odvratnostima džender-ideologije.

Drugi đavlov cilj sastoji se u tome da raskršćani cijeli javni život i podvrgne ga svome utjecaju, da bi time lakše mogao ljudima manipulirati i tiranizirati ih. Masoni i komunisti utvarali su da će uspostaviti na svijetu raj, pravedno društvo u miru. No dogodilo se suprotno.

Kao spasenjsko sredstvo nudi Presveta Djevica ponovno svoje Srce: traži posvetu Rusije svome Srcu i pobožnost zadovoljštine prvih pet subota. ,,Ako se poslušaju moje molbe, Rusija će se obratiti i bit će mir“. Zanimljivo je da sestra Lucija kasnije precizira da će papa posvetiti Rusiju Srcu Isusovu i Marijinu, ali to će biti kasno! I sve dok papa ne ispuni taj zahtjev, neće doći do promjene na bolje, naprotiv, stvari će postajati sve gorima.

Na toj razini radi se o posveti javnoga života Bezgrješnome Srcu Marijinu, kao i Srcu Isusovu. Javni život koji je osvojila ,,zvijer“ treba biti posvećen Srcu Marijinu, a po Njoj Srcu Njezina Sina i Njegovoj blagoj vlasti. Majka Božja se s ovom svojom molbom posebno obraća onima koji u ovome svijetu imaju velike službe, papi zajedno s biskupima, kao i političarima. Svugdje gdje su oni poslušali tu molbu, primili su oni i njihove zemlje čudesni blagoslov. Portugal se, primjerice, posvetio Bezgrješnom Srcu i postao zemljom Krunice. Tiranski masonski režim koji je prethodno progonio Crkvu, bio je nadvladan te je – za razliku od Španjolske – Portugal očuvan od komunističke revolucije, kao i od Drugoga svjetskoga rata!

Kao primjer kako ostvariti to poslanje možemo navesti i Filipine. Ondje su naši svećenici i Vojska Bezgrješne odvažno organizirali hodočasnički put s kipom Gospe Fatimske koji je trajao deset mjeseci – od 28. listopada 2016. do 13. kolovoza 2017. Kip je krenuo od samoga juga do sjevera zemlje i prošao put od 2000 kilometara. Na svim postajama na tome putu željelo se organizirati različita vjerska događanja i programe. Tako bi svećenik došao na gradski trg s fatimskim kipom i plakatom i počeo propovijedati i doista bi se okupilo i nekoliko stotina Filipinaca jer ih je privukla Majka Božja. Cilj je bio naviještati puku Majku Božju – Filipinci jesu katolici, ali u puku ipak vlada izvjesno neznanje. U predavanjima se govorilo o škapularu i čudotvornoj medaljici – Vojsci Bezgrješne. Uspjeh je bio doista začuđujući. Gotovo sto tisuća Filipinaca je tijekom deset mjeseci primilo škapular i čudotvornu medaljicu, u Vojsku Bezgrješne je primljeno 57 tisuća novih vitezova. Uspjelo se pridobiti i gradonačelnike i ravnatelje škola. Majci Božjoj su posvećene čak 53 škole. Naši svećenici su bili pozvani da drže predavanja u školama – ponekad su to bile uistinu velike škole. Jedan naš svećenik, p. Timothy Pfeiffer, svjedoči da je u jednome satu mogao podijeliti čak 2700 škapulara! Bezgrješnom Srcu je posvećeno još 22 grada.

To je jedno istinsko čudo Bezgrješne jer cijeli svijet je bezbožan i pod upravom masona, a u Filipinima su Bezgrješnoj posvećene škole i gradovi! Možda takav pothvat nije moguć u Hrvatskoj – ili još uvijek nije moguć – ali svakako možemo činiti male stvari, male korake na društvenoj, političkoj razini. Tako je počelo i djelo sv. Maksimilijana Kolbea i vi kao vjernici možete svatko na svoj način pomoći u ostvarenju tog apostolata. Upravo to želio je p. Kolbe sa drugim stupnjem Vojske Bezgrješne. Tamo gdje na jednome mjestu ima više vitezova, treba povremeno održati susrete da bi se zajednički razmislilo kako djelovati na javni život putem poduhvata društvenog apostolata. Tu spada prije svega apostolat tiska i medija. Pater Kolbe govori da su neprijatelji bili brži od nas: po moći medija su masoni utjecali na javni život te ga učinili bezbožnim. A mi moramo činiti upravo suprotno: naviještati Bezgrješnu kako bismo ljude doveli vjeri i vratili ih Kristu.

Isto to vrijedi i danas. Za nadbiskupa Lefebvrea je to bila jedna od najvažnijih zadaća koju trebaju preuzeti laici. U svome pismu upućenome vjernicima 6. prosinca 1990., nekoliko tjedana prije svoje smrti, ističe da je važno da laici pomognu svećenicima u apostolatu medija. To vrijedi i za Hrvatsku gdje su potrebne dobre katoličke knjige. Nemamo dostupan tradicionalni katekizam na hrvatskome, kao ni tradicionalno izdanje i prijevod sv. Pisma, zatim vjeronaučnih udžbenika za djecu, potrebno je još naslova koji govore o pravome stanju u svijetu i Crkvi itd. Važan je i apostolat putem interneta. Imam osobno iskustvo kao bivši rektor naše Bogoslovije u Zaitzkofenu jer je tako više mladih ljudi upoznalo tradicionalnu latinsku Misu. Tražili su informacije o tradicionalnoj Misi i upravo putem interneta pronašli apostolat i bogosloviju našega Bratstva.

3) Borba druge zvijeri na vjerskoj razini

Sv. Ivan vidi zatim drugu zvijer sa dva roga koja izgleda poput janjeta, ali govori poput zmaja i zavodi stanovnike zemlje da se klanjaju prvoj zvijeri. Ovdje se radi o ,,lažnome proroku“, kako ga u nastavku naziva Knjiga otkrivenja i on označuje religioznu moć koja ima privid sličnosti Kristu jer izgleda poput janjeta – ljudi misle da se radi o pravoj Crkvi – ali se zapravo radi o iskrivljenoj Crkvi ispunjenoj zabludama kakvu teže stvoriti masoni. Iz onoga što možemo znati o sadržaju treće tajne – na temelju nekih izjava onih koji su je pročitali (kard. Ottaviani, M. Martin) – ona govori o unutarcrkvenoj revoluciji, velikome otpadu, uništavanju vjere putem krivovjerja te nevjernosti i izdaje koju čini mnogo pastira. Sve to dovodi do katastrofalnih posljedica da će Crkva biti gotovo uništena.


Odgovor Neba sastoji se ponovno u Bezgrješnome Srcu Marijinu, ovaj puta kroz potpuno predanje Bogu posvećenih osoba. Kako lažni prorok može pobjeđivati samo putem mlakosti i izdaje pastira, pobijediti ga mogu samo vjerni, sveti svećenici i redovnici. Za nadbiskupa Lefebvrea je ta spoznaja bila prvi poticaj za utemeljenje svoga Svećeničkoga bratstva, čiji će cilj biti težiti za svetošću svećenika i redovnika.

Plan Vojske Bezgrješne na trećoj razini je svugdje utemeljiti samostane kao gradove Bezgrješne, u kojima će živjeti vitezovi koji će ostvarivati veliki ideal sve do najviših razina, sve do junaštva, do bezgraničnoga predanja samih sebe Bezgrješnoj. Tako je sv. Maksimilijan Kolbe utemeljio Niepokalanow u kojemu je živjelo gotovo tisuću časne braće, svećenika i bogoslova. Bio je to najveći samostan nakon Srednjega vijeka, samostan u kojemu se živjelo pot-puno predanje i svetost. Naravno, nije svatko pozvan postati svećenikom, redovnikom ili redovnicom. Mladi ljudi trebaju razmisliti imaju li možda u sebi taj poziv. Ali ono što svi možemo i što je zadaća vas vjernika, jest da molite za svećenička zvanja i za posvećenje Bogu posvećenih osoba.

Pobjeda nad čudovištem s tri lica

Fatimska tajna objavljuje nam veliko viđenje trodimenzionalnoga djelovanja sotone koje doista nalazimo u današnjoj društvenoj i crkvenoj stvarnosti. Ipak, to čudovište u tri utjelovljenja neće konačno pobijediti, nego će ga poraziti Žena odjevena Suncem po čašćenju Njezina Srca i posveti tome Srcu – čemu teži sv. Maksimilijan Kolbe u tri razrađena stupnja svoje Vojske Bezgrješne.

Gospa nam dakle daruje jasnu orijentaciju usred današnje ,,đavolske pomutnje“ (s. Lucija). To nam omogućava da promatramo svjetska zbivanja u Božjemu svjetlu i zato se ne smijemo obeshrabriti niti dati da nas zavedu dramatične prilike ovoga vremena. Fatimska poruka je opomena da bismo prepoznali ozbiljnost stanja, ali ona nam još više daje sidro nade kojega se trebamo držati da bismo nepokolebljivo ustrajali u vjeri i u revnosti u služenju Bogu. Na nama predstoji da u Gospinome svjetlu idemo životnim putem koji nam Ona pokazuje, da u svetome strahu uzmemo k srcu Njezine opomene, da bi naša posveta Bezgrješnom Srcu Marijinu što dublje postala stvarnost koja će određivati naš život kao sveto viteštvo u službi Bezgrješne!

(Predavanje p. Stefana Freya održano za njegova pohoda Hrvatskoj 28. listopada - 2. studenoga 2017.)


Arhiva bloga

Glasnik: