Christus Rex

Nova EvaDa bismo razumjeli Gospinu izravnu ulogu u našem spasenju, moramo se vratiti u Edenski vrt. Tu imamo raj, muškarca i ženu, imamo drvo, imamo zloga anđela.

Muškarac i žena bili su bez roditelja i bili su roditelji svima. Oni su bili najveća od svih ljudskih bića i stvoreni su u stanju izvorne pravednosti, tj. u stanju milosti.

Vidimo kako đavao postiže veliku pobjedu nad Adamom na dva načina: putem drva i žene. Žena vodi čovjeka do stabla, a stablo za čovjeka rađa smrt. Đavao je zaveo ženu, a žena je iz ljudskoga poštovanja uzrokovala da čovjek sagriješi.

Kao učinak toga, ti prvi roditelji postaju začetnici smrti. Oni su u stanju priopćavati fizički život, ali s tim fizičkim životom dolazi kazna fizičke smrti i neposredne duhovne smrti, budući da su sva njihova djeca rođena u istočnome grijehu.

Od prvoga grijeha prvih roditelja dolaze svi susljedni grijesi čovječanstva. Možemo reći da je istočni grijeh bio izvor ,,kulture smrti”. Duhovna smrt dovodi do fizičke smrti. Sljedeći događaj u Svetome pismu je kako Kajin ubija Abela. I ubojstva i drugi zločini odatle se jednostavno nastavljaju sve do današnjeg svijeta, gdje se milijuni ubijaju.

No Bog je od vječnosti odlučio da preokrene grijeh tako izvodeći potpuni preokret događaja u vrtu, tako da se djelo otkupljenja ponekad naziva ,,božanskom osvetom”.

U samom trenutku pada (s ljudske točke gledišta, jer Bog sve istodobno vidi u vječnosti), Bog izdaje naredbu za svoj lijek. Da bi ovaj lijek bio božanska osveta, On treba čovjeka, ženu i drvo. Kao što je intervenirao u stvaranju prvog Adama i Eve, tako će morati intervenirati i za drugog Adama i Evu. Razmislimo kako On ostvaruje svoju osvetu.

Imamo muškarca i ženu bez duhovnih roditelja. Gospa je začeta bez istočnoga grijeha i tako je stvorena u milosti djelovanjem Duha Svetoga. I naš je Gospodin imao začeće u punini milosti. Ovo je dvoje ljudi jedino u povijesti svijeta, osim Adama i Eve, stvoreno u stanju izvorne pravednosti.

Adam je došao na svijet bez oca. Naš je Gospodin došao na svijet bez oca.

Istočni grijeh počinjen je pomoću drveta i žene. Ženu je zaveo đavao, a plod stabla bila je smrt. Dakle bilo je prikladno da je istočni grijeh poražen pomoću drveta i žene. Gospa je dovela Gospodina u svijet i odvela ga do križa. Prvo drvo donijelo je duhovnu smrt; ovo stablo rađa fizičku smrt, ali duhovni život. Do današnjega dana ne možemo biti spašeni bez križa i Gospe.

Eva, Majka svih živih, izvor je fizičkoga života za sve, ali i duhovne (i fizičke) smrti. Istočni grijeh dolazi od Adama, ali prolazi kroz utrobu Eve da bi ga itko primio. Kao takvoj dao je Bog Gospi ulogu fizičke majke našega Gospodina i duhovne majke svih koji su ponovno rođeni u život milosti. Svi koji žive taj život moraju na određeni način proći kroz njezinu utrobu.

Od Adama i Eve dolazi pali ljudski rod. Od našega Gospodina i Gospe dolazi otkupljeni ljudski rod.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Časopis: