Christus Rex

Svibanj – Marijin mjesecMjesec svibanj je jedan od najljepših mjeseci u crkvenoj godini. Nema drugoga vremena u liturgijskoj godini koje nudi toliko mogućnosti za nadnaravnu radost i duhovno slavlje kao svibanj.

Priroda razvija svoj puni sjaj nakon oštrih, hladnih i tamnih mjeseci zime i početka proljeća. Sunce ponovno osvjetljava i grije većinu dana. Stabla su u svojoj svježoj i snažnoj zelenoj boji ili čak u bijelim, ružičastim ili žutim cvjetovima. Ptice razveseljuju zrak koncertom koji druga godišnja doba ne poznaju.

Ali ni i u crkvenoj godini nema mjeseca koji je ispunjen takvom svečanošću. ,,Svibanj pripada uskrsnom vremenu – pravom vremenu radosti Katoličke Crkve – i pada najčešće potpuno ili dijelom u to vrijeme. Blagdan Uzašašća i poslanja Duha Svetoga dolaze gotovo uvijek, a blagdani Presvetoga Trojstva i Tijelova najčešće u svibnju. To je dakle vrijeme Aleluje jer je Gospodin ustao iz groba i uzašao na nebo da bi na svoje mjesto poslao Crkvi Duha Božjega. ,,To je dakle jedan od razloga“, piše kardinal John Henry Newman, ,,zašto je svibanj predviđen za posebno štovanje Blažene Djevice. Ona je prva od stvorenja, najljepša i najdraža od sve Božje djece, najbliža Njegovom prijestolju. Zato mora biti njezin taj mjesec u kome slavimo velike blagdane Božjega smilovanja, našega otkupljenja i posvećenja u trima božanskim osobama“ (Newman, Der Maimonat, Mainz, Grünewaldverlag, 1921, str. 4).

Marija je uistinu kruna stvaranja. Sva slava koju u prirodi susrećemo zajedno, nije dovoljna da bi dostigla ljepotu kojom je dragi Bog uresio Mariju. A ta ljepota nikada nije bila pokvarena grijehom. To osobito vrijedi za Marijinu nadnaravnu milost i slavu. Ne naziva li sv. arkanđeo Gabrijel Majku Božju ,,milosti punom“. Bog je u njezinu dušu spustio sva najveća blaga nadnaravnoga života, kojima je bilo obdareno ikoje stvorenje. U svom Bezgrešnom začeću i svom vječnom djevičanstvu ona je postala Majka Sina Božjega o kome svake nedjelje pjevamo u Credu: ,,Bog od Boga, Svjetlo od Svjetla, pravi Bog od pravoga Boga, istobitan s Ocem“. Kao nova Eva postala je družica novome Adamu u djelu spasenja. Stojeći pod križem, ostvarila je svoje ime ,,Majke svih živih“, porodivši nas za djecu Božju u svojim neizmjernim bolima i supatnji s svojim božanskim Sinom. Po njoj svi ljudi primaju milosti koje je zajedno s njome Bogočovjek zaslužio na Kalvariji.

Na kraju lauretanskih litanija zaziva Crkva Mariju kao kraljicu. Zbog svoga Bezgrešnoga Začeća Marija je kraljevski čovjek kakvoga je Bog stvorio u Raju. Ona je kao majka Mesije toliko dugo iščekivana kći kraljevske Davidove kuće, kome je bilo obećano da će jedan od njegovih potomaka ,,vladati nad kućom Jakovljevom u vijeke i kraljevstvu njegovu neće biti kraja“ (Lk 1,30; 2 Sam 7,13). U proročkoj viziji isti sveti kralj Kralj David pjeva o Marijinoj slavi, o njegovoj kćeri koja će se pojaviti u dalekoj budućnosti: ,,Kći kraljeva korača unutra u punom sjaju... U haljini iskićenoj vode je kralju, za njom djevojke, drugarice njezine, privode k tebi [Kristu]“ (Ps 44,11 sl.). A i njezini starozavjetni pralikovi, sv. Estera i Judita, osvjetljavaju njezino kraljevsko dostojanstvo: ,,Sjala je [Estera, kraljica i Marijin pralik] u svem sjaju ljepote svoje. Lice joj bilo vedro i ljubezno“ (Est 15, 4-5). Ona je ,,slava Jeruzalema, radost Izraela i čast našega naroda“ (Jud 15,10). Posljednji redak iz Knjige o Juditi odnosi se na poslanje Marije za spasenje izabranih. Stanovnici Betulije klicali su nakon hrabroga junačkoga čina sv. Juditi: ,,Blagoslovljena si ti, kćeri, od Gospodina, Boga višnjega, više negoli sve žene na zemlji. Blagoslovljen Gospodin, koji je stvorio nebo i zemlju, koji je vodio tebe, da odrubiš glavu vođi neprijatelja naših. Jer je on danas tako uzvisio ime tvoje, da neće nikada hvala tvoja iščeznuti iz usta ljudi, koji se budu spominjali sile Gospodnje dovijeka. Za njih nisi ti poradi tjeskobe i nevolje naroda svojega žalila života svojega, odvratila si propast pred licem Boga našega“ (Jud 13, 23-25). Po toj ulozi u otkupljenju pod križem Marija si je stekla također kraljevsku vlast i kraljevsko dostojanstvo, slično svome božanskome Sinu. Stoga mjesec svibanj s pravom završava svetkovinom Marije Kraljice – Kraljice svih anđela i svetaca, Kraljice svega stvorenja.

Tako je svibanj vrijeme posvećeno štovanju i promatranju Blažene Djevice Bogorodice. Nastojmo se uključiti u tu radost čiji odraz možemo pronaći u prirodi – one radosti, koja proizlazi iz otkupljenja po našemu Gospodinu i Spasitelju, kojim je Crkva ispunjena i koje se savršeno odražava u Marijinoj slavi. Pridružimo se časteći i hvaleći Mariju o kojoj su prorokovali Knjiga o Juditi kao i hvalospjev Magnificat: ,,Neće nikada hvala tvoja iščeznuti iz usta ljudi, koji se budu spominjali sile Gospodnje dovijeka – ,,Gle, od sada će me zvati Blagoslovljenom svi naraštaji.

p. Matthias Grün

Izvor: Mitteilungsblatt – službeni glasnik Švicarskoga distrikta FSSPX-a, svibanj 2018.

Arhiva bloga

Časopis: