Christus Rex

Živjeti posvetu Bezgrješnome Srcu Marijinu


P
oštovani članovi Bratstva, dragi čitatelji,

s radošću pokrećemo novu duhovnu praksu koja će biti posvećena osobito Blaženoj Djevici. To ćemo učiniti 13. svibnja, na godišnjicu prvoga Gospina ukazanja u Fatimi, i tijekom ove godine kada ćemo proslaviti 35. obljetnicu posvete Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. Žalosnom i Bezgrešnomu Srcu Marijinu, koju je nadbiskup Marcel Lefebvre učinio 8. prosinca 1984. u Ecôneu. Ovaj dvostruki spomen ne smije, međutim, ostati samo pobožna uspomena, pomalo sentimentalna i ugodna, naravno, ali bez utjecaja na naš duhovni život.

Razlog postojanja ove nove prakse je da ponovno probudimo naše duše, ponovno zapalimo našu revnost te se živo podsjetimo na potpunu ovisnost Bratstva sv. Pija X. o našoj Gospi.

Želim vas ohrabriti da čitate i razmišljate o ovoj posveti. Riječi koje je izrekao naš osnivač bile su dobro usmjerene i još uvijek imaju goruću važnost: zablude koje su u njima prokazane sigurno nisu nestale. Naprotiv, one rastu i umnožavaju se kao stanice raka. Pustile su korijena i čini se da su navalile u cijeli javni prostor. Moja namjera nije donositi negativno, obeshrabrujuće opažanje, kao da sve što je dosad učinjeno nije bilo od koristi. Ne, bitka se nastavlja sve do pobjede; borba za istjerivanje bolesti nastavlja se sve dok postoji život. I borit ćemo se koliko god je potrebno, s istim oružjem: utječući se Djevici Mariji, osobito njezinome Bezgrešnome Srcu, utočištu grešnika i boraca.

Naše drago Bratstvo nalazi se u središtu oluje koja je uvijek bjesnila protiv svete Crkve Isusa Krista. Ako ne želimo nestati ili biti preplavljeni usred mora i valova ovoga svijeta koji je poludio, onda moramo usredotočiti naše poglede i srce na Ženu koja sjaji tako čistom svjetlošću, Jutarnju zvijezdu koja nam neprestano pokazuje put koji treba slijediti.

Iz tih razloga, dragi prijatelji, dragi čitatelji, mogu vas samo ohrabriti da pokušate živjeti sve više i više posvetu koja je izvršena prije gotovo 35 godina. Posveta nije samo lijepi tekst koji čitamo jednom ili na svaku godišnjicu i nakon toga ga možemo zaboraviti. To je praktično, konkretno predanje u svakodnevnome životu. To je ponizna, uvjerena, prozbena molitva. To je ljubezna predaja, bez pridržaja i bez povratka. Sve je predano i povjereno u ruke Kraljice neba: svi članovi Bratstva, njegova duhovna obitelj, njegovo imanje, kuće, duše svih vjernika i cjelokupni apostolat koji se odvija širom svijeta. ,,Naše Bratstvo je Tvoja svojina, navodi se u tekstu. Neka to ne budu samo riječi, nego sve više živa stvarnost. To je nada koju izričem i upućujem Nebu.

Svake subote i svakoga blagdana Blažene Djevice pronaći ćete novi tekst koji će vam pomoći u tom smjeru. Budite velikodušni i vjerni u čitanju i razmatranju tekstova kako biste ih proveli u praksi. Samo Ona koja je bez grijeha može nas sačuvati od zablude, sljepoće i obeshrabrenja. Ako mislimo da smo jaki, past ćemo. Ali ako se, uvjereni u našu slabost i krhkost, obratimo Njoj, Ona će nam otvoriti svoje majčinsko Srce, ona će nas uzeti pod svoju zaštitu i voditi nas sigurno i zdravo u luku spasenja.

don Davide Pagliarani


Tebi se, o Bezgrešna Majko Božja, utječemo u ovoj krajnjoj potrebi čovječanstva, usred takvih oluja kakvih nikada prije nije bilo, a koje do temelja potresaju Majku Crkvu. Tebe, koja si stojeći podno križa nekoć blisko sudjelovala u patnjama Tvoga božanskog Sina, i danas potiče silna sućut zbog patnje Njegova mističnoga Tijela, Crkve!

Dok je izvan Crkve komunizam tako proširio posvuda svoje zablude da je i sama Crkva njima zaražena, u isto vrijeme u samom njenom krilu virus lažnog ekumenizma truje bezbrojne duše, otkidajući ih ili držeći ih izvan jedinstva prave vjere i jedine lađe spasenja.

Usred tolikih ruševina, tolikih izdaja, neka se svidi Svemogućemu Bogu, slijedeći drevni primjer, pripremiti ovo naše Svećeničko bratstvo kao malu bojnu četu za novu obnovu, koje se istinski svjesno vlastite krhkosti obraća danas tebi, Djevice, najmoćnija Pomoćnice kršćana.

Ne pouzdajući se u vlastite snage, tako maleni pred veličinom povjerene nam zadaće, želimo se staviti pod tvoju majčinsku i moćnu zaštitu, Djevice, koja si strašna kao vojska postrojena za borbu, kojoj je od početka bilo obećano da ćeš satrti glavu zmiji.

Usred tih opasnosti koje nam prijete, molimo i vapijemo Bogu, koji se udostojao pozvati nas na službu Njegovoj Crkvi, da se udostoji zapečatiti i potvrditi naš poziv po Tebi, o škrinjo zavjetna!

I tako, O Bezgrešna Djevice, pred prijestoljem Tvoje milosti danas padamo ničice, i želeći uzvisiti tvoju hvalu i slavu, tako da bismo mogli sinovskoj ljubavi Krista, tvoga Sina, prema Tebi, o slatka naša Majko, ovdje i sada dodati naš skromni prinos Tebi, pod osobitim naslovom Tvoga Žalosnoga i Bezgrešnoga Srca. Neopozivo posvećujemo naše Svećeničko bratstvo sv. Pija X. s njegovim svećenicima, bogoslovima i braćom, sestrama, oblatama i trećorecima, cijelom našom duhovnom obitelji.

Da bi Ti mogla biti Gospom i Kraljicom našega Bratstva, po predanju u tvoje ruke prinosimo Ti i predajemo zauvijek naša imanja i naše kuće da bi doista pripadali Tebi.

Same sebe predajemo i posvećujemo Tebi, tijelom i dušom, da bi upravljala nama prema svojoj volji.

Također i duše koje su nam povjerene predajemo Tebi, da ih čuvaš majčinskom skrbi. Konačno, povjeravamo Ti i predajemo naš apostolat, da bi odsada to bio Tvoj apostolat, o Kraljice apostola!

Kada je tako naše Bratstvo u potpunosti tvoje, čuvaj ga svojom moćnom rukom, o tornju Davidov, da nikada ne skrene s pravoga puta. O Djevice najvjernija, čuvaj svakoga člana da mu bude nepokolebljivo odan. Čuvaj našu vjeru djevičanski čistom, Djevice prečista, Ti koja si primila moć da nadvladaš sva krivovjerja po cijelome svijetu. Očuvaj Crkvi, o Ti koja si puna milosti, njezinu Misnu Žrtvu prema drevnom i časnom, milošću plodonosnom rimskom obredu, a nas očuvaj da mu budemo trajno vjerni. Podaj da procvjeta među nama, o Kraljice svih svetih, svetost svećeništva, redovništva, obitelji.

Čuvaj, o Majko Božje milosti, naše Bratstvo kao plodonosnu, trajno živuću granu svete Rimokatoličke crkve. Izmoli nam milost, o Majko Crkve, da iz dana u dan postajemo u Božjim rukama sve prikladnije i djelotvornije sredstvo za spas velikoga broja duša. A da bismo mogli spoznati da si Ti, o Djevice milostiva, čula naše molitve, pošalji nam mnoge radnike koje božanski Gospodar žetve poziva u svoju žetvu.

Udijeli nam konačno, Majko Vječnoga, Velikoga Svećenika, milost da djelujemo na obnovi katoličkoga svećeništva, a time i na sjaju Kristove svećeničke duše, da njenim zrakama osvijetljene mogu osobe, obitelji i narodi u konačnici doći do uspostave Njegova Kraljevstva.

Pouzdajući se da budemo apostoli Isusa i Marije, mi ti obećavamo, Ti Kraljice mučenika i ispovjedalaca, da ćemo do posljednjeg daha djelovati za obnovu svih stvari u Kristu, za širenje njegova Kraljevstva i za pripremu slavne pobjede Tvoga Žalosnoga i Bezgrešnoga Srca, o Marijo. Amen.

Arhiva bloga

Glasnik: